+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Türkiye'deki yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye'deki yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir
  Coğrafya sorusu lütfennn çok acil Türkiye'deki yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? 2. Asel
  Bayan Üye

  Türkiye'deki yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir  Doç. Dr. Tanay Sıdkı Uyar

  İNSAN, yaşamını doğal çevrede sürdürürken ihtiyaçlarını da doğal
  kaynaklardan sağlıyordu. Kurutmayı ve ısınmayı güneşle, tahıl üretimini
  rüzgarla yapıyor, bir kandilin ışığıyla aydınlanabiliyordu. Nüfus artıp
  ihtiyaçlar çeşitlenince, "daha çok" ve "daha hızlı"yı isteyen insan, yeni
  kaynakların arayışına girdi. Önce buharın keşfinde olduğu gibi kullandığı
  kaynakları yoğunlaştırarak "daha fazla" enerji elde etti. Ancak suda yaptığı
  yoğunlaştırmayı güneşin dağınık enerjisini birleştirmek için denemek yerine
  daha kolay bir yolu seçti. Yakılmasıyla daha fazla enerjiyi açığa çıkaran
  yakıtlara yöneldi. Fakat bu yakıtların çevreye ve atmosfere verdiği zarar,
  sağladığı faydayı gölgeledi.

  Çok değil, 100 yıl gibi kısa bir sürede fosil yakıtların doğaya ve
  canlıların sağlığına verdiği zararlar etkisini gösterdi. Kömür, doğalgaz,
  petrol gibi binlerce yılda oluşmuş kaynaklar "insanlığın gelişmesi(!)" adına
  tükendikçe, atıklarıyla hava, su, toprak da tükenmeye başladı. Fosil
  yakıtlar olarak adlandırılan kömür, petrol ve doğalgazın yarattığı
  olumsuzluklar sadece yakın çevreyle sınırlı kalmadı; atmosfere de yayıldı.
  Sonunda bu kirlilik, iklim değişikliğine yol açmaya ve dünya yaşamını tehdit
  etmeye başladı.
  Bugün fosil yakıtların çevre ve insan sağlığı açısından yarattığı
  olumsuzluklar her geçen gün katlanarak artıyor. Fosil yakıtlar yakıldığında
  altı sera gazının açığa çıkmasına neden oluyor. Bunlardan en belirleyici
  olanları karbondioksit (CO2) ve metan. Diğerleri kirleticiler ise kükürt,
  partikül madde, azotoksit, kurum ve kül
  Yanma sırasında ortaya çıkan karbonmonoksit (CO), oksijenden çok daha hızlı
  bir şekilde kandaki hemoglobine tutunarak vücuttaki oksijeni bloke ediyor ve
  baş ağrısı vb. hastalıklara yol açıyor. Kömür ve petrolün yanmasıyla ortaya
  çıkan, kükürtdioksit (SO2) ise kokusuyla fark ediliyor. Sülfürik aside
  dönüşerek insan sağlığına ve doğal çevreye onarılmaz zararlar veriyor;
  kanser ve diğer hastalıklara yol açıyor.
  Doğalgazın yanmasıyla ortaya çıkan kokusuz ve gözle görülemeyen azotoksit
  ise güneş altında reaksiyona girerek nitrata dönüşüyor. Akciğerlerin koruma
  mekanizmasından geçen nitrat vücutta nitrik asite dönüşüyor. Bu da
  bağışıklık sistemini çökerten maddelerin başında geliyor.
  Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların iklim değişikliğine yol
  açmasının nedeniyse, yanma sırasında ortaya çıkan CO2 ve metan gibi sera
  gazlarının bünyelerinde ısı tutma özelliğine sahip olmaları. Güneş, gün
  doğumundan batımına kadar atmosferin içine ısı ve ışığını veriyor. Doğal
  döngünün devamı için, bu ısının tekrar uzaya transferi gerekiyor. Oysa fosil
  yakıtların neden olduğu sera gazları, ısının bir kısmının atmosferde
  tutulmasına yol açıyor. Böylece dünya, ısınmaya ve iklim değişmeye başlıyor.
  Isı artışının sonuçları
  1900 lerden 2000 lere kadar atmosferin ortalama sıcaklığı 0.5 derece arttı
  ve iklim değişikliğinin zincirleme sonuçları yavaş yavaş yaşamımızı
  etkiliyor. Su kaynakları kuruyor, çiçekler erken açıyor, erken yağan karlar
  ürünleri telef ediyor, bitkiler zamansız meyve veriyor ya da hiç vermiyor.
  Uzmanlar, fosil yakıtların etkilerini kısa ve uzun vadeli olarak
  değerlendiriyorlar. Kısa vadede oluşan sonuçlar artık yaşamımızın bir
  parçası. Sıcaklık arttıkça buzlar anakütleden koparak eriyor, çığ olayları
  artıyor, fazla miktarda su dolaşıma giriyor, sel felaketleri, fırtınalar,
  kasırgalar oluşuyor. Deniz kıyısında yaşayan binlerce kişi sel suları
  altında ölüyor.
