+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Kadınlar çok açık giyinmesine rağmen neden üşümezler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kadınlar çok açık giyinmesine rağmen neden üşümezler
  Kadınlar çok açık giyinmesine rağmen neden üşümezler 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Kadınlar açık giyinip nasıl üşümüyorlar

  kadınlarda bir organizma vardır bunun sayesinde sıcak kalabiliyorlar o yüzden kadınlara'da sıcak kanlı deniliyor

  alıntıdır
 3. Ziyaretçi
  Soru: Günümüzde birçok bayanın çok açık giyindiğini görüyoruz. Hatta bunu abartanlar, daracık giysiler, mini etekler vs. giyenler var. Bir erkek olarak bunlara ister istemez gözümüz kayıyor. Fakat bakan kadar tahrik edenin de rolü yok mudur bunda?
  Cevap:
  Allah Teâlâ Nur suresinin 30. ayetinde erkeklere harama bakmamalarını, 31. ayette de kadınlara harama bakmamalarını ve süslerini(açık yerlerini) kendilerine yabancı olan erkeklerden gizlemelerini emretmiştir.

  “(Resulüm!) Mümin erkeklere söyle; bakışlarını kıssınlar, edep yerlerini korusunlar. Onlar için temiz olan budur. Allah, onların ne yaptıklarından haberdardır.”

  “Mümin kadınlara da söyle; bakışlarını kıssınlar ve edep yerlerini korusunlar…” (Nur, 24/30-31)

  Açık saçık giyinen kadın, Allah’ın bu emrini tutmadığı için günah işlemiş olur. Bu şekilde giyinen kadınlara bakan erkekler de Allah’ın harama bakma yasağını çiğnemiş olur. Yani her ikisi de günahkârdır. Burada erkeklerin kadınları veya kadınların erkekleri suçlaması gerekmez. Her bir birey kendi sorumluluğun bilinciyle hareket ederse herhangi bir sorun çıkmaz.

  tabikide iş kadında biter. her nekadar da erkek bakmamak için kendini zorlasa önün den geçen kadını nasıl görmücek. yere bakıpmı gezecek. böle bişe olamaz. herkes sorumlulugunu bilmelidir. ona göre giyinmelidir.kadın kapalı giymelidir.

  hadisi şerifler:
  (Ahir zamanda ümmetimin kadınları vücutlarını gösterecek elbiseler giyecekler, saçlarını da deve hörgücüne benzetecek şekilde topuz yapacaklardır Onlar lanetliktir) [İbni Hibban]

  Süs ve gösteriş için giyinmek ise, haramdır Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Süsten kaçınmak, imandandır) [İbni Mace]

  (Allahü teâlâ, mütevazı elbise giyineni sever) [Beyheki]

  (Süs ve gösteriş için giydiği elbiseyi, üstünden çıkarmadığı müddetçe Allahü teâlâ, ona rahmet etmez) [Taberani]

  (Kibir ve gösteriş için, şöhret sahibi kimselerin giydiği elbiseyi giyineni, Allahü teâlâ, o elbiseleri ile birlikte ateşe atar) [Ruzeyn]

  (Örtülü çıplak ve başları deve hörgücü gibi yükseltilmiş kadınlar, Cennete girmeyecek Kokusunu bile duymayacaklardır Halbuki, Cennetin kokusu, çok uzaklardan duyulacaktır) hadis-i şerifi

  (Erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen erkeklere, Allah lanet etsin!) [Taberani]

  "Resûlullah (s.a.v.), kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lânet etti." (Ebû Dâvûd, Libas 28; bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, 2/325)

  "Ümmetimin son dönemlerinde öyle kadınlar çıkar ki onlar görünürde giyinmişlerdir, fakat (elbiselerinin inceliği, darlığı ve kısalığından) çıplak hükmündedirler Onlar saçlarını toplayıp öyle şekil verirler ki başları deve hörgücüne benzer Onlar cennete giremez ve cennetin kokusunu bile alamazlar" Müslim, Libâs, 125

  Rasûlullah (s.a.s.), hafif bir elbise giyip tamamen vücut hatlarını örtmeyen kadınlara “Onlar adı örtülü ama gerçekten çıplaktırlar” buyurmuştur (Süyûtî, Tenvîru’l-Havâlif, c. 3, s. 103).

  "Dünyada hakkıyla örtünmeyen kadın ahirette uryandır, (çıplaktır) perişandır."(hadisi şerif)
+ Yorum Gönder


dar giyinmeyi sevenler,  kadınlar neden açık giyinmek ister,  dar gıyınmeyı sevenler,  kişinin açık giyinenler nasil usumez