+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Kuran-ı kerim türkçe meali indeks bölümü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kuran-ı kerim türkçe meali indeks bölümü
  kuran-ı kerim türkçe meali indeks bölümünü arıyorum 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  İndex çok uzun şu şekilde bir örnek olarak konu ekliyorum..


  ÖRNEK..

  Artık inanmazlar 36/7
  Arz (diriler ve ölüler için toplanma yeri) 77/25-27
  Arza ağır baskılar atılması 16/15,16
  Arza ve üzerinde bulunanlara vâris O’dur.. 19/40
  Arzı iki günde yaratana(“..gıdalarını dört günde yaratana”) 41/9,10
  Arzın durulacak yer, göğün bina yapıldığı 40/64
  Arzın uzatılması 13/3
  Arzusunu ilah edinen 25/43
  Ashâb-ı Kehf (mağara arkadaşları) kıssası 18/9-26
  Aslâ batmayacak bir ticâret 35/29,30
  Aşırmak, hıyânet etmek 3/161
  Atalarının dînine uyanlar 2/170,171
  Ateizm hakkında.. 5/44 23/80-91 44/34-39 45/23,24
  Ateş 56/71-73
  Ateş (yeşil ağaçtan) 36/80
  Ateş azâbı (ayaklarının altından ve üstlerinden örter..) 29/55
  Ateş halkı (ebedî) 2/39,81 10/27
  Ateş halkının manzaraları 23/104-117
  Ateş halkının, Cehennem bekçilerinden duâ etmelerini istemeleri 40/49,50
  Ateşten çıkılamayacağı 2/167
  Ay (konaklar, eski urcun) 36/39
  Ay yarıldı 54/1
  Âyetler (mûcizeler) Allah’ın yanındadır 29/50
  Âyetler hakkında mücâdele edenler 40/4
  Âyetlerden yüz çevirenden daha zâlim kim olabilir.. 32/22
  Âyetlere inananlar derhal müslüman olurlar 27/81
  Âyetlere karşı büyüklük taslayanlar 31/7
  Âyetleri az pahaya satmak 2/41
  Âyetleri tanımayanlara acı azap 45/7-11
  Âyetlerle alay eden 45/9,10
  Ayların sayısı on ikidir 9/36
  Ayrılığa düştükleri şeylerde ancak sen hükmedersin 39/46

  Bahçe sâhipleri.. 68/17-33
  Bakışların bâzılarını yummak 24/30,31
  Bal arısına Allah’ın vahyetmesi 16/68,69
  Baldaki şifâ 16/69
  Barış içinde yaşamak 4/90,91
  Barışa mukâbele 8/61
  Basîret 6/104
  Başıboş bırakılmadığımız 75/36
  Başımıza gelen her musîbet kendi işlerimiz yüzündendir (O, birçoğunu da affeder..) 42/30
  Başka ilah olsaydı yer ve gök bozulurdu 21/22
  Başka ilahlar olsaydı 17/42,43
  Bâtıl yok olmaya mahkûmdur 17/81
  Bâtıla inanıp, Allah’ı inkâr edenler 29/52
  Batırmayacağından emin misiniz? 67/16,17
  Bekleyip, kuşkulananlar ve inkâr edenler.. 57/14,15
  Belâ 3/165
  Belâ yağmuru 25/40
  Belkıs’ın (melike) müslüman olması 27/42
  Belki dönerler diye âyetlerin tekrar tekrar açıklandığı 46/27