  Küresel ısınmanın, uzun vadede öngörülen sonuçları daha vahim; ortalama
  sıcaklık artışı bu hızla devam ederse, 2020 yılında deniz seviyesi bir
  metreye kadar yükselecek. Bu, dünyanın en büyük kentlerinin sular altında
  kalması anlamına geliyor.
  Isı artışının kısa vadede meydana getirdiği değişimlerin yaşanmaya başlaması
  ve buna bağlı olarak yapılan tahminler, sivil kuruluşlarla birlikte
  hükümetleri de harekete geçiriyor. Suların altında kalma tehlikesiyle karşı
  karşıya kalan 77 ada devleti ve Malta nın insiyatifiyle ülkeler, 1992
  yılında Rio Çevre Zirvesi ne giden süreci başlattılar. 1992 de yapılan Rio
  Zirvesi nin ardından, gelişmiş ülkeler 1992 de Birleşmiş Milletler İklim
  Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ni imzaya açtılar. Zirveye katılan ülkeler,
  diğer ülkelerle çözüm bulmak ve sera gazı emisyonlarını 1990 yıllarındaki
  seviyenin altına çekmek için, ülkelerin uyması gereken kuralları belirlemek
  üzere bir dizi Taraflar Konferansı (COP-Conference of Parties) düzenlediler.
  Ancak pek çok ülke yine ekolojik dengeleri ya da insan ve çevre sağlığını
  değil, kendi ekonomik çıkarlarını gözetince anlaşmada zorlandılar. Türkiye
  Rio anlaşmasını 2003 yilina kadar onaylamadı. 1997 yılında yapılan Kyoto
  İklim Zirvesi nde ise ABD, Kanada, Japonya, Avustralya gibi bazı ülkeler
  kendi ülkelerinde sera gazı emisyonlarında indirim yapma sorumluluğunu
  üstlenmek istemediler. Bu arada kendi ülkelerinde güneş, rüzgar gibi temiz
  enerji kaynaklarını kullanan enerji sistemlerini geliştirerek Kyoto
  hedeflerini tutturmaya çalışan endüstrileşmiş Avrupa Birliği ülkeleri ise,
  Yunanistan, Portekiz, İspanya gibi birliğe yeni katılan ülkelerin
  emisyonlarını 1990 yılına göre yüzde 30 civarında artırmasına göz
  yumulmasını istediler.
  Bir yandan ulusal ve ekonomik çıkarlar gözetilirken, diğer yandan da nükleer
  enerji dahil olmak üzere petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtların
  zararını fark edenler, standart dışı ve pazar değeri olmayan çöp
  teknolojileri, bunun farkında olmayan ülkelere, aktarmaya başladılar. Bu
  teknolojileri satabilmek için kredi veren ülkeler, geçmişin sorunlu
  teknolojilerini başka ülkelere de taşıdı, taşıyor. Bunu yaparken de sorunun,
  iklim değişikliği ve küresel kirlenme gibi sonuçlarla kendilerine döneceğini
  hesap etmiyorlar.
  Sürdürülebilir değil, yenilenebilir enerji
  Fosil ve nükleer yakıtlara alternatif doğal enerji kaynakları konusunda
  yapılan araştırmalar sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kavramlarını da
  gündeme getirdi. Yaşamın sürdürülebilirliği için kaynakların sürdürülebilir
  olması yeterli değildi. Ekolojik denge için kaynakların yenilenebilir olması
  gerekiyordu: Bir şeyin sürekliliği sürdürülebilir olduğunu göstermiyordu.
  Sürdürülebilirlik bütün açısından ancak yenilenebilir olursa mümkündü. Bu
  nedenle enerji sistemlerinin sürdürülebilir, enerji kaynaklarının
  yenilenebilir olması gerekiyor.
  Yenilenebilir enerji, "doğanın kendi evrimi içinde, bir sonraki gün aynen
  mevcut olabilen enerji kaynağı" olarak tanımlanıyor. Bugün yaygın olarak
  kullanılan fosil yakıtlar, yakılınca biten ve yenilenmeyen enerji
  kaynakları. Oysa hidrolik (su), güneş, rüzgar, biyokutle ve jeotermal gibi
  doğal kaynaklar yenilenebilir olmalarının yanı sıra temiz enerji kaynakları
  olarak karşımıza çıkıyor.
  2020 yılında dünyada üretilen elektriğin yüzde 50 sinin yenilenebilir
  kaynaklardan olması planlanıyor. 2010 yılında kullanılacak elektrik
  enerjisinin yüzde 10 u ise rüzgardan sağlanacak. Bunun dışında dünyada pek
  yaygın olmayan başka yenilenebilir enerji kaynakları da bulunuyor. Dalga,
  med-cezir (gel-git), çöpten sağlanan metan gazı ve kanalizasyon ısısından da
  ısınma ve elektrik üretimi için enerji elde edilebiliyor. Doğaya saygılı
  enerji kaynaklarının kullanımı arttıkça, yeni enerji kaynakları konusunda
  yapılan araştırma faaliyetleri de artıyor.

