+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda İbn-i Sinaya Neden Avrupada Bilginlerin Hükümdarı Denilmiştir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İbn-i Sinaya Neden Avrupada Bilginlerin Hükümdarı Denilmiştir
  İbn-i Sinaya Neden Avrupada Bilginlerin Hükümdarı Denilmiştir 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  İbn-i Sinaya Neden Avrupada Bilginlerin Hükümdarı Denilmiştir


  İbni sina tıp,felsefe ve daha bir çok alanda çalışmalar yaptığı için ona bilginlerin hükümdarı denilmektedir.
  Eserleri Batı dillerine Latince yoluyla çevrilerek Avicenna diye şöhrete ulaşan İbni Sinâ yanlış olarak bir süre Avrupa'da İranlı hekim ve filozof olarak tanınmıştır. Bunun da sebebi eserlerini Türkçe yazmamış olmasındandır Bununla beraber batılılar da kendisini Hâkim-i Tıb yani hekimlerin piri ve hükümdarı olarak kabul etmişlerdir. 16 yaşındayken pratik hekimliğe başlayan İbni Sinâ resmî saray doktorluğu da yapmıştır. Ama şöhreti her ne kadar tip ilmiyle ilgiliyse de asıl kişiliği Ortaçağda uzun süre tartışma konusu olan Tanrı varlığının mutlak bir zorunluluk olduğu konusundaki Kelâm meselelerine getirdiği kesin çözüm yolundan ileri gelmektedir.

  2. Botanik,zooloji,fizik,jeoloji, metafizik,ruhbilim,mantık,fıkı h,sarf,tıp ve doğa bilimi ile ilgili çalışmalar yapmıştır.
  3. El-Kanun Fi't- tıp, kitabül necat, risale fi-ilmü'l- ahlak işaret ve'l-tembihat, Kitabüş-şifadır.
+ Yorum Gönder