+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Dil dışında ne tür iletişim araçları kullanılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dil dışında ne tür iletişim araçları kullanılır
  dil dışında ne tür iletişim araçları kullanılır 2. Asel
  Bayan Üye

  dil dışında ne tür iletişim araçları kullanılır

  Eski tarihlerde kullanılan haberleşme ve iletişim araçları sırasıyla şunlardır

  1) Dumanla haberleşme

  2) Ağaçlara vurarak haberleşme

  3) Güvercin eğiterek haberleşme

  4) Ulakla haberleşme

  5) Telgrafla haberleşme

  6) Çevirmeli telefonla haberleşme


  İnsanlar sosyal bir varlık olduğu için eski tarihlerden beri haberleşmek istemişlerdir. Bu amaçla bazı iletişim yöntem ve araçları icat etmişlerdir. Örneğin; Kızılderililer ateş yakıp üzerinde örtü sallayarak dumanda şekiller oluşturarak haberleşmişlerdir. Bu şekilde çok basit yöntemlerle başlayan haberleşme ve iletişim daha da gelişmiştir. Ortaya çıkan yeni gelişmelerin başında “Güvercinleri Eğiterek” haberleşme gelmiştir. Sonraları atlarla mektup gönderme yani “Ulaklık” yöntemi çıkmıştır. Uzun yıllar sonra döneminin en gelişmiş haberleşme aracı olan “Telgraf” icat edilmiştir. Özellikle bu yıllardan sonra teknolojinin hızla gelişmesi sonucu birçok yeni icat ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi olan “Telefon” icat edilmiştir. Sonrasında bu telefon geliştirilerek günümüze kadar ulaşmıştır.

  Teknolojinin ürünlerinden olan “Radyo” ve “Televizyon”un icadıyla iletişimde yeni bir döneme girilmiştir. Bunların, bütün dünyaya yayılması sonucu haberleşme çok hızlı hale gelmiştir. “Bilgisayar”ın icadıyla haberleşmede zirveye yaklaşılmıştır. Çünkü yeni yazılımlar ve en sonunda bilgisayar üzerinden kullanılan “İnternet”in icadıyla artık canlı ve görüntülü olarak haberleşmek mümkün olmuştur. “Kıtalararası İnternet Ağları”nın kurulması ile birlikte, küçük bir hareket sonucu aynı anda tüm dünya ile görüşülebilir hale gelinmiştir. Hatta “Sanal Ortamda Sohbet Odaları” kurulmuş ve insanlar çok rahat iletişim kurabilir ve görüşebilir olmuştur.


  Yeni Kitle iletişim araçları

  - Posta
  - Telgraf
  - Telefon
  - Faks
  - Gazete
  - Radyo
  - Televizyon
  - Uydular
  - Bilgisayarlar (İnternet ve e-posta)


  Kitle iletişim araçlarını incelerken kitle, kitle iletişim araçları (gazete, dergi, internet, radyo, televizyon, sinema, kitap gibi) aracılığıyla geniş ve bilinmeyen kitleye (dinleyici, okuyucu, izleyici) iletilmesidir” İletişim; Bilgi, düşünce, duygu, tutum ve kanılarla, davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki bir ilişkileşme yoluyla bir insandan diğerine bazı oluklar kullanılarak aktarılma süresine denir Kitle; “Toplumun içerisinde bütün grupları, bireyleri temsil etmektedir Kitle iletişim araçları her türlü iletişime olanak sağlamak üzere kurulmuş olan sosyal yapıları ve bu yapılar için gerekli araçları ifade eder Kitle iletişim araçları, kültürel, ekonomik, eğitim, siyasi, eğlence, haber, gündem gibi birçok kamusal görevi yerine getirerek toplumda bir güç unsuru olmuştur Bazı batı ülkeleri kitle iletişim araçlarını dördüncü güç olarak kabul etmektedir.

  En az yasama, yürütme, yargı gibi halkı ilgilendiren ve kamuoyu oluşturabilen bir güç unsuru niteliğindedir
  Kitle iletişimi, “Türkçede; kitle haberleşmesi” şeklinde ifade edilir Kitleler ise toplumun bütününü veya bir bölümünü kapsayan ve etkileyen bir güç unsurudur Kitle iletişim araçları iletişimden ve kitlelerden ayrı tutulamaz Kitle iletişim araçları 15 yüzyılda Batı Avrupa’da hareketli metal harflerle baskı yapıldığı tarihe dayanmaktadır Alman Johann Gutenberg’in 1434-1436 yılları arasında matbaayı bulmasıyla kitle iletişim araçlarının kullanılmasına başlanmıştır Ancak kitle iletişimi insanlığın var oluşundan bu yana var olmakta ve ilerlemektedir
+ Yorum Gönder


dil dışında ne tür iletişim araçları kullanılır,  dil dışındaki iletişim araçları,  dil dışı iletişim araçları,  dil dışı iletişimin yöntemleri nelerdir,  dil disinda ne tur iletisim araclari kullanilir,  dil dışında kullanılan iletişim araçları