+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Batı Dünyası Neden Karanlık Çağı Yaşadı? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Batı Dünyası Neden Karanlık Çağı Yaşadı?
  Batı Dünyası Neden Karanlık Çağı Yaşadı? 2. saqopakajmer
  Devamlı Üye

  Batı Dünyası karanlık çağı niçin yaşadı

  Mezopotamya, Babil, Hint ve Çin uygarlıklarında geliştirilen bilimsel bilgi etkinliği, MÖ 6. yüzyıldan itibaren Antik Grek dünyasında daha ileri bir düzeye taşındı. Bu dönemde matematik, astronomi, biyoloji, tıp ve fizik disiplinlerinde uzun yıllar egemen olan başarılar sergilendi. Arkhimedes’in (MÖ 287212) matematiksel fizik, Apollonios’un (MÖ 262190) geometri ve astronomi,Eratosthenes’in (MÖ 276194) coğrafya, Hipparkhos’un(MÖ 190120) astronomi ve coğrafya disiplinlerinde geliştirdiği kuramsal ve deneysel çalışmalar, bu disiplinlerin kuralları tanımlanmış, yöntemleri belirlenmiş, içeriği son dereceiyi düzenlenmiş bilim dalları haline gelmesini sağladı. MÖ 3.yüzyıldan itibaren bu kuramsal araştırma geleneği, mevcutbilgilerin pratiğe uygulanmasıyla yeni bir evreye ulaştırıldı.Birçok önemli teknik araç Ktesibios (MÖ 285222), Philon(MÖ 2. yüzyıl) ve Heron (MS 1. yüzyıl) tarafından geliştirildive başlangıçta egemen olan saf araştırma geleneği, uygulama alanı olan bilgilerin toplumsal açıdan yarattığı ilginin vedikkatin etkisiyle başat bir konum kazandı. Buna karşılık MÖ30 yılından itibaren siyasi bir güç halini almaya başlayan Romalıların egemenliğiyle birlikte, bilimin kuramsal boyutugittikçe daha az önemsenmeye ve imparatorluğun fizikselgücünün gerektirdiği teknik araçgereç yapımının öne çıkarılmasıyla da unutulmaya başlandı. Başlangıçta bilgiye sahip olmak başlı başına bir erdem olarak kabul edilirken, giderek bilginin yararı tartışılmaya başlandı. Sonunda Batı, bilim yapılmayan, söylencelerin, safsatanın ve boş tartışmaların egemen olduğu, uzun sürecek bir karanlığa gömüldü.
+ Yorum Gönder