  Cehennem (sürekli azap) 42/44,45
  Cehennem (ateş azâbı-ebedî-) 32/20 23/104 25/11-15
  Cehennem (ateş halkı) 10/27
  Cehennem (azâbın içinde hor ve hakir..) 25/69
  Cehennem (delikçiklere işleyen azap) 52/27
  Cehennem (ebedî ateş) 47/15
  Cehennem (ebedî azap) 32/14 40/76
  Cehennem (ebedî kalmak) 39/71,72
  Cehennem (homurtusu) 67/6-11
  Çocuğun sütten kesilmesi (otuz ay) 46/15
  Çocukların (erginliğe ermiş ve ermemiş) izin istemeleri 24/58,59
  Çok soru sormak 5/101,102
  Dâvud a.s. ve (oğlu) Süleyman a.s. 21/78-82 27/15
  Dâvud a.s.’a dağların ve kuşların boyun eğdirildiği 21/79
  Dâvud a.s.’a zırh yapmanın öğretildiği 21/80
  Dâvud a.s.’ın kıssası 38/17-30
  Delil isteme 2/111
  Demir 57/25
  En yakın göğün ziynetle donatılması 37/6,7
  En yakın göğün, şeytanlar için taşlamalar 67/5
  En yakın lambalarla ve koruma ile donatılması 41/12
  Erenler 3/146
  Erkeğin kadınlar üzerinde yöneticiliği 4/34
  Fir’avn’un yaptığı iyiliği başa kakması 26/18,19
  Fir’avn’un, Musa a.s.’a deli ve büyücü demesi 26/27,34
  Firavn’a Musa a.s.’ın gönderilişi 7/103-162
  Firavn’a yumuşak söz söylenmesinin emr. 20/43,44
  Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur.. 39/63
  Göklerin ve yerin askerleri O’nundur 48/4,7
  Göklerin ve yerin bucakları 55/33-35
  Göklerin ve yerin mülkü 9/116
  Helâl ve temiz şeylerden yemek 2/168
  Helâli haram etmek (sınırı aşmak) 5/87,88
  Helâli haram kılmak 66/1
  Helâli haram, haramı helâl yapmak 16/116
  Hemen cezâlandırsaydı, yeryüzünde canlı kalmazdı.. 35/45


  İndex bölümü kurani kerimde geçen bütün kelimelerin fihristi demektir..
 3. Ziyaretçi
  Doğru, kur'an-ı kerimin ''indeks'' bölümü öyledir .

  Bende bir kaç satır ekliyorum..

  İnananlara öğütler (O’na yönelip, O’ndan korkmak..) 30/31
  İnananlara vaadedilen hükümranlık 24/55
  İnananların affetmesi gerektiği 45/14
  İnananların dileklerini kabul eder, fazlasını verir 42/26
  İnananların nûru 66/8
  İnananların yapmaları gereken 14/31
  İnananların, Allah’a kulluk etmesi gerektiği 29/56
  İnananların, âyetler hatırlatıldığında yaptıkları.. 32/15
  İnananların, kalpleri katılaşanlar gibi olmaması gerektiği.. 57/16
  İnananların, peygambere salât etmeleri gerektiği 33/56
  İnananların, yapmayacağı şeyi söylememeleri 61/2,3
  İnandıktan sonra inkâr edenler 4/137
  İnandıktan sonra inkâr edenlerin kalplerinin mühürlendiği 63/3
  İnanıp iyi işler yapanlar halkın en hayırlıları 98/7,8
  İnanıp iyi işler yapanların sâlihler arasına sokulacağı 29/9
  İnanıp, iyi işler yapanlara kesintisiz mükâfat 95/6
  İnanmak kendi yararımızadır 4/170
  İnanmayanın amelinin boşa çıkması 5/5
  İnanmayanlar yalancıdır 16/105
  İnanmayanların fidye vermek istemeleri 13/18
 4. Ziyaretçi
  arkadaşlar galiba en üsteki yazan yer

 5. Ziyaretçi
  aynennnnn yahaaa neden bunu daha önce düşünmemiştim, doğrudur valla index öyleymiş

+ Yorum Gönder


kuranı kerim türkçe meali indeks bölümü,  kuranı kerim türkçe mealinin indeks bölümü,  kuranı kerimin türkçe meali indeks,  kuranı kerimin türkçe mealinin indeks bölümü,  kuranı kerim türkçe meali indeks,  kuranı kerimin türkçe mealinin indeks bölümü hangi konuları içerir