+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Türkçe Ek ve Kök Çalışma Kağıdı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkçe Ek ve Kök Çalışma Kağıdı
  Türkçe Ek ve Kök Çalışma Kağıdı lazım yardım edin lütfennn 2. Ayyıldız Bayrak
  Devamlı Üye

  6.SINIF EK-KÖK ÇALIŞMA KAĞIDI

  Dosyadaki bilgiler assagidaki gibidir .indirdiginizde daha guzel resimli sekilde bulacaksiniz.

  EK ve KÖK ÇALIŞMA KAĞITLARI
  KÖK
  Bir sözcüğün anlamlı en küçük parçasına kök denir. Sözcüğün kökü bulunurken sondan başa doğru ekler çıkarılır kalan bölüm köktür. Kök sözcüğün tamamıyla anlam ilişkisi taşımalıdır.

  Sözcük Kök

  saatçi saat
  vuruyor vur
  akıllı akıl
  çalışkanlık çalış kök çal olamaz çünkü kelimenin tamamıyla anlam ilişkisi yoktur.
  selâmlar selâm kök sel olamaz çünkü kelimenin tamamıyla anlam ilişkisi yoktur.

  Kökler eylem ve ad kök olmak üzere ikiye ayrılır:
  1- Eylem Kök: Kökün sonuna “-mak -mek” mastar ekini getirebiliyorsak o kök eylem köküdür.

  koş - mak
  uyu - mak
  ver - mek
  ele - mek
  say - mak
  konuş - mak
  yürü - mek
  kız - mak
  gör - mek
  bak - mak

  2- Ad Kök: Kökün sonuna “-mak -mek” mastar ekini getiremiyorsak o kök ad köküdür.
  para - mak
  top - mak
  araba – mak
  kitap - mak
  kelebek - mek
  çocuk - mak
  göz - mek
  ot - mak
  masa - mak
  tebeşir - mek
  usttekiler anlamlı değil

  EKLER
  Tek başına anlamı olmayan sözcük kök ya da gövdelerine eklenerek yeni anlamlar kazandıran ya da sözcüğün cümledeki görevini belirleyen ses ya da ses topluluklarına ek denir.
  1- Çekim Ekleri : Ad ya da eylemlere gelerek onlara durum aitlik kişi çokluk zaman gibi anlamlar katan; yeni sözcük türetmeyen eklerdir.
  bakı – yor
  ( zaman anlamı katmış kelimenin anlamını değiştirmemiş)
  yaz – acak
  defter – ler
  ( çoğul anlamı katmış kelimenin anlamını değiştirmemiş)
  elma – lar
  baba – m
  ( sahiplik anlamı katmış kelimenin anlamını değiştirmemiş)
  ev – im
  elbise-y – i
  ( durum anlamı katmış kelimenin anlamını değiştirmemiş)
  sen – de
  geldi – m
  ( kişi anlamı katmış kelimenin anlamını değiştirmemiş)
  anladı – k
  2- Yapım Ekleri : Ad ya da eylemlere gelerek onların anlamı değiştirip yeni kelimeler türeten eklerdir.
  bul – uş
  ağaç – lık
  ev – cil
  vicdan – sız
  Ağrı – lı
  yaş – a
  garip – se
  göz – le
  yüz – ücü
  öl – üm
  koş – u
  oku – t
  kaç – ır
  giy – in

  KELİME YAPISI
  1- BASİT SÖZCÜKLER : Herhangi bir yapım eki almamış ve başka bir sözcükle de birleşmemiş sözcüklere basit sözcükler denir.

  ödev
  kaz- dı - m
  bil – ir - im
  göl - ler
  o -n- lar - a
  gel – se - niz
  gömleğ - in
  ben - im
  yukarı - da


  2- TÜREMİŞ SÖZCÜKLER : Yapım eki almış sözcüklerdir.
  on –ar
  kira –cı
  İngiliz – ce
  vatan – daş
  kan –a -
  şeker – lik
  kısa – l -
  toka – laş-
  say – gı
  dile – k
  yaz- ı
  uyu – t


  3- BİRLEŞİK SÖZCÜKLER : Birden fazla sözcüğün birleşmesiyle oluşmuş sözcüklerdir.
  kaba - kulak
  kabakulak
  eski – şehir
  Eskişehir
  kazan – dibi
  kazandibi
  af – et -
  affet-
  biz – az
  biraz
  sütlü – aş
  sütlaç


  (1) ayak ( ) yolu ayakkabı
  (2) çek ( ) gezer
  (3) buz ( ) savar
  (4) çanak ( ) sinek
  (5) arz ( ) su
  (6) demir ( ) sever
  (7) miras ( ) ağzı
  (8) yanar ( ) parmağı
  (9) uyur ( ) kır
  (10) uçak ( ) takım
  (11) ak ( ) boğaz
  (12) vatan ( ) et-
  (13) sivri ( ) yat
  (14) boz ( ) yedi
  (15) aslan ( ) deniz
  (16) akar ( ) dağ
  (17) cuma ( ) kale
  (18) boş ( ) ertesi
  (19) bir ( ) dolabı
  (20) vezir ( 1 ) kabı
 3. Ziyaretçi
  tşkkürler tablolar çok işe yaradı
+ Yorum Gönder


ek almış kelimeler,  çekim eki almış kelimeler kök ve ekleri,  kök ve ekler,  türkçe yapım ekleri,  yapım ekleri tablosu