+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Meb'e bağlı eğitim kurumların amaçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Meb'e bağlı eğitim kurumların amaçları
  özel olmayan eğitim kurumlarını yani meb'e bağlı eğitim kurumlarını bulmak ve amaçlarını öğrenmek istiyorum.manyaklar 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar
  Posted by efekentli on 01:56 in 2010-2011 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ, kimler öğretmen olabilir, MEB | 0 yorum
  Meb'e bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanma yapılması ile ilgili olarak 28.01.2010 tarihinde Yök'ün yaptığı değişiklik ile,pedagojik formasyon yönergesi ortaya çıkmıştı.Bu yönerge ile Tezsiz Yüksek Lisans kaldırılmış ve onun yerine "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı" getirilmişti.Bu yapılan yeni düzenleme ilede Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak atanacakların,hangi bölümden mezun olmaları gerektiğine yönelik bir düzenleme yapılarak,Eğitim Fakülteleri dışında mezun olan bölümlerden şartları sağlamaları halinde,Lisans mezunu olan herkes kendi alanıyla ilgili öğretmenliklere başvurabilecekti.Ancak bu başvurularda aranan şartda "pedagojik formasyon sertifikasına" sahip olmasıydı.


  Konuyla ilgili olarak okutacakları derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.Konu Tebliğler Dergisinde Temmuz 2009 tarihli 2622 sayılıdır.Daha sonra yukarıda da belirttiğimiz üzere formasyon yönerge değişikliğinin yapılmasından sonra 2009 tarihli belge Mart 2010 tarihinde değişiklik yapılarak son halini almıştır.


  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar:  Amaç
  Madde 1 - Bu Esasların amacı;
  a) Öğretmen olarak atamaya esas alınacak alanların,
  b) Öğretmenliğe atanacakların alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim
  programlarının,
  c) Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığında okutacakları derslerin
  belirlenmesidir.
  Dayanak
  Madde 2 - Bu Esaslar, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim
  Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin
  Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Kapsam
  Madde 3 - Bu Esaslar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim,
  ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan
  alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin
  belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.
  Tanımlar
  Madde 4 - Bu Esaslarda geçen;

  a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

  b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
  c) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,
  d) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,
  e) Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
  faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim-öğretim etkinlikleri için;
  program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci
  adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme,
  rehberlik hizmetleri verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,
  f) Öğretmen: Yükseköğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon
  eğitimi alarak yetişmiş olan, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve
  seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini yürüten kişileri,
  g) Çizelge: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin, atanabilecekleri öğretmenlik alanları ile bu
  alanlara atanabilmek için mezun olmaları gereken yükseköğretim programlarını ve bu alanlara bağlı
  olarak aylık karşılığı okutacakları dersleri gösteren çizelgeyi,
  h) Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; mezun oldukları lisans düzeyindeki
  yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanları,
  ı) Yan Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; yükseköğrenimlerinde alanlarına ek olarak
  aldıkları ve diplomalarında yer alan öğrenim programını veya farklı bir alanda yüksek lisans üzerine
  yapılan doktora eğitimi programını,
 3. Ziyaretçi
  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar
  Posted by efekentli on 01:56 in 2010-2011 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ, kimler öğretmen olabilir, MEB | 0 yorum
  Meb'e bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanma yapılması ile ilgili olarak 28012010 tarihinde Yök'ün yaptığı değişiklik ile,pedagojik formasyon yönergesi ortaya çıkmıştıBu yönerge ile Tezsiz Yüksek Lisans kaldırılmış ve onun yerine "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı" getirilmiştiBu yapılan yeni düzenleme ilede Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak atanacakların,hangi bölümden mezun olmaları gerektiğine yönelik bir düzenleme yapılarak,Eğitim Fakülteleri dışında mezun olan bölümlerden şartları sağlamaları halinde,Lisans mezunu olan herkes kendi alanıyla ilgili öğretmenliklere başvurabilecektiAncak bu başvurularda aranan şartda "pedagojik formasyon sertifikasına" sahip olmasıydı


  Konuyla ilgili olarak okutacakları derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştirKonu Tebliğler Dergisinde Temmuz 2009 tarihli 2622 sayılıdırDaha sonra yukarıda da belirttiğimiz üzere formasyon yönerge değişikliğinin yapılmasından sonra 2009 tarihli belge Mart 2010 tarihinde değişiklik yapılarak son halini almıştır


  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar:  Amaç
  Madde 1 - Bu Esasların amacı;
  a) Öğretmen olarak atamaya esas alınacak alanların,
  b) Öğretmenliğe atanacakların alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim
  programlarının,
  c) Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığında okutacakları derslerin
  belirlenmesidir
  Dayanak
  Madde 2 - Bu Esaslar, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim
  Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin
  Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır
  Kapsam
  Madde 3 - Bu Esaslar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim,
  ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan
  alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin
  belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar
  Tanımlar
  Madde 4 - Bu Esaslarda geçen;

  a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

  b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
  c) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,
  d) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,
  e) Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
  faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim-öğretim etkinlikleri için;
  program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci
  adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme,
  rehberlik hizmetleri verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,
  f) Öğretmen: Yükseköğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon
  eğitimi alarak yetişmiş olan, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve
  seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini yürüten kişileri,
  g) Çizelge: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin, atanabilecekleri öğretmenlik alanları ile bu
  alanlara atanabilmek için mezun olmaları gereken yükseköğretim programlarını ve bu alanlara bağlı
  olarak aylık karşılığı okutacakları dersleri gösteren çizelgeyi,
  h) Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; mezun oldukları lisans düzeyindeki
  yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanları,
  ı) Yan Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; yükseköğrenimlerinde alanlarına ek olarak
  aldıkları ve diplomalarında yer alan öğrenim programını veya farklı bir alanda yüksek lisans üzerine
  yapılan doktora eğitimi programını,


  Teşekkürler
+ Yorum Gönder