+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda İtme Kuvvetine Örnekler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İtme Kuvvetine Örnekler
  İtme Kuvvetine Örnekler nelerdir 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  İtme Kuvvetine Örnekler nelerdir

  1) Beli bir uzaklığa yerleştirilmiş artı yüklü eşit iki küçük küre arasındaki itme kuvveti 1N dur. Bu
  küreler birbirine değdirilir ve aralarındaki uzaklık ilk uzaklığın yarısına kadar indirilirse bu kez ıtme
  kuvveti 4,5 N oluyor. Kürelerin yükleri arasındaki oranı bulunuz.
  Cevap: 2 ve 1/2 iki cevap.

  2) Her biri - 8 µ C olan iki yükün aralığı 6 cm dir. Bu iki yükten 5’er cm uzakta bulunan +5µC luk
  üçüncü bir yük üzerine etki eden bileşke kuvveti bulunuz.
  Cevap: 230,4 N .

  3) Bohr 2 hidrojen atomu modelinde kütlesi 9,11*10-31 kg olan bir elektron, yalnızca bir protondan oluşmuş bir çekirdekten etrafında yarıçapı 5,28*10-11 m olan dairesel bir yörünge üzerinde dolanmaktadır. Protonun yükü elektronun yüküne eşdeğer ve zıt işaretli ve kütleside 1,67*10-27 kg dır.
  a) elektronun merkezcil ivmesini, b ) açısal hızını ve frekansını bulunuz.
  Cevap: 10*1022 m / sn2 , 4,15*1017 rad / sn, 0,661*1016 devir/sn

  4) +20 ve +5 µ C luk iki yük arasındaki uzaklık 6 cm dir.Üzerine etkiyen bileşke kuvvetin sıfır
  olması için üçüncü bir yük nereye konulmalıdır?
  Cevap: 4 cm .
 3. Betul
  Devamlı Üye
  İtme kuvvetine örnek; masa'nın yönünü değiştirmek,bebek ya da alışveriş arabalarını itilmesi,pencereleri veya kapıları kapatmak gibi işlerde de biz bir itme hareketi yapmaktayız.
+ Yorum Gönder


itme kuvvetine örnekler,  itme kuvvetine örnek,  itme kuvveti ile ilgili örnekler,  itme kuvvetine 5 örnek,  itme hareketine örnekler,  itme ile ilgili örnekler