+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Sözlü kültür ürününün geçirdiği evreler nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sözlü kültür ürününün geçirdiği evreler nedir
  Sözlü kültür ürününün geçirdiği evreler nedir 2. Ayyıldız Bayrak
  Devamlı Üye

  SÖZLÜ KÜLTÜR

  - Ritüelin bir parçasıdır, ondan kaynaklanır.

  - Önce sözlü kültür doğmuştur.

  - Doğaldır.

  - Sözlüdür.

  - Yazarı yoktur, anonimdir.

  - Metinsizdir.

  - Ağızdan ağıza aktarılır, sözlü ezbere dayalıdır.

  - Değişebilir, çeşitlenebilir, sürekli akış ve dolaşım halindedir.

  - Toplumsal belleğe dayalıdır.

  - İki eyleyeni vardır: İcracı ve dinleyici

  - İcracı ve dinleyici arasında canlı iletişim vardır.

  - Dinleyicinin duygusal olarak olayla ve kahramanla özdeşleşmesi (mimesis) esastır: hazzı yaratan budur.

  - Üreten yalnız değildir.

  - Eleştirme, yeniden okuma vs. gibi amaçlarla anlatının başına geri dönmek mümkün değildir.

  - Sese dayalıdır.

  - Beden dili devreye girer.

  - Bireyleri bireyleştiricidir; toplumsaldır.

  - Kişileri daha az içine kapalı, dış dünyayla ve topluma açık kılar.

  - Kalıplıdır.

  - Tekrar ve ritm esastır.

  - Somut duruma bağlıdır.

  - Çözümleme, irdeleme yoktur.
+ Yorum Gönder