+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Veda hutbesinin sonuçlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Veda hutbesinin sonuçlar
  ya lütfen cevap yazın 2. Asel
  Bayan Üye

  veda hutbesinin sonuçlar

  Veda Hutbesi, Hz.Muhammed (s.a.v.)'in sayısı 114 bini bulan hacıya hitap ettiği hutbe'dir. Hz. Resulullah'ın (s.a.v.) bu son hutbesinde, bundan sonra bir daha haccedemeyeceğini bildirmesi, vefatının yaklaştığına işaret olarak anlaşılmıştır. Daha sonraki süreçte O(s.a.v.)'nun bu sözleri doğrulandığı için bu hacca Veda Haccı denilmiş ve bu son hutbesi de Veda Hutbesi olarak anılmıştır.

  Bazı rivayetlere göre Veda Hutbesi'nin tek bir hutbe olarak okunduğu bildirilse de, diğer bazı rivayetlere göre ise Veda Hutbesi (Arafat'ta, Mîna'da ve bir gün sonra yine Mîna'da) arefe günü ile bayramın 1. ve 2. günleri olmak üzere üç farklı zamanda irad edilmiştir. Bu nedenle hutbe birçok kişi tarafından farklı olarak rivayet edilmiştir.

  Arafat'ta yüz binin üzerindeki hacıya hitaben Hz. Peygamber(s.a.v.), sesinin bütün hacılar tarafından işitilmesi için belli mesafelerde gür sesli sahabelerden bazılarını görevlendirdi. Daha sonraki yıllarda bu farklı sahabelerin rivayetlerinden istifade edilerek Veda Hutbesi tek bir hutbe haline getirilmiştir.

  Hz. Resulullah'ın (s.a.v.) Veda Haccı'ndan bir yıl önce nazil olan şu ayet-î kerimeden de anlaşılacağı üzere, Veda Hutbesi'ni sadece Müslümanlar dinlemiştir: "Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar" (Tevbe, 28) Buradan da anlaşılacağı üzere Veda Haccı dâhil olmak üzere o yıldan sonra Mekke'de müşrik kalmamıştır. Veda Hutbesini dinlemedikleri için de bu hutbeye yalan katmaları söz konusu olmamıştır.

  Hz.Resulullah(s.a.v.), Hacc farizasının bütün gereklerini bizzat kendisi yaparak Müslümanlara öğretmiştir ve İslam'ın Hacc konusundaki emirleri de böylece tamamlanmıştır. İslam dininin kemale erdiğini bildiren bazı ayet-î kerimeler de Veda Haccı'nda nazil olmuştur.
  Cahiliye döneminde dışarıdan gelen hacılar Arafat'ta vakfeye dururken, Kureyş eşrafı diğer insanlardan üstün olduklarını belli edercesine Arafat yerine Müzdelife'de vakfeye dururlardı.

  Hz. Resulullah(s.a.v.), cahiliye döneminin bu sınıf üstünlüğüne dayalı âdetini ortadan kaldırdı ve bütün hacılar gibi Arafat'ta vakfeye durdu. Hz. Resulullah (s.a.v.)'a orada bu dinin tamamlandığı şu ayet-î kerimeyle müjdelendi: "Ey Mü'minler, şu küfreden müşrikler bugün dininizi söndürmekten ümitlerini kesmişlerdir. Artık bundan böyle onlardan korkmayınız; ancak benden korkunuz. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak Müslümanlığı beğenip seçtim ve ondan razı oldum." (Maide, 3)

  Bu ayet-î kerimeden de anlaşıldığı gibi İslam dini kemale ermişti ve bütün sahabeler buna çok sevinmekteydi. Ancak Hz.Ebûbekr (r.a) ve Hz. Ömer, bu durumun Hz. Resulullah'ın (s.a.v.) vefatının yaklaştığına işaret olduğunu biliyorlardı ve gözlerinden yaşlar akmaya başlamıştı. Hz. Resulullah (s.a.v.) bu durumdan sonra 82 gün yaşadı ve Yüce Rabb'in rahmetine kavuşmuştu.
+ Yorum Gönder


veda hutbesinin sonuçları,  veda hutbesi sonuçları,  veda hutbesi ve sonuçları,  veda hutbesi neden ve sonuçları ,  veda hutbesinin sonuçlari