  Doğayla gelen enerji kaynakları
  HİDROLİK (SU)
  Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarından olan su gücünden enerji
  üretimini (hidroelektrik) gerçekleştiriyor. Ancak büyük ölçekli hidrolik
  santrallerin sürdürülebilirliği de tartışmalı.
  Yapılan barajlarla oluşan baraj göllerinin doğal kaynakları olduğu kadar
  kültürel zenginliği yok etme tehlikesi üzerinde duruluyor.
  GÜNEŞ
  Güneşten enerji elde etmek, güneşin doğuşundan batışına kadar atmosferin
  içine verdiği ısı ve ışığı, insanların ihtiyaç duyduğu elektrik ve proses
  ısı (sıcak su ve buhar gibi) ihtiyacıyla buluşturup yararlanmakla mümkün
  oluyor. Burada asıl kaynak güneş ve her gün yenileniyor. Güneşin ulaştığı
  yere bir düz toplayıcı konulduğunda bunun ısısıyla 70-80 derece su elde
  etmek mümkün. Bugün bu sistem, Türkiye de yaygın olarak, ancak verimsiz
  kullanılıyor. Oysa İsveç gibi güneşi çok az gören bir ülkede bile dışarıda
  sıcaklık -4 dereceyken güneş toplayıcısından 70 derece su elde edilebiliyor.
  Güneşten daha yüksek ısı elde etmek için (130 derece proses ısı) gelen
  ışınımın çeşitli yansıtma teknikleriyle bir nokta veya çizgiye odaklanması
  gerekiyor. Bu da bir yoğunlaştırıcı, odaklı toplayıcı yardımıyla yapılıyor.
  Böylece dağınık enerji kaynağı odaklanarak, 130 derece buhar elde etmek
  üzere kullanılabiliyor. Bununla da endustrinin toplam enerji talebinin % 50
  sini oluşturan proses ısısı sağlanabiliyor.
  Güneş dünyadan yaz ve kış aylarında farklı konumlarda görünüyor. Mimari
  tasarımlarda, yaz aylarında güneşin evin içine girmesini engelleyen, kış
  aylarında ise içeriye girmesini sağlayan pasif sistemler de
  tasarlanabiliyor. Burada asıl amaç, mevcut işleri daha az enerjiyle
  yapabilmek.

