+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Argon Elementi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Argon Elementi Hakkında Bilgi
  Argon Elementi Hakkında Bilgi 2. saqopakajmer
  Devamlı Üye

  Argon. Soygazlardan bir element. Sembolü Ar, erime noktası -189 derece, kaynama noktası -185,7 derecedir. Üç tane izotopu vardır. Atom numarası 18’dir. Elektron dizilişi (Ne) 3S23P6dır. Kuru havada % 0,93 (ağırlıkça) oranında bulunmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere kuru havada azot ve oksijenden sonra çokluk bakımından üçüncü elementtir. Havanın karbondioksit miktarından 30 kat fazladır.

 3. Ziyaretçi
  hacı bilgi yok bişe yok
 4. HARBİKIZ
  Moderator
  Daha geniş bilgi istediniz sanırım buyrun..


  Argon Elementi Hakkında Bilgi
  argonun özellikleri - argon nerelerde kullanılır - argon elementinin kullanım alanları

  Argon Alm Argon, Fr Argon, İng Argon Soygazlardan bir element Sembolü Ar, erime noktası -189 derece, kaynama noktası -185,7 derecedir Üç tane izotopu vardır Atom numarası 18’dir Elektron dizilişi (Ne) 3S23P6dır Kuru havada % 0,93 (ağırlıkça) oranında bulunmaktadır Buradan anlaşılacağı üzere kuru havada azot ve oksijenden sonra çokluk bakımından üçüncü elementtir Havanın karbondioksit miktarından 30 kat fazladır

  Argon asal gaz olduğu için kimyasal reaksiyona girmez Tek atomlu bir gazdır Daima sıfır değerlikli atomlar halinde bulunur

  Tarihçesi: 1892 yılında Lord Rayleigh, hem hava azotunun, hem de kimyasal yoldan elde edilen saf azotun yoğunlunu hassas olarak ölçtü Hava azotunun yoğunluğunu daima 1,2567, saf azotunkini de 1,2505 gr/lt olarak buldu Arada bir fark vardı ki, bunun olmaması gerekirdi Lord Rayleigh ve arkadaşı Sir William Ramsey, şu fikri savundular: Havada, azotun yanında yoğunluğu azotun yoğunluğundan büyük meçhul bir gaz vardır Ramsey, havadaki azot ve oksijeni kimyasal yolla ortamdan aldı ve geriye bir gazın kaldığını gördü Geriye kalan gazın molekül ağırlığını 39,94 olarak buldu Ayrıca bunun yeni bir element olduğu, spektroskopik metodlarla tesbit edildi Bu elemente etkin olmayan anlamına gelen Argon ismi verildi Asal gazlar içinde ilk keşf edilen elementtir Bundan hemen sonra da kripton, xenon ve neon bulundu

  Kullanılışı: Elektrik lambalarının doldurulmasında, ideal inert atmosfer meydana getirmede, ark teşekkülünü önlemede ve gaz kromotografisinde (taşıyıcı gaz olarak) kullanılır

  Atom numarası: 18 Simge: Ar Kütle numarası: 39948 Kaynama Noktası (C): -1858 Erime Noktası (C): -1894 Yoğunluk: 14 Buharlaşma Isısı: 156 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 281 Elektriksel iletkenlik: -- Isıl iletkenlik: 4e-05 Özgül Isı Kapasitesi: 125


  Argon Alm Argon, Fr Argon, İng Argon Soygazlardan bir element Sembolü Ar, erime noktası -189 derece, kaynama noktası -185,7 derecedir Üç tane izotopu vardır Atom numarası 18’dir Elektron dizilişi (Ne) 3S23P6dır Kuru havada % 0,93 (ağırlıkça) oranında bulunmaktadır Buradan anlaşılacağı üzere kuru havada azot ve oksijenden sonra çokluk bakımından üçüncü elementtir Havanın karbondioksit miktarından 30 kat fazladır

  Argon asal gaz olduğu için kimyasal reaksiyona girmez Tek atomlu bir gazdır Daima sıfır değerlikli atomlar halinde bulunur

  Tarihçesi: 1892 yılında Lord Rayleigh, hem hava azotunun, hem de kimyasal yoldan elde edilen saf azotun yoğunlunu hassas olarak ölçtü Hava azotunun yoğunluğunu daima 1,2567, saf azotunkini de 1,2505 gr/lt olarak buldu Arada bir fark vardı ki, bunun olmaması gerekirdi Lord Rayleigh ve arkadaşı Sir William Ramsey, şu fikri savundular: Havada, azotun yanında yoğunluğu azotun yoğunluğundan büyük meçhul bir gaz vardır Ramsey, havadaki azot ve oksijeni kimyasal yolla ortamdan aldı ve geriye bir gazın kaldığını gördü Geriye kalan gazın molekül ağırlığını 39,94 olarak buldu Ayrıca bunun yeni bir element olduğu, spektroskopik metodlarla tesbit edildi Bu elemente etkin olmayan anlamına gelen Argon ismi verildi Asal gazlar içinde ilk keşf edilen elementtir Bundan hemen sonra da kripton, xenon ve neon bulundu

  Kullanılışı: Elektrik lambalarının doldurulmasında, ideal inert atmosfer meydana getirmede, ark teşekkülünü önlemede ve gaz kromotografisinde (taşıyıcı gaz olarak) kullanılır

  Atom numarası: 18 Simge: Ar Kütle numarası: 39948 Kaynama Noktası (C): -1858 Erime Noktası (C): -1894 Yoğunluk: 14 Buharlaşma Isısı: 156 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 281 Elektriksel iletkenlik: -- Isıl iletkenlik: 4e-05 Özgül Isı Kapasitesi: 125


+ Yorum Gönder