+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Saf maddeye örnekler nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Saf maddeye örnekler nelerdir?
  Saf maddeye örnekler nelerdir? 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Bütün element ve bileşikler saf maddelerdir.

  ELEMENT: Demir,bakır,hidrojen, gibi

  BİLEŞİK: Su,Karbondioksit,Tuz vb.
 3. Ziyaretçi
  karışımlara da örnek verseniz diğer çalışmalarımıda yapmış olurum birkaç tane daha varmış: dünyanın katmanları toprağın ouşumu ve canlıların özelliklerine ihtiyacım var şekerlerim ve kokoşlarım.
 4. Asel
  Bayan Üye
  Saf maddeye örnekler nelerdir?

  Saf Madde Örnekleri

  Saf Madde Örnekleri:
  Su, oksijen, karbondioksit, atom, altın, bakır, demir, helyum, şeker, sodyum (Na), oksijen (O2), helyum (He), tuz, cam, altın, alüminyum.

  SAF MADDENİN TANIMI:
  Saf maddeler element ve bileşiklerden oluşur.fakat;maddelerin çoğu ne tek bir elementtir,ne de tek bir bileşiktir .

  Saf maddeler ikiye ayrılır:
  1. Elementler
  2. Bileşikler

  Elementler
  Aynı cins atomlardan oluşurlar. Yasal ve fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılamazlar, çünkü tek cins atom bulundururlar. Belirli yoğunluk, erime ve kaynama noktaları vardır. Saf maddedirler. Homojendirler.

  Üç sınıfta incelenirler:
  * Metaller
  * Ameteller
  * Soygazlar.

  Örnekler: Sodyum (Na), Oksijen (O2), Helyum (He) vb.

  Bileşikler
  En küçük yapı birimi moleküldür. Formüllerle gösterilirler. Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılabilirler, çünkü en az iki atomdan oluşmuşlardır. Belirli yoğunluk, erime ve kaynama noktaları vardır. Saftırlar. Homojendirler. Kendilerini oluşturan maddelerden farklı özellik gösterirler. Oluştuğu maddeler arasında sabit bir oran vardır.

  Örnek: Su, metaller, eriyik durumundaki tuzlar, kristaller

  Özellikler
  * En küçük parçaları moleküllerdir
  * Belirli formüllerle gösterilirler
  * Kimyasal yollarla dönüştürülürler.
  * Saf ve homojen maddelerdir.
  * Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.Sabit basınç altında hâl değiştirirken sıcaklıkları sabit kalır.
  * Bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır.
  * Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybederler.
  * Belirli koşullarda,hâl değiştirirken yoğunlukları değişir.

+ Yorum Gönder


saf maddelere örnekler,  saf madde örnekleri,  saf maddeye örnekler