+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Halime kaptan kitabının kahramanlarının fiziksel ve ruhsal özelliklerini kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halime kaptan kitabının kahramanlarının fiziksel ve ruhsal özelliklerini kısaca
  Halime kaptan kitabının kahramanlarının fiziksel ve ruhsal özelliklerini kısaca yazarmısınız çok acil !!!! lütfeenn 2. Asel
  Bayan Üye

  Halime kaptan kitabının kahramanlarının fiziksel ve ruhsal özelliklerini kısaca


  Yer Cide sahilinde bir köy evidir Romatizma ağrılarından muzdarip Temel Reis, yatakta durmadan dönmekte, torunu Memiş yanındaki yatakta, gelini Halime ise, diğer odada yatmak-tadır Halime’nin kocası Sabri ise Samsun Askerlik Şubesinde askerdir
  Temel Reis’in takası ise, biraz ilerde denizin kenarında, yaşlı gövdesi ile azgın karayele direnmeye çalışmaktadır
  Kış yaman geçeceği için, mutlaka yiyecek, gaz, tuz, şeker te-mini gerekiyordu Bunun için de İnebolu’ya gitmekten başka bir çareleri yoktu

  Bu nedenle, Temel Reis, sabah erken kalktı Sağlam bir şekil-de elbiselerini giydikten sonra, kendisine yardımcı olması için çağırdığı Halime’nin yeğeni on üç yaşındaki Bekir’i diğer iki ço-cuğu çağırması için gönderdi Sonra da evden çıkıp, köyün ortası-na doğru yürüdü Halime ile Memiş de arkasından geliyorlardı
  Köy kahvesine gelince, oturanlar Temel Reis’in el etmesiyle kalktılar ve sahildeki kayığın suya indirilmesine yardım etmek için onlara katıldılar
  Kayık suya İndirildi Bekir ve diğer iki çocuk, Zeynel ile Halil de kayığa binerek hareket hazırlığına başladılar
  Temel Reis, gelini Halime ve torunu Memiş ile vedalaştı Kı~ yıdakilerle helâlleşerek kayığa bindi Sonra, yelken açmalarını emretti Açılan yelkenle birlikte küreklere asılarak Cide’ye doğru yol aldılar
  Cide’de yoksul halkın hemen hemen tek gelir kaynağı olan yumurtaları yükleyerek, İnebolu’ya doğru açıldılar
  Temel Reis’in gidişinin üçüncü günü gecesi, bir asker kaçağı, “Ben kocan Sabrı” diyerek Halime’nin kapışma dayanınca, Halime
  “Benim kocam askerden kaçmaz, böyle hırsız gibi kapıları da tıklatmaz, git köyün muhtarı ile birlikte gel” dedi Adam diretince, yüklükte asılı çifteyi kaparak pencereyi açıp, ateş ederek, “Ali Efendi! Asker kaçakları sardı evimi! Yetiş!” diyerek bağırdı

  Temel Reis’in sandalı ise gecenin karanlığı içinde yol almaya çalışıyordu Gökte bir tane dahi yıldız yoktu Bu sırada, bir taka-nın üstlerine doğru hızla geldiğini fark ettiler Belli ki niyetleri haydutluktu Temel Reis, hemen tabancasını çıkarıp, çocuklara da siper almalarını söyledi Sonra da başladı kurşunları saymaya Üstlerine gelenler, papucun pahalı olduğunu anlayınca, gerisin geri kaçmaya başladılar

  Köy korucusu Çipil Reşit, Halime’nin feryadım ve silahın se-sini duyunca, hemen tarafa doğru koştu Yürüyen birisini görünce seslendi Fakat öteki bir ne dönüp baktı, ne de cevap verdi De-mek ki, tanınmak istemiyordu O halde bu köyden birisi idi Aca-ba kimdi?
  Arkasından, bir el ateş etti öteki yine devam edince, mecbu-ren bu sefer vurmak için ateş etti Kaçak da aynı anda kendisini yere atıp, ateşe ateşle cevap verdi Çipil Reşit, bir müddet sonra sessizce ilerleyip, kaçağın olduğu yere kadar geldi Uzamış sakal-larına rağmen, Temel Reis’in oğlu Sabri’yi tanıdı Sabri, şube ko-mutanı ile bir sebepten takışmış, bu yüzden askerden kaçmıştı Köye gelişindeki asıl sebep ise, kadınların namusuna musallat olan bir iki kişinin hakkından gelmekti
  Bir punduna getirip, Çipil Reşit’i esir aldı Sonra önüne kata-rak, asker kaçağı namussuzun barındığı yere doğru yürüdüler Ancak, yolda konuşarak birbiri ile anlaştılar Çipil Reşit, Sabri’yi görmediğini söyleyecekti
  Böyle yürürlerken bir ateş sesi ile kendilerini yere attılar Sabri bir yana, Çipil Reşit bir yana atladı Çatışma bittiğinde, Çipil Reşit sakin sakin olay yerinden ayrıldı Sabri, yürüyerek kaçak Halit’İn bulunduğu yere gittiğinde cansız yattığını gördü
  Gece vakti, Halime’nin kapısı çalındı Gelen Temel Reis ile birlikte giden Zeynel’di Halime neler olduğunu sorunca, yolda Rum Niko’nın saldırısına uğradıklarını, Temel Reis’in silah sıkışı-nı, sonra da yağan yağmurdan hastalanıp İnebolu’da hastaneye yatırdıklarını ve bir daha da kalkamadığını, anlattı Yani Temel Reis ölmüştü Bu konuşma esnasında Sabri, pencereden içeri gir-di “Babamın öldüğünü duyunca geldim Yarından tezi yok, takayı satıp parasını bana ver” dedi Bu esnada korucu Çipil Reşit eve gelip, Sabri’yi muhtarın çağırdığını söyledi Sabri tereddüt içinde idi Sonra muhtarın yanına gitmeye karar verdi
  Muhtar Ali Emmi, İyi niyetli ve vatansever bir adamdı Sab-ri’ye, yeni bir ordu kurulduğunu, şayet kabul ederse kendisini bu ordu-ya asker olarak göndereceğini, ‘asker kaçağı’ lafını da ortadan kaldıraca-ğını” söyleyince Sabri razı oldu ve Muhtar ile yeni orduya katıl-mak için yola çıktılar

