+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Atatürkün vatan ve millet sevgisini örneklerle yazınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürkün vatan ve millet sevgisini örneklerle yazınız
  fxgxgxgxgxgxgrddddddddddddddgfffffffffffffffffdt 2. Asel
  Bayan Üye

  atatürkün vatan ve millet sevgisini örneklerle yazınız

  Millet genel kabul gören anlamıyla aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil tarih duygu ülkü gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur Milletin üzerinde yaşadığı toprak da vatan olarak adlandırılır Vatan yalnızca üzerinde yaşanılan toprak parçası olarak algılanamaz; bir insanın hayatında sahip olduğu en önemli varlıklardan birisidir Millet ve vatanın her insan için anlamı büyüktür Bireyi güçlü kılan temel ait olduğu milletin kültür birikimi tarihi geleneksel özellikleri gibi unsurlardır Milletin devamlılığını sağlayan ana öğe de vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasıdır Türk Milleti’nin vatanına olan sevgisi ve bağlılığı tarihsel bir gerçektir ve milletimizi diğer milletler arasında üstün kılan en asil özelliklerden birisidir Bununla birlikte her Türk milletinin menfaatlerini kendi menfaatlerinden milletinin geleceğini kendi geleceğinden üstün tutan bir anlayışa derin bir millet sevgisine sahiptir Türklerin diğer tüm milletlere örnek olması gereken vatan ve millet sevgisi bize şanlı tarihimizin en önemli miraslarından birisidir Vatan ve millet sevgisi çok asil sevgilerdir ve Türk Milleti için kutsal değerlerdir

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk de vatanseverliği ve milliyetperverliği ile tüm dünyaya ve Türk Milleti’ne örnek olmuş bir insandır Son derece mütevazı bir kişiliğe sahip olan Atatürk kendisinin sahip olduğu üstün özelliklerini hep milletinin kendisine kazandırdığı özellikler olarak görmüştür Aynı şekilde kazanılan zaferleri ve elde edilen başarıları da hep milleti ile birlikte gerçekleştirdiğinin bilincinde olmuş bunları daima milletine mal etmiştir Konuşmalarında ve yazılarında bu noktanın altını önemle çizmiştir“Benim hayatta yegane fahrim servetim Türklükten başka bir şey değildir” diyerek Türk olmaktan gurur duyduğunu ifade etmiştir Atatürk yaşamı boyunca vatan ve millet sevgisinin önemi üzerinde durmuş Türk Milleti’ne duyduğu derin saygı ve sevgiyi önemle vurgulamıştır“Ne mutlu Türküm diyene” sözü kuşkusuz çok üstün bir sevginin simgesidir

  Atatürk vatan ve millet sevgisinin üstünlüğü ile tanınan bu sevgisi sayesinde tarihi başarılara imza atmış bir lider büyük bir devlet adamı idi Gerek Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan büyük zaferlerin gerekse bağımsızlığın kazanılmasının ardından ekonomide ve sosyal hayatta katedilen ilerlemelerin temel kaynağı Atamızın vatanına duyduğu derin sevgi ve milletine karşı hissettiği güçlü bağlılıktı Koşullar ne kadar zor durum ne kadar umutsuz gibi gözükse de vatanı ve milleti için her zaman yapacak bir şeyi olduğuna inanan büyük bir insandıAtatürk’ün hayatı incelendiğinde tüm yaşamı boyunca en büyük amacının Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak olduğu ve bu yolda yapılan büyük mücadelenin de derin bir vatan ve millet sevgisinden ilham aldığı açıkça görülecektir Gerçek sevgi ve bağlılık olmadan böylesine büyük başarılar elde edilemeyeceği açıktır Bir insan vatanını korumak ve kurtarmak için verdiği mücadelede hiçbir zorluktan yılmıyor en içinden çıkılmaz gibi görünen durumlar karşısında dahi akılcı ve etkili çözümler üretebiliyor zafere olan inancını ve azmini a sla kaybetmiyor ise bu uğrunda mücadele verdiği değerlere sarsılmaz bir bağlılık duyduğunun en önemli göstergesidir Atatürk’ün ideali bağımsız bir vatan üzerinde güçlü bir milli birlik anlayışına sahip bir millet ortaya çıkarmak ve bu milletin hiçbir engel tanımadan çağdaşlaşma yolunda ilerlemesini sağlamaktır Türk Milleti’nin çağdaş milletler seviyesine yükselmesi gerektiğine inanan bu düzeye çıkma hakkına sahip bir millet olduğu gerçeğini tam anlamı ile kavramış olan Atatürk vatan ve millet sevgisi sayesinde kimsenin düşünemeyeceği düşünse bile gerçekleştirmesinin mümkün olamayacağı bir başarı kazanmıştır

  “Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir” sözleri ile vatanseverliğin önemine dikkat çeken Atatürk milletini seven milletine sadık ve milletine güvenen gerçek bir Türk milliyetçisidir Ve şu önemli gerçek de göz ardı edilmemelidir ki; vatanını ve milletini herşeyin üstünden tutan bu derin sevgi için gerektiğinde kendi canını dahi tehlikeye atan Büyük Atatürk’ün bize bıraktığı en önemli miraslardan biri vatanseverlik ve millet aşkıdır Atamızın bizlere bıraktığı büyük mirası onun bizden beklediği gibi değerlendirebilmek ülkemizi onun bize bıraktığı noktadan hep daha ileriye ***ürebilmek Türk Milleti’ni tarihine yakışır bir makama ulaştırabilmek için yapılması gereken Atamızın izinden yürümektir Tüm vatanseverlerin ve gerçek Türk milliyetçilerinin kendilerine örnek alabilecekleri en güzel örnek hiç şüphesiz Atatürk’tür Atatürk ise “Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevî mirasçılarım olurlar” sözleri ile bize hedefe ulaşacak en kısa yolu göstermektedir
+ Yorum Gönder


atatürkün vatan ve millet sevgisine örnekler,  atatürkün vatan ve millet sevgisini anlatan örnekler,  atatürkün vatan ve millet sevgisi örnekler,  atatürkün vatan ve millet sevgisini anlatan sözleri,  atatürkün vatan ve millet sevgisi örnekleri,  ataturkun vatan ve millet sevgisine ornekler