+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Tanzimat la değişen sosyal siyasal hayat ve bunların edebiyata etkileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tanzimat la değişen sosyal siyasal hayat ve bunların edebiyata etkileri
  tanzimat la değişen sosyal siyasal hayat ve bunların edebiyata etkileri 2. Asel
  Bayan Üye

  tanzimat la değişen sosyal siyasal hayat ve bunların edebiyata etkileri

  Edebiyatı Etkileyen Tanzimat Değişimi

  Milletlerin edebiyatları, sosyal ve siyasal yapılarının bir yansıması olarak karşımıza çıkar Sosyal ve siyasal yapıdaki değişme ve gelişmeler en belirgin şekilde edebî ürünlerle dile getirilmektedir Çünkü şair ve yazarlar eserlerinde, genellikle ait oldukları toplumun yaşayış biçimini konu alır

  Düşünceler evrensel olabilir, fakat duygular daha çok toplumlara özgüdür Toplumların en içten, en karmaşık duygularının, şuurlu bir şekilde ifadesini bulduğu sanat dalı genellikle edebiyattır Şair ya da yazar, okuyucularıyla, birçok duygu ve düşünceyi paylaşan kişidir
  Sosyal yapı dinamiktir Bugünkü dünya görüşümüz, hayata bakış açımız, başka toplumlarla aynı olmadığı gibi birkaç yüzyıl önce yaşamış olan atalanmızınkinden de farklıdır Çevremizde sürüp giden maddî, manevî değişmenin baskısı altında yaşayış şeklimiz, dilimiz ve edebiyatımız değişmeye devam etmektedirİçinde bulunduğumuz bu değişim sürecinden dolayı edebiyatımızın sosyal yapıdan uzaklaşması ya da gelişimini sürdürememesi, toplumumuzun sağlıklı bir şekilde kendini yenilemesini engeller Çünkü sağlıklı bir toplumun unsurları arasında sürekli ve karşılıklı bir etkileşim vardır

  İnsanın bir fert olarak toplumdan, sosyal hayattan tecrit edilmesi nasıl mümkün değilse, insan elinden çıkan edebî eserler de ortaya çıktığı toplumun sosyal yapısından ayrı düşünülemez En ferdî düşünen, tamamen şahsî duygularını, kendi iç âlemini dile getiren şair ve yazarların eserlerinde bile dikkatle incelendiği zaman içinde yaşadıkları toplumun derin izleri görülebilir
+ Yorum Gönder