  Temel Reis ölmüş, Sabri “asker kaçağı” lekesini silerek, yeni-den vazifesine dönmüştü Halime ise, evin çarkını döndürmek için sandalı yürütmeye, böylece nafakayı kazanmaya kararlıydı Yanına Memiş’i de alarak sahile doğru yürüdü Halil ve Zeynel çoktan sandaldaki yerlerini almışlardı Artık Reis Halime Kaptan idi

  Denizde geçirdikleri birkaç gün içinde, Halime Kaptan bilgi-si ve becerisi sayesinde Zeynel ve Halil’in de takdirini kazanmış, çocuklar yeni kaptanlarına gönülden bağlanmışlardı
  Denizdeki fırtına yüzünden yanaşmak istedikleri bir kıyıda korsanların eline esir düştüler Halime Kaptan, kendisini Halim Kaptan olarak tanıtmış, çocukları da öyle tembihlemişti Tek kor-kusu Memiş’in, “Anne” diye seslenmesiydi Şükür ki korktuğu olmadı Bu adamların korsan mı, kaçakçı mı, çete mi oldukları da belli değildi
  Gece olunca, Halime Kaptan kaçmak için çareler aramaya başladı
  Fakat, kaçma imkânını bir türlü bulamadı Sabah olunca da mecburen Harun Reis’in emirlerini uygulamak zorunda kalarak, onun kayığının yanında, kendi kayığı ile birlikte yola çıktılar

  Halime Kaptan’ın beklediği fırsat Sivastopol’da eline geçti Rus milisler, Halime Kaptan’ın kayığında silahlı adamı görünce, onlara hemen limandan çıkıp gitmelerini söylemişlerdi O dönemde, Rusya’da ihtilalle yönetimi ele geçirenler, Türkiye’de yükselen Kurtuluş Savaşı’na destek verdikleri için, kendi kıyıla-rında haydutlara ve çetelere izin vermiyorlardı
  Böylece, Harun Reis ve arkadaşları gittikten sonra, oralarda bir hafta kalan Halime Kaptan, kendi hesabına tuz taşımaya baş-lamıştı Tabii bu iş sadece tuz taşımakla kalmamış, kuvay-ı milliyecilere, sandık sandık cephane ve mühimmat da yanına eklenmişti Artık, İnebolu ile Cide arasındaki köyler ve kasabalar başta gelmek üzere, bütün kıyı şeridinde ve Ankara’da Halime Kaptan’ın adı saygı ile anılıyor, bilen bilmeyen herkes “helâl ol-sun” diyordu

  Halime Kaptan, yine zorlu bir görev için Kefken açıklarında ilerliyorlardı İki kayık silahı yükleyip, inebolu’ya götüreceklerdi Ancak, kıyıya yaklaştıklarında bir İngiliz motorunun kendilerine doğru geldiğini gördüler Halime Kaptan, hemen hizmetçilik yapan bir köylü kadını kılığına bürünerek, saf saf oturmaya baş-ladı Yanı başındaki sepette ise el bombaları diziliydi
  İngilizler, kayıktan motora geçmelerini emrettiler Halime Kaptan, uysal uysal ayağa kalktı ve aniden bombayı fırlattı Arka-sından Zeynel ve Bekir de silahlarım ateşlediler Neticede, düş-man motoru batırılmış, İngilizler tarafından esir alınmış bulunan Türk askerleri de kurtarılmıştı

  Dönerlerken, yolda kendilerine saldırmak isteyen bir korsan kayığı ile silahlı çatışmaya daha giriştiler Yeni almış oldukları mitralyoz silahını kullanan Kuva-yı Milliye subayı Teğmen İh-san’in yaman ateşi sayesinde, korsanları hemen etkisiz hale getir-diler Tesadüfe bakın ki, korsanların reisi Harun Reis idi Diğer adamları ölünce, o da teslim oldu
  Hemen yola koyuldular Cephede savaşanlara daha çok mermi ve silah lazımdı Duracak zaman değildi
 3. Ziyaretçi
  halimenin fiziksel özelliklerihiç savaştan yılmadan vatanı için çaba sarfetmesi temel reis ise hasta haliyle vatanı uğruna çaba gösterip ve savaşta ölmesi
+ Yorum Gönder


halime kaptan kahramanlarının özellikleri,  halime kaptan kitabının kahramanları ve özellikleri,  halime kaptan kitabındaki kahramanların özellikleri,  halime kaptan olayın geçtiği yerler,  halime kaptanın bedensel özellikleri,  halime kaptan kahramanların özellikleri