+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Proton Seramik Yakıt Hücresi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Proton Seramik Yakıt Hücresi Hakkında Bilgi
  Proton Seramik Yakıt Hücresi nedir 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Proton Seramik Yakıt Hücresiyle ilgili bilgiler

  Proton seramik yakıt hücresi (kısaca PSYH), yüksek sıcaklıklarda proton iletkenliği gösteren seramik elektrolit malzemesi kullanımı esasına dayanır.

  PSYH'ler, yüksek sıcaklıkta çalışır ve fosil yakıtları elektro-kimyasal olarak anotta oksitlerler. Böylece ara kademe olarak hidrojen üretimi adımı ortadan kalkar. Hidrokarbon yakıtın gas molekülleri anot yüzeyinde su buharı ile birlikte adsorblanır ve hidrojen atomları, etkin bir şekilde sıyrılarak elektrolite absorblanır. Başlıca reaksiyon ürünü karbon dioksittir
 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Yakıt hücresi ile ilgili bilgiler

  Alışıla gelmiş elektrik üretim sistemleri yakıtın içindeki enerjiyi elektriğe dönüştürmek için ilk olarak yanma reaksiyonunu kullanır. Yanma reaksiyonunun verimli bir sekilde gerçeklesmesi icin yakıtın ve oksitleyicinin (oksijen) tam olarak karışması gerekir. Bundan sonra elektrik enerjisi üretilene kadar bir dizi ara işlem gereklidir. Her ara işlem enerji kaybına yol açar dolayısıyla verimi düşürür.
  Bir Yakıt hücresi nde ise yakıtın enerjisinin doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülmesi mümkündür.Yakit ile oksitleyici farkli bölmelerde yer alırlar, alışıla gelmiş üretim sistemlerinden farkli olarak karışmazlar. Birlesmeleri ancak bu bölmeler arasindaki iyon ve elektron aktarimi ile gerçeklesir.
  Yakıt hücresi, yakitin enerjisini elektrokimyasal reaksiyon sayesinde doğrudan elektrik enerjisine dönüştürür. Dışarıdan sağlanan yakıt (anot tarafı) ve oksitleyici (katot tarafı) ile elektrik üretir. Bunlar bir elektrolit/elektrot unitesinde reaksiyona girerler. Genellikle, reaksiyona girecek olanlar hücreye giriş yaparlarken, reaksiyon ürünleri hücreyi terkeder. Yakıt hücreleri, gerekli yakıt ve oksitleyici akışı sağlandığı sürece sonsuza dek çalışabilirler
  Yakıt hücrelerinde, reaksiyona girecek olan maddeler sürekli olarak tüketilmesine karşın, pillerde kapalı bir sistem içinde elektrik enerjisi kimyasal olarak depo edilmiş haldedir. Ayrıca, pildeki elektrotlar reaksiyona girmelerine ve pil dolup boşaldıkça değişmelerine karşın, yakıt hücrelerinin elektrotları katalitik olup nisbeten kararlıdırlar.
  Pek çok farklı yakıt / oksitleyici kombinasyonu mümkündür. Örneğin hidrojen hücresi, yakıt olarak hidrojen ve oksitleyici olarak oksijen kullanır. Diğer yakıtlar arasında hidrokarbonlar ve alkoller sayılabilir. Hava, klor, ve klor dioksit oksitleyici olarak kullanılabilir.[1]
+ Yorum Gönder