+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Süleyman çelebi'nin yaşadığı dönemde hakim olan edebiyat anlayışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Süleyman çelebi'nin yaşadığı dönemde hakim olan edebiyat anlayışı
  süleyman çelebi'nin yaşadığı dönemde hakim olan edebiyat anlayışı 2. Asel
  Bayan Üye

  süleyman çelebi'nin yaşadığı dönemde hakim olan edebiyat anlayışı

  Süleyman Çelebi’nin yaşadığı döneme hakim olan edebi anlayış nedir neye denir


  Süleyman Çelebi’nin edebi kişiliği, yaşadığı dönemde hakim olan edebiyat anlayışının hangi zümreye hitap ettiği ve Süleyman Çelebi’nin edebi kişiliği hakkında

  Orhan Gazi döneminde doğmuştur. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmaz. Kimi kaynaklara göre Osmanlı Sultanı I. Murat’ın vezîrlerinden Ahmed Paşa’nın oğlu, Şeyh Mahmûd Efendi’nin torunudur. Dedesi Mahmûd Bey, Şeyh Edebali’nin torunudur ve 1338′de Süleymân Paşa önderliğinde Rumeli’ye sal ile geçenlerdendir. Süleyman Çelebi’nin 1346-1351 yılları arasında bir tarihte doğduğu, ölüm tarihinin ise 1422 olduğu sanılıyor[1].

  Gençliğinde Bursa’da iyi bir eğitim aldığı sanılmaktadır. O devirde, Çelebi ünvanı ilim adamlarına ve Mevlevi tarikatı büyüklerine verilmekteydi. Mevlevi olduğuna dair kanıt yoktur. Bilgili tavırlarıyla Padişah Yıldırım Beyazid’in dikkatini çekmiş ve yapımı 1399’da tamamlanan Ulu Cami’ye imam olarak atanmıştır.Ünlü eseri Vesiletü’n Necat’ı getirildiği bu görev esnasında yaşadığı bir olaydan etkilenerek kaleme aldığı bilinmektedir.

  Söylenceye göre Süleyman Çelebi, Muhammed’in diğer peygamberlerden pek farkı olmadığını söyleyen bir İranlı vaize içerleyerek onun diğer peygamberlerden üstün olduğunu dile getirmek için