  GÜNEŞTEN ELEKTRİK ÜRETİMİ
  Güneşten elektrik üretmek için yarı iletken malzemelerin özelliğinden
  yararlanılıyor. Yarı iletken malzemelerde elektronlar atomlarına gevşekçe
  bağlı. Yalıtkan malzemede bu elektronlar sıkıca bağlı, iletken malzemedeyse
  serbest dolaşımdalar. Güneşten gelen ışınımın enerjisi foton dediğimiz
  kümelerden oluşuyor. Foton miktarında enerji bir yarı iletken tabakasında
  gevşekçe bağlı olan elektronları serbestleştiriyor. İkinci bir yarı iletken
  tabakasıyla oluşturulan gerilim farkı yardımıyla serbestleşen elektronları
  hareketlendiriyor. İki yarı iletken tabakanın dışına birer kablo bağlayıp
  elektronların geçişine izin verdiğinizde bu gerilimden elektrik
  üretebiliyorsunuz.
  Bu yolla üretilen elektrik, şebekede kullanılan kaliteye getirilebiliyor.
  Binaların yüzeylerine ve çatısına monte edilen beş adet güneş pili modülüyle
  bir evin elektrik gereksinimi karşılanabiliyor.
  Bu sistem halen kamu desteği olmadan tüketici için ekonomik olmasa da,
  kullanım arttıkça maliyet düşüyor. Fotovoltaik sistem olarak adlandırılan
  güneş pilleri modülleri Türkiye de az da olsa bazı müstakil evlerde, bazı
  telefon kuruluşlarının aktarıcı istasyonlarında kullanılıyor. Güneş pilleri
  de saatlerde ve hesap makinelerinde başarıyla uygulanıyor.

