+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Reform hareketinden sonra hangi alanlarda gelişmeler olmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Reform hareketinden sonra hangi alanlarda gelişmeler olmuştur
  reform hareketinden sonra hangi alanlarda gelişmeler olmuştur? 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Reform’un Sonuçları

  *

  Avrupa’da mezhep birliği parçalanmıştır. Katolik ve Ortodoks mezhepleri yanında Protestan, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıkmıştır.
  *

  Papa ve din adamları saygınlıklarını kaybetmişlerdir. Katolik Kilisesi yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalmıştır.
  *

  Eğitim ve öğretim, kilisenin elinden alınarak laik eğitim anlayışı yaygınlaşmıştır.
  *

  Katolik Kilisesi’nden ayrılan ülkelerde kilisenin topraklarına ve mallarına el konulmuştur.
  *

  Papa engizisyon mahkemeleriyle Katolik Kilisesi’nin otoritesini devam ettirmeye çalışmıştır.
  *

  Protestan krallar ve prensler egemen oldukları bölgelerde din işlerinin mutlak hakimi haline gelmiştir.
  *

  Reform hareketleri sonucunda Avrupa’da oluşan siyasal ayrılıklar, Osmanlıların Avrupa içlerine ilerlemesini kolaylaştırmıştır.
+ Yorum Gönder