+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Uzmanerbaşlıktan memurluga yatay geçiş dilekçe örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Uzmanerbaşlıktan memurluga yatay geçiş dilekçe örneği
  uzmanerbaşlıktan memurluga yatay geçiş dilekçesi 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  uzman erbaşların memurluga geciş dilekcesi


  uzman erbaşların memurluga geciş dilekçe örneği


  -----------------BAŞKANLIĞINA / MÜDÜRLÜĞÜNE

  --------------  1- ………………… – …………………tarihleri arasında Kara Kuvvetlerine bağlı birliklerde Uzman Erbaş olarak görev yaparak 45 yaş haddi nedeni ile / sağlık nedeni ile …………………..tarihinde ayrıldım.  2. DEVLET PERSONEL BAŞKANILIĞI’NIN 28 Temmuz 2009 tarihli, 27302 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2009/15197 sayılı KAMU PERSONEL GENEL TEBLİĞİ ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:  … “Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde yer alan aynı hüküm gereğince aşağıda sayılanların da Devlet memurluğuna alınmaları mümkündür:

  A) Uzman Erbaşların Devlet Memurluğuna Alınmaları

  3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinde; “Uzman erbaşlar; iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bunlardan; istihdam edildikleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili sağlık nitelikleri uygun olanların müteakip sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azamî kırkbeş yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir.

  Bu yaş sınırının beş yıl fazlası uzman erbaşların askerlik çağı sonudur. Barışta ve seferde bu süreye kadar yedeğe ayrılmış uzman erbaşlar yaşı en genç olanlardan başlamak üzere hizmete çağrılabilirler.” hükmü yer almaktadır.

  Bu itibarla, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 45 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak istihdam edilmek isteyenlerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.”  Aynı Tebliğname’nin Ortak Açıklamalar başlığı altında ise; “(A) ve (B) alt başlıklarında sayılanlar da dahil olmak üzere, bu Tebliğin 6 numaralı başlığı altında sayılanların Devlet memurluğuna alınmalarında, 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerini tamamlama şartı aranmaz.” Hükmü yer almaktadır.  3. Kamu Kurum Ve Kuruluşlara atanabilmem için yukarıda sayılan şartları taşımaktayım.

  İlgili kanun ve Tebliğ namelerin sağlamış olduğu imkanlara istinaden; kurumunuzun takdiri ile münhal kadroda görev yapmak istiyorum. Gerekli belgeler Ek’te sunulmuştur.

  Gereğini bilgi ve müsaadelerinize arz ederim. …../…/2009

  A D R E S : (isim soyisim)

  ……………………………………………………

  ……………………….. Em.Sc. No: ……………….

  T.C. No: …………………..

  Telefon numarası: ……………………………  E K L E R :

  EK (A): Hizmet Belgesi

  EK (B): Terhis Belgesi

  EK (C): Sözleşme Fesih Yazısı

  EK (D): Sicil Özet Formu

  EK (E): Diploma Fotokopisi

  EK (F): Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  EK (G): Sürücü Belgesi Fotokopisi  Kaynak: http://www.alasayvan.net/soru-lar-il...#ixzz1nkBKrSxY
+ Yorum Gönder


uzman erbaşlıktan memurluğa geçiş dilekçesi,  uzman çavuşluktan memurluğa geçiş dilekçesi,  uzmanlıktan memurluğa geçiş dilekçesi,  uzman erbaş memurluğa geçiş dilekçesi,  uzman erbaş memurluk dilekçesi,  uzman erbaşların memurluğa geçiş dilekçesi