  GÜNEŞTEN ISIL ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMİ
  Bu çok ekonomik bir sistem. Güneş ışınımının 500 aynayla yansıtıldığı bir
  kulede çok yüksek sıcaklıklara ulaşılabiliyor. Bu kuleden geçirilen bir
  akışkan yardımıyla elde edilen buhardan da elektrik üretiliyor.
  RÜZGAR
  Rüzgar, güneşin doğuşundan batışına kadar yeryüzündeki farklı yüzeylerin,
  farklı hızlarda ısınıp soğumasıyla oluşuyor. (Örneğin, deniz kayadan daha
  geç ısınır. Isınan yerdeki hava yükseliyor ve daha soğuk kısımdaki hava
  hareketlenerek rüzgarı oluşturuyor.) Hareket halindeki havanın kinetik
  enerjisine rüzgar enerjisi deniyor. Dev kulelerin üzerine monte edilen
  kanatlar yardımıyla rüzgardan elektrik enerjisi üretilebiliyor. Normalde bir
  vantilatörün kanatları döndüğünde havayı hareketlendiriyor ve
  serinliyorsunuz. Rüzgar enerjisi de bunun tam tersi bir sistemle elde
  ediliyor. Gelen hava kanatları döndürüyor, kanatların bağlı olduğu mil de
  jenaratörü çalıştırıyor. Kanatların birleştiği yükseklikte bulunan bölmeden
  aşağıya sadece elektriği ileten kablo indiriliyor.
  Rüzgar türbinleri gelen rüzgarın yönüne göre konum alabiliyor ve otomatik
  olarak kontrol ediliyor. Kanatlar kendi ekseninde hareket edebiliyor ve
  fırtına durumunda kendini durdurabiliyor.
  Rüzgar türbinleri fosil yakıt santrallarıyla karşılaştırıldığında daha
  ekonomik üretim yapabiliyor. Bozcaada daki rüzgar türbinlerinde bir kWh
  kapasite maliyeti 1000 USD iken, bir hidroelekrik santralı için 2 bin-4 bin
  USD olarak gerçekleşiyor. İşletme maliyetinin de sıfır olduğunu hesaba
  katarsak rüzgar, çok ekonomik bir enerji kaynağı.
  EUROSOLAR Türkiye tarafindan 1996 dan bu yana düzenlenen uluslararası rüzgar
  enerjisi atölye çalışmalarına katılan özel kuruluşlar bugüne kadar yaklaşık
  8 000 MW kapasiteli rüzgar güç santralı fizibilitesi hazırlayarak üretim
  lisansı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı na başvurdular. Bu
  projelerin bugune kadar 180 MW ı gercekleşti.
  Türkiye de mevcut toplam elektrik üretme kapasitesi 41 000 MW. OECD ulkeleri
  icin 1993 yilinda yapilan bir calisma Türkiye de yılda tüketilen elektriğin
  en az iki mislinin rüzgardan karşılanabileceğini gösteriyordu. 1 Kasim 2007
  tarihinde EPDK (Enerji Piyasasi Denetleme Kurulu) na yapilan 78 000 MW
  kapasiteli ruzgar guc santrali lisans muracaati da bunu kanitlamistir.
  JEOTERMAL
  Yeraltında magmada artan sıcaklıkla yeraltı suları (özellikle deprem
  bölgelerinde) ısınıp yeryüzüne çıkıyor. Elektrik üretimi de jeotermal
  buharın gücüyle yapılıyor. Türkiye de Denizli, Kütahya ve İzmir-Aliağa
  benzeri bölgelerde jeotermal enerji kaynaklarından konut ısıtma ve elektrik
  üretimi gerçekleştirilebiliyor.
  Halen Türkiye de jeotermal enerji kaynaklarından 20 Megavat elektrik
  üretiliyor. Bu kaynaktan Türkiye de 2010 yılında 500 Megavat, 2020 yılında
  1000 Megavat elektrik kapasitesi kurulabilecek. 2000 de 51 bin 600 konut
  ısıtılırken, 2010 yılında 500 bin, 2020 yılında ise 1 milyon 250 bin konut
  ısıtılabilecek.
  BİYOKÜTLE
  Bitkiler büyürken, fotosentez sırasında atmosferden aldıkları
  karbondioksitin (CO2) karbonunu bünyelerinde biriktirip biyokütleyi
  oluştururken oksijeni dışarıya veriyorlar. Bu bitkiler yakıldığında ise CO2
  yeniden atmosfere veriliyor. Bu nedenle biyokütle yakılmasına
  "sürdürülebilir biyokütle enerjisi kullanımı" adı veriliyor. Hızlı büyüyen
  bitkilerle enerji ormanları oluşturup, bir yandan yetiştirip diğer yandan
  yakarak elde edilecek buhardan elektrik üretimi yapılabiliyor. Bu konuda
  gerçekleştirilebilecek büyük bir potansiyel bulunuyor. Türkiyenin enerji
  ormanları konusunda başlattığı pilot çalışmalar var.
  BİYOGAZ
  Hayvansal ve bitkisel atıkların çürütülmesiyle üretilen metan gazını
  depolayarak tehlikeli ve çevreye zararlı olabilecek bir gazı enerjiye
  dönüştürmek mümkün. Metan gazı daha sonra yakılarak enerji elde ediliyor.
  Çöpten, çamurdan elektrik
  Türkiye de bazı belediyeler çöp alanlarında açığa çıkan metan gazından
  elektrik üretiyor. Çöp içinde biriken metan gazı açılan kuyulardan borularla
  enerji üretim tesisine pompalanarak üretim gerçekleşiyor. Aktif gaz depolama
  sistemiyle depolanan gazların arıtılmasıyla elde edilen metan gazı yakılarak
  elektrik enerjisine dönüştürülüyor.
  Biyolojik Atıksu tesislerinden çıkan çamurdan biyogaz ve elektrik elde
  edilebiliyor. Enerji üretim sisteminin devreye girmesiyle bir yandan çamur
  miktarında azalma sağlanırken, diğer yandan da tesiste tüketilen elektriğin
  önemli bir kısmı biyogazla elde edilebiliyor.

  Kurmak kolay, kurtulmak zor
  Nükleer enerji bugün diğer enerji kaynakları arasında hem toplumsal hem
  çevresel hem de ekonomik açıdan en maliyetli kaynak.1978 yılından beri bu
  santrallar için yeni bir sipariş verilmiyor. ABD de verilen siparişler ise
  iptal edildi. Nedeni öngörülmeyen beşikten mezara maliyetlerdi.
  Bu santralları kurmak yetmiyor, güvenlik altyapısı sisteminin de tesisi
  gerekiyor. Dünya Bankası uzun inşaat süreleri ve güvenlik sisteminin kurulma
  maliyetleri nedeniyle Türkiye de kurulması planlanan nükleer santrallara
  kredi vermedi. Bu maliyetlere Çernobil reaktöründe yaşanan kazadan sonra,
  lisanslama maliyetleri de eklendi. Nükleer santrallara lisans almak için
  alınacak önlemlerin maliyetleri en az santralın maliyeti kadar tutuyor. Bir
  de bunlara nükleer santralların kapatılma maliyetleri ekleniyor. ABD deki
  Maine-Yankee reaktörünün kuruluş maliyeti 280 milyon USD iken, sökülüp
  bertaraf edilmesinin maliyeti 2 milyar USD. Yani bir nükleer santraldan
  kurtulabilmek için kuruluş maliyetinin sekiz katını ödemek gerekiyor.  Doç. Dr. Tanay Sıdkı Uyar
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Türkiye’nin enerji kaynakları

  Günlük hayatta evlerimizde, ulaşımda ve sanayide enerji tüketimi sürekli artmaktadır. Türkiye çeşitli enerji kaynaklarına sahip bir ülkedir. Bazı enerji kaynaklarında önemli rezervlere sahiptir. (Sugücü, linyit) Bazı enerji kaynaklarının üretimi az olup, dışarıdan başka ülkelerden ithal edilir (Petrol).

  Taşkömürü:

  Türkiye’de taşkömürü yatakları Zonguldak ve çevresinde yer alan genişçe bir havzada bulunur. Taşkömürü havzasında rezervin bir milyar tondan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Yılda 7 milyon ton çıkarılırken, üretim günümüzde çok azalmıştır. Maden ocaklarının işletme yöntemleri moderinize edilemediğinden maliyeti çok yüksek olmaktadır. Üretim bunun için azaltılmaktadır. Ulusal sanayi için üretim yapılır. Taş kömürü demir-çelik endüstrisinde enerji kaynağı, kimya endüstrisinde hammadde, trenlerde, gemilerde ve evlerde yakıt olarak ta kullanılır. Çeşitli sanayi kollarının enerji kaynağını oluşturur. Çatalağzı Termik Santralinde de kullanılmaktadır. Türkiye’nin ihtiyacını artık karşılayamamaktadır.

  Linyit:

  Kalori değeri taş kömüründen daha azdır. Türkiye’nin hemen, her bölgesinde çıkarılır. Bazı linyitler yüksek kalorili, bazıları düşük kalorilidir. Kütahya’da Tavşanlı, Tunçbilek, Değirmisaz, Manisa’da, Soma, Amasya’da Çeltek, Erzurum ve Bilecik’te çıkarılan linyitler yüksek kalorilidir. Muğla Yatağan, Kahramanmaraş’ta Afşin-Elbistan Linyitleri düşük kalorilidir. Düşük kalorili linyitler bulundukları yerlerde kurulmuş bulunan termik santrallerde kullanılarak, elektrik enerjisi üretimine katkıda bulunurlar. Linyit kömürü evlerde yakıt olarak, taş kömüründe olduğu gibi sanayide hammadde olarak kullanılır. Türkiye’de yılda 20 milyon tonun üzerinde linyit çıkarılmaktadır.

  Petrol:

  Başta ulaşım, çeşitli sanayi dalları ve petro kimya olmak üzere çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Ülkemizde Siirt, Batman, Adıyaman illeri petrol üretim alanlarıdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Adana çevresi, Sivas çevresi, Van ve Tuzgölü havzaları ve Trakya petrol arama bölgeleridir. Buralarda petrol araması yapılmaktadır.

  Türkiye’nin yıllık petrol üretimi 3 milyon ton civarındadır. Yılda 15-20 milyon ton petrol tüketilmektedir. Ülke içerisinde çıkarılan ve dışarıdan getirilen petroller çeşitli yerlere kurulmuş bulunan rafinerilerde işlenerek türevlerine ayrıştırılır. (Benzin, mazot gibi) Rafinerilerimiz Batman (Batman), İzmit (İpraş), Mersin (Ataş), İzmir (Aliağa) ve Kırıkkale (Orta Anadolu) bulunmaktadır. Ayrıca petrokimya tesislerinde (İzmit- Yarımca) işlenen petrolden çeşitli maddeler (plastik, kauçuk V.s. gibi) elde edilmektedir.

  Doğalgaz:

  Türkiye’de doğalgaz Trakya’da Kırklareli sınırları içerisinde Hamitabatta çıkarılmıştır. Çıkarılan doğalgaz elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Son yıllarda ülke dışından (Bağımsız Devletler Topluluğu) getirilen doğalgaz sanayide ve evlerin ısıtılmasında kullanılmaktadır. Yurt içerisinde petrol ararnasında olduğu gibi doğalgaz aramalarıda devam etmektedir.

  Su gücü:

  Türkiye’de enerji ihtiyacının büyük bölümü barajlarda kurulmuş bulunan hidroelektrik santrallarından sağlanır. Hidroelektrik enerjisinde üretim yeni kurulan barajlarla sürekli artmaktadır. Keban, Karakaya ve Atatürk barajları dünyadaki sayılı barajlar arasında yer almaktadır. Bu barajlarımızın her birinden yılda 6 milyar kilovat saat (Kwh) elektrik enerjisi üretilmektedir.

  Jeotermal enerji:

  Yeraltından gelen sıcak sudan ve buharlardan yararlanmaya denir. Sıcak sular evlerin, seraların ısıtılmasında ve kaplıcalarda kullanılır. Denizli’de Sarayköy’de yeraltından gelen sıcaksu buharı evlerin ısıtılmasında kullanılmaktadır. Jeotermal enerjinin kullanım alanı şu anda ülkemizde çok düşüktür.

  Güneş enerjisi:

  Türkiye’de güneş enerjisinden yararlanmak için deneme çalışmaları yapılmaktadır. Su ısıtma, pompa çalıştırma, seraları ısıtmada yararlanılabilir. Güney ve batı bölgelerimizde evlerin sıcak su ihtiyacını karşılamakta güneş enerjisinden yararlanılmaya başlanılmıştır. Doğu Karadeniz hariç Türkiye’nin her yerinde güneş enerjisinden yararlanılabilir.

  Nükleer enerji:
  Türkiye uranyum ve toryum gibi radyoaktif maddelere sahiptir. Atom enerjisinin kaynağını oluşturan uranyumun Aydın, Çanakkale, Giresun, Manisa ve Muğla’da, toryumun Eskişehir’de zengin rezervleri tesbit edilmiştir: Küçükçekmece’de kurulmuş bulunan Nükler Araştırma Merkezinde bilimsel araştırmalar yapılmaktadır

+ Yorum Gönder


türkiyedeki yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir,  türkiye de yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir,  türkiyedeki alternatif enerji kaynakları nelerdir