+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Koyunun ingilizce olarak tanıtımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Koyunun ingilizce olarak tanıtımı
  koyunun ingilizce olarak tanıtımı lütfen yardımcı olun 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Koyunun ingilizce olarak tanıtımı.

  sheep; those Artiodactyla, meat, milk, wool is grown for a pet skin. Sheep is one of the animals that people most benefit. Put the earth first springs and away from people in the mountains of Central Asia, and are thought to have lived in a wild way. Our generation is still the iris, which is the depletion of wild sheep, is a genus of argali lived in the Altai Mountains. Men of argali, shoulder length up to 1 meter 20 centimeters finds. These animals, by forming a large circle are bent backwards thick horns.  Türkçesi..


  Koyun; gevişgetirenlerden, eti, sütü, yapağısı, derisi için yetiştirilen evcil bir hayvandır. Koyun, insanların en çok faydalandığı hayvanlardan biridir. Koyunların yeryüzünde ilk olarak Orta Asya’nın yayla ve dağlarında insanlardan uzak ve yabani bir şekilde yaşamış oldukları sanılıyor. Bugün nesli hala tükenmemiş olan yabani koyunların en irisi, Altay Dağları’nda yaşayan argali cinsidir. Erkek argalilerin, omuzlarına kadar boyları 1 metre 20 santimi bulur. Bu hayvanların, büyük bir daire meydana getirerek geriye doğru kıvrılmış kalın boynuzlan vardır.
+ Yorum Gönder


koyunun ingilizce tanıtımı,  koyunun ingilizce özellikleri,  koyun ingilizce tanıtımı,  kuzunun ingilizce tanıtımı,  koyunun ingilizce olarak özellikleri,  koyun ingilizce özellikleri