+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Problem çözme basamaklarının uygulandığı bir örnek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Problem çözme basamaklarının uygulandığı bir örnek
  Problem çözme basamaklarının uygulandığı bir örnek 2. Asel
  Bayan Üye

  Problem çözme basamaklarının uygulandığı bir örnek

  Problem Çözme Aşamaları


  Problemin Fark Edilmesi: problem çözme sürecinin ilk aşaması, bir güçlüğün sezilmesi ya da bir şeylerin yolunda gitmediğinin fark edilmesidir. Problemler tesadüfen ya da sistematik incelemeler sonucunda fark edilebilir (Öğülmüş, 2001).

  2) Problemin tanımlanması: Problemin belirtileri fark edilerek başkalarının dikkatine sunulunca, doğal olarak bazı adımların atılması gerekir. Bunlardan ilki, problemin açıklığa kavuşturulması ve nelerle ya da kimlerle ilişkili olduğunun anlaşılmasıdır. İkinci adım, problemin yapısıyla ilgili bilgi toplamaktır. Üçüncü adımda da, elde edilen yeni bilgilerden yararlanarak problemin yeniden ifade edilmesidir. (Öğülmüş, 2001).

  3) Alternatiflerin üretilmesi: İnsanlar genlikle kolay ve acele çözümler arama eğilimindedirler. Bu aşamada problemin çözümüne ilişkinin çeşitli çözüm yoları bulunur (Öğülmüş, 2001).

  4) Çözüme karar verme: Yeni veriler toplayıp alternatifler üzerinde düşünmek için zaman ayırdıktan sonra, problemin çözümüyle ilgili her alternatifin sonuçlarını göz önünde bulundurmak gerekir. Yani bu aşamada olası her çözümün, güçlü ve zayıf yanlarının dikkatli bir biçimde değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme sonunda en uygun çözüme karar verilir. Aksi halde seçilen çözüm, hayal kırıklığına yol açar (Öğülmüş, 2001).

  5) Uygulama :İnsanlar kimi durumlarda dikkatle seçilen ve üzerinde anlamaya varılan bir çözümün, hiçbir zaman uygulanamayacak bir çözüm olduğunu çaresizlikle izlerler. Böyle bir durumla karşılaşmamak için, seçilen çözümün uygulanabilirliğinin de göz önünde bulundurulması gerekir.

  6) Değerlendirme ve düzeltme: İnsanların yeni düşüncelere direnç göstermelerinin nedenlerinden biri, değişimden sonraki yeni durumların da artık yeni görüşlere kapalı olacağına inanmalarıdır. Bu direnci aşmak için yeni verileri çözümlemeyerek gerekli düzeltmeleri yapacak olan bir değerlendirme mekanizması oluşturmak ve sorun çözme sürecini bütünüyle esnek ve yeni alternatiflere açık tutmak gerekir (Öğülmüş, 2001).
+ Yorum Gönder