+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Hava Direnci Nedir ? Havanın Kaldırma Kuvveti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hava Direnci Nedir ? Havanın Kaldırma Kuvveti
  Hava Direnci Nedir ? Havanın Kaldırma Kuvveti 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Havanın Kaldırma Kuvveti hakkında bilgiler

  Bir kâğıt mendil ile mendil paketini yukarıdan aynı anda
  bıraktığımızda paket yere daha erken düşer. Kâğıt mendil
  havadaki sürtünmenin etkisiyle yere daha geç düşer.
  Havadaki sürtünme kuvveti pakete de etki etmektedir. Ancak havadaki sürtünme kâğıt mendili paketten daha çok etkiler. Havadaki sürtünmeye hava direnci denir.
  Hava direnci cisimlerin hareket yönünün tersi yöndedir. Bu nedenle cisimlerin hareketini yavaşlatır. Hava direnci temas gerektiren bir kuvvettir. Hava direnci cisimlerin hareket yönünün tersi yöndedir.Bu nedenle cisimlerin hareketini yavaşlatır.Hava direnci temas gerektiren bir kuvvettir. Bir cismin hızı arttıkça hava direnci de artar. Bisikletle ne kadar hızlı gidersek yüzümüzde hava direncini o kadar çok hissederiz. Hızlı giden bir otomobil bisiklete göre, bir jet uçağı da otomobile göre daha çok hava direnciyle karşılaşır. Otomobil ve uçaklar hava direncini azaltacak şekilde tasarlanır. Ön tarafı ve tavanı yüksek bir araba hava direncinden daha çok etkilenir.
  Paraşütler kâğıt mendil gibi hava direncinden çok etkilenir. Bu nedenle yere yavaş yavaş iner. Böylece insanların yere hızlı düşerek yaralanmaları önlenmiş olur. Bazı jet uçaklarında kısa pistlere inerken durmalarını kolaylaştırmak için paraşüt kullanılır. Kuşların vücut yapıları havada daha rahat hareket etmelerini sağlar. Kuşlar bu yapıları sayesinde hava
  direncinden fazla etkilenmezler
 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Hava direnci ile ilgili sorular

  ÖRNEK Havanın direncinin etkisinde kalan,serbest düşe bir cismin hız-zaman grafiği nasıl olur?

  θ
  ÇÖZÜM Havanın direnci etkisinde serbest düşen cisim azalan ivme ile hızlanır
  ve limit hıza ulaştıktan sonra sabit hızla hareketini sürdürür θlimit

  t  Havanın direnci önemsiz kabul edilirse ; a= Fnet = G - Fk = mg - 0 a = g bulunur
  m m m
  Bu durumda serbest düşme hareketi a = g ivmesi ile yapılan ters yönde m
  düzgün hızlanan hareket olur Hareketlinin hareket denklemleri ;
  V = g t h a = g
  Y = ½ gt2
  V = √2gh
  Hareket Grafikleri:
  J a = -g
  h
  0 0 0
  t t t

  -g
  ÖRNEK Yerden 320 m Yüksekten serbest bırakılan bir cisim kaç sn sonra yere çarpar, hızı kaç m/sn olur?
  (g = 10m/s2)

  ÇÖZÜM Cisim serbest düşme hareketi yapacağından h = ½ gt2 , V = gt ve V = √2gh bağıntıları geçerlidir

  h = 320 m 320 = ½ 10 t2 t2 = 64 t = 8
  g = 10m/s2 V = gt = 108 V = 80 m/s bulunur


  ÖRNEK Serbest düşmeye bırakılan bir cisim, hareketinin son iki saniyesi içinde 60 m 60 m yol alarak yere çarptığına göre kaç metre yüksekten bırakılmıştır? (g = 10 m/s2)

  ÇÖZÜM Problemin çözümü için şekli inceleyelim
  Cisim yere t s de inmiş olsun h = ½ gt2 h1
  Yere inmeden 2sn öncesine kadar t1 sn hareket ederek h1 yolunu h
  almışsa ; h1 = ½ gt21 dir t1 sn
  t1 = t -2 ve h - h1 = 60 yazabiliriz
  Son ifadelerde değerler yerlerine konulursa;
  ½ gt2 - ½ gt21 = 60 ½ 10 t2 - ½ 10(t-2)2 = 60 t sn
  5 t2 -( t2 -4t +4) = 60 t2 - t2 +4t -4 = 12 4t = 16 t = 4 60 sn
  Cisim yere 4 sn de indiğinden h = ½ 10 42 = 80 m yükseklikten serbest ∆t = 2s
  bırakılmıştır


  ÖRNEK belli bir yükseklikten serbest düşmeye bırakılan bir cisim 2t sürede yere varıyor Bu cisim düştüğü yüksekliğin ilk ¼ ünü kaç t sürede alır? (sürtünme yok)
  J (m/s)
  ÇÖZÜM h/4 = ½ gt'2 2t
  2gt2 = ½ gt'2 t' = t t
  4
  t sürede alır Ayrıca grafikte benzerlikler kullanılarak sonuç bulunur

  -2gt
+ Yorum Gönder


hava direnci ile ilgili sorular