+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Nefes Alıp Verme Sırasında Akciğerlerin Hareketi Nasıldır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Nefes Alıp Verme Sırasında Akciğerlerin Hareketi Nasıldır
  Nefes Alıp Verme Sırasında Akciğerlerin Hareketi Nasıldır 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Nefes Alıp Verme Sırasında Akciğerlerin Hareketi Nasıldır
  Soluk alıp verme, akciğerlerin genişlemesi ve daralmasına bağlı olarak gerçekleşir. Akciğerler iki yoldan genişleyip daralabilir. Bunlardan biri; diyaframın aşağı ve yukarı hareketi, diğeri ise kaburgaların öne ve arkaya doğru hareketleridir. Diyafram hareketiyle göğüs boşluğu dikey yönde genişler. Kaburga hareketi ise göğüs boşluğunu önden arkaya doğru çapını büyütür. Bu hareketlere bağlı olarak plevra ile diyafram ve kaburgalara bağlı olan akciğerlerin de hacmi genişler ve iç basınç atmosfer basıncına göre azalır. Bu nedenle solunum havası yüksek basınçtan alçak basınca doğru akarak akciğerlere dolar. Buna soluk alma denir. Bu sırada enerji harcanır. Hava keselerindeki solunum havasında bulunan oksijen kana, kandaki karbondioksit ise hava keselerine geçer.
  Soluk verirken, kaburgalar arası kaslar ve diyafram kası gevşer. Diyafram göğüs boşluğuna doğru kubbeleşir. Göğüs boşluğunun hacmi azalır ve iç basınç atmosfer basıncından yüksek olur. Böylece keselerdeki hava dışarı verilir. Bu olaya soluk verme denir. Soluk vermede akciğerlerin geri yaylanma basıncı da etkilidir. Bu akciğerlerin dokusunda bulunan elastik lifler ve plevra boşluğunda bulunan sıvının yüzey geriliminin bir sonucudur.
 3. Ziyaretçi
  Peki bu hareketin temel sebebi nedir?
+ Yorum Gönder