+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Bm çhs'nin temel ilkeleri/ şemsiye hakları nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bm çhs'nin temel ilkeleri/ şemsiye hakları nedir








  Bm çhs'nin temel ilkeleri/ şemsiye hakları nedir?







 2. Gülden
  Devamlı Üye





  Bm çhs'nin temel ilkeleri/ şemsiye hakları nedir
  Şemsiye haklar, ÇHS'nin tüm maddeleri için geçerli olan, Taraf Devlete yükümlülüklerini iyileştirme ve yükseltme konusunda kriter getiren haklardır! Şemsiye haklar terimi, Çocuk Hakları Komite Üyeleri'nin bir süredir ‘temel ilkeler' yerine kullandıkları bir kavramdır. Bunun sebebi, bazı taraf Devletlerin Komiteye yaptıkları açıklamalarda, bu maddelerin bir hak değil ilke olduğuna vurgu yaparak yükümlülüklerini azalttıkları doğrultusunda duyulan kaygı olmuştur. Nitekim ilke olarak yapılan adlandırmalarda koşullar iyileştirilmeden ve yükseltilmeden, belirsiz bir koşul haline getirilebilmektedir. Bu nedenle temel ilke yerine ‘şemsiye hak' kavramı kullanılmaya başlanmıştır.

  Şemsiye haklar:

  ◦Çocukların yaşaması ve gelişmesi (Madde 6),

  Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme'de Çocuğun Yaşam ve Gelişme Hakkı

  Madde 6

  1. Taraf Devletler, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler.

  2. Taraf Devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterirler.

  ◦Ayrım gözetmeme (Madde 2),

  Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme'de Çocuğa Yönelik Ayrım Gözetilmemesi Hakkı

  Madde 2

  1-Taraf Devletler, bu Sözleşme'de yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana-babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler.

  2-Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin durumları, faaliyetleri, açıklanan düşünceleri veya inançları nedeniyle her türlü ayırıma veya cezaya tâbi tutulmasına karşı etkili biçimde korunması için gerekli tüm uygun önlemi alır.

  ◦Çocukların yüksek yararının gözetilmesi (Madde 3) ve




 3. Ziyaretçi
  dünyadaki en önemli şeydir yani eminimki




+ Yorum Gönder


birleşmiş milletlerin çocuk haklarına dair sözleşmesinin kapsamı ne olabilir,  birleşmiş milletlerin çocuk haklarına dair sözleşmesinin kapsamı nedir,  s bm çbçhhh,  birleşmiş milletlerin çocuk haklarına dair sözleşmesinin ne olabilir,  birleşmiş milletlerin çocuk haklarına dair sözleşmesinin kapsamı neler olabilir,  birleşmiş milletlerin çocuk hakları kapsamı