+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda 5 yıl içinde bitirilmeyen yapının ruhsatı yenilendiği zaman hangi belgeler istenir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  5 yıl içinde bitirilmeyen yapının ruhsatı yenilendiği zaman hangi belgeler istenir
  5 yıl içinde bitirilmeyen yapının ruhsatı yenilendiği zaman hangi belgeler istenir? 2. Ziyaretçi

  bunun cevabı net olarak verilememiş sanırım
  aynı cevabı ben de bekliyorum..
  yani projesi birkez çizilmiş,yapı ruhsatı alınmıs
  insaar başlanmış ve bitmis ama insaat sahibi bes yıl olayını bilmiyor..
  bilmiyorsa yapmasın gibi acımasızca kestirip atmayalım..
  bu adam varını yoğunu bu insaata aktarmıs..ve parasızlıktan 6 yılda tamamlayabilmis
  tekrar bu adam proje işlerine sıfırdan başlaması haksızlık değil mi?
  başka yolu yok mu?ne bileyim ceza filan?
 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  5 yıl içinde bitirilmeyen yapının ruhsatı hakkında bilgiler

  3194 sayılı İmar Kanununun 29.maddesinde; “Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir” hükmü yer almaktadır. 5 yıl içinde bitirilmeyen yapının ruhsatı yenilenirken, eğer bağımsız bölümlerin brüt alanı ve niteliği değişmişse, yetkili idaresine söz konusu değişikliklerin bildirilmesi mevzuat gereğidir. Bu durumda ilave harç bedeli alınması gerekmektedir. Ruhsatı projeleriyle birlikte hükümsüz hale gelen yapılarda projelerin plan ve mevzuat çerçevesinde yeniden irdelenmesi ve can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek unsurlara karşı tedbir alınması gerekmektedir. Ayrıca, fenni mesullerin yapının kanuna, plana, yönetmeliklere, ilgili diğer mevzuat hükümlerine, fen, sanat, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelerine, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına, teknik şartnamelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyeceğine dair taahhütnameyi, 5 yıllık süre dolduğundan ve yapının inşası devam edeceğinden, ilgili idareye yeniden ibraz etmeleri veya yeni fenni mesullerin atanması şarttır.
+ Yorum Gönder