+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Konularına göre deyimler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Konularına göre deyimler
  sağlık, iş, temizlik, kıskançlık, kötülük, cömertlik, huzursuzluk, uğur, isteksizlik, gösteriş gibi konulara ayrılmış deyimleri bulmak istiyorum 2. Asel
  Bayan Üye

  konularına göre deyimler

  Sağlıkla ilgili deyimler

  •Bedenimizde görülen bazı hastalıklar, ruhlarımızda saklanan hastalıkların küçük parçalarıdırNathaniel Hawthorne

  •Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir George Sand

  •Bir ulusun kaderi, başbakanın sindirim organlarının iyi çalışıp çalışmamasına bağlıdır Voltaire

  •Dört şey vardır ki, en azını dahi hor görmemek gerekir: Yangın, hastalık, düşman, borç Beydeba

  •Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi Kanuni Sultan Süleyman

  •Hastalanmaya karşı geliniz Kimseye hasta olduğunuzu söylemeyiniz Onu istemezseniz o da sizi istemez Bulwer Lytonn

  •Hastalık hissedilir de, sağlık hissedilmez Thomas Fuller

  •İki nimet vardır ki, insanların çoğu onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler: onlardan biri sıhhat, diğeri de boş vakittir Hadis-i Şerif

  •İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik Hzali ra

  •İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, sonra da sağlıklarını korumak için paralarını harcarlar Goethe

  •Kendini sağlam bilen hastanın tedavisi yoktur Eddy Fisher

  •Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur Eflatun

  •Sağlığın başlangıcı hastalığı tanımaktır Miquel Cervantes

  Emniyetli (Korkusuz) yaşamak ve sağlıklı olmak iki büyük nimettir ki, insanlardan pek çoğu bu iki nimetten mahrumdur

  Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

  Bedenimizde görülen bazı hastalıklar, ruhlarımızda saklanan hastalıkların küçük parçalarıdırNathaniel Hawthorne

  Hasta olmayan sağlığın değerini bilemez

  Sağlıktan büyük zenginlik yoktur

  Neşe sindirimi kolaylaştırır

  Güneş giren eve doktor girmez

  Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi vardır

  Her şeyin başı sağlıktır

  Hastanın yaşı değil, hastalığın yaşı önemli

  Ağacı kurt, insanı dert yer

  Derdini saklayan derman bulamaz

  Duvarı nem, yiğidi gam yıkar

  Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir
 3. Asel
  Bayan Üye
  konularına göre deyimler

  İş ile ilgili deyimler

  -Başını bir yere bağlamak: Bir işe yerleştirmek, işsizlikten kurtarmak.”Çok geçmeden
  oğlunun da başını bir yere bağlamayı becerdi.”
  -Bir baltaya sap olmak: Belirli bir sanat ya da iş sahibi olmak.”Şu yaşa geldin ama bir
  baltaya sap olamadın gitti.”
  -İş ayağa düşmek: İş sorumsuz, yetkisiz ve beceriksizlerin elinde kalmak.”Bunlar da işi iyice ayağa düşürdüler.”
  -İş başa düşmek: Beklediği yardım gelmeyince, kendi işini kendisi yapmak zorunda kalmak.”İş başa düştü desene!..”
  -İş çatallanmak (çatallaşmak): Bir işin sonuca oluşması konusunda türlü güçlüklerle karşılaşmak, ya da çeşitli seçeneklerle yüz yüze gelmek, sonuca nasıl ulaştırılacağı bilinemez olmak.”İş gittikçe çatallaşıyor, sense aldırmıyorsun bile.”
  -İş çığırından çıkmak: Bir iş asıl amaçtan çıkarak düzelmesi güç bir durum almak, bir bozukluk ve kargaşalık baş göstermek.
  -İş inada binmek: Bir işi yapmakta direnmek.
  -İşi düşmek: Birinin yardımına ihtiyaç duymak.”Eh, onun da bize işi düşecek bir gün.”
  -İşe koşmak: Birini bir iş yapmak üzere görevlendirmek, göndermek.
  -İşi ağırdan almak: Acele etmemek, bir işi yapmak için isteksiz görünmek.”Söyle onlara, işi ağırdan almasınlar, müşteriler mal bekliyor.”
  -İşi azıtmak: Yanlış ve aşırı yollara sapmak.”Bu çocuk da işi iyice azıttı.”
  -İşi Allah`a kalmak: Güç şartlar altında, beşerden hiçbir yardım umudu kalmamak.”Kime baş vurduysa bir sonuç alamadı, artık işi Allah`a kalmıştı.”
  -İşi başından aşmak: Pek çok işi olmak, iş içinde kaybolmak.
  -İşi bitmek: 1. Hâli, gücü kalmamak. 2. Yaptığı işi sona ermek.”Git de bak, babanın işi bitmiş mi?”
  -İşi duman olmak: İşi ve durumu kötü olmak, berbat bir durumda bulunmak.
  -İşi iş olmak: İşi yolunda, iyi olmak; hâlinden memnun bulunmak.”İşi iş herifin, baksana yan gelip yatıyor her gün.”
  -İşinden olmak: Bir süredir yaptığı işi elinden gitmek, görevini yitirmek.”Haydi canım, yoluna git de patronunla kavga etme; yoksa işinden olacaksın.”
  -İşi sıkı tutmak: Gevşekliğe yol açmamak, işe gereken önemi vermek ve sağlıklı yürümesini sağlamak.
  -İşi tıkırında olmak: İşi çok uygun ve iyi olmak.”O konuşmayacak da ben mi konuşacağım, işi tıkırında adamın.”
  -İşi yokuşa sürmek: Yapılabilir, görülebilir işi yapmamak için güçlük çıkarmak, bahaneler ileri sürmek.
  -İşkembeden atmak: Uydurarak söylemek, tutarı olmayan sözler sarf etmek.”Ona sakın inanmayın, işkembeden atıyor.”
  -İş sarpa sarmak: İş, içinden çıkılması zor bir durum almak; engellerle karşılaşmak.”İşler sarpa sarmadan çekip gidelim buradan.”
  -İşten el çektirmek: Görevden uzaklaştırmak.”Yolsuzluk yaptığı iddiası ile işten el çektirdiler ona.”
  -İş yok: O şeyde yarar yok, faydası olmaz.”O arabada hiç iş yok, almaya değmez.”
 4. Asel
  Bayan Üye
  konularına göre deyimler

  Temizlik ile ilgili Deyimler

  Temizlik ile ilgili Deyimler
  *evini temiz tut misafir gelebilir kendini temiz tut azrail gelebilir

  *temiz bir vicdan kadar yumuşak yastık yoktur

  *Insani elbisesine göre karsilarlar,bilgisine göre agirlarlar.

  *Tüccarın malı temiz olsa yol üzerinde kendisi yer. …

  *temiz avlu evin süsüdür

  *Kan dökenin kanı temiz kalmaz

  *devamlı akan su yatağını ve kendini temiz tutar

  *evini temiz tut misafir gelebilir kendini temiz tut azrail gelebilir

  *temiz bir vicdan kadar yumuşak yastık yoktur

  *Insani elbisesine göre karsilarlar,bilgisine göre agirlarlar.

  *Tüccarın malı temiz olsa yol üzerinde kendisi yer. …

  *temiz avlu evin süsüdür

  *Kan dökenin kanı temiz kalmaz

  *Temiz elleri olan insanların da kirli düşünceleri vardır.

  * Çocuk büyütürken evi temiz tutmak, kar hálá yağarken kapının önünü temizlemek gibidir. …

  *temiz hava garip kokar

  Pire itte, bit yiğitte bulunur ( bu sözün geçerliliğini kaybettiği söylenebilir)

  * Güneş giren eve doktor girmez. ( güneş giren ev, aynı zamanda temiz olur, çünkü mikroorganizmalar yaşayamaz orada açıklaması beklenebilir )

  *Temiz bir çevre istiyorsan, önce kendi kapının önünü süpür. ( Temizlik ailede başlar genellemesine ulaşılabilir )

  *Temizlik imandandır.

  *Aslan yattığı yerden belli olur.

 5. Asel
  Bayan Üye
  konularına göre deyimler

  kıskançlık ile ilgili deyimler

  Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir. Herodot

  Başkalarının iyi haline bakıp üzülme, senin haline de bakıp kıskanan çok kişi vardır. Russy Rubutin

  Biraz kıskançlık duyarsanız, yaşarken ölmenin ne demek olduğunu anlarsınız.Will Oursler

  Bütün kötü tutkuların en kirlisi kıskançlıktır.A. Strindberg

  Gurur, kıskançlık ve hırs insanların kalplerini ateşleyen üç ateştir. Dante Alighieri

  Güveler, elbiseleri nasıl kemirirse kıskançlık da insanı öyle kemirir. Saint Chryston

  Haset, ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder. Hadis-i Şerif

  Haset, başkasının balını kendi ağzına zehir etmektir. Cenap Şahabettin

 6. Asel
  Bayan Üye
  konularına göre deyimler

  kötülük ile ilgili deyimler


  -Başına çorap örmek: Bir kimseye, haberi olmadan, kötü duruma sokucu davranışta bulunmak, alt etmek için gizlice plân kurmak.”Onun başına bir çorap örecekler diye korkuyorum.”
  -Ara (aralarını) bozmak: İki kişi arasındaki iyi ilişkiyi, dostluğu, arkadaşlığı yıkmak.”Kim ki ara bozar, o toplumun yüz karasıdır.”
  -Arkadan vurmak: Kendisine inanan, güvenen bir kimseye gizlice kötülük etmek.”Onun beni arkamdan vuracağı hiç aklıma gelmezdi.”
  -Art düşünce (niyet): Açığa vurulandan ayrı, gizli tutulan, asıl düşünce.”Onun bizim hakkımızda art düşüncelere sahip olduğunu biliyorum.”
  Anasını ağlatmak: Bir kimseye çok eziyet edip sıkıntı çektirmek.”Adamın üzerine öyle gittiler ki iki günde anasını ağlattılar.”
  -Ateşe atmak: Birini çok tehlikeli bir işe bile bile sokmak.”Hiç aldırmadan, biricik kızını o adamla evlendirip ateşe atamazsın değil mi?”

 7. Asel
  Bayan Üye
  konularına göre deyimler

  -Eli açık: Cömert, çok para harcayan, sakınmadan para verebilen.”Eli açık olan insanları severim.”
  -Eli bol: Cömert, esirgemeyen, çok para ve eşyası olan.”Duyduğumuza göre Hasan Çavuş eli bol bir insanmış.”
  -Gani gönüllü: Cömert, eli bol, vermekten kaçınmayan.”Gani gönüllü insanlara artık günümüzde pek rastlanmıyor.”
  -Gönlü bol: Yeterli imkânlardan mahrum olmasına rağmen eli açık davranan, cömert.

 8. Ziyaretçi
  Bu ne ile igli

+ Yorum Gönder


konularına göre deyimler,  konulara göre deyimler,  konusuna göre deyimler,  kıskançlık ile ilgili deyimler,  deyimleri konularına göre ayırma,  konularina göre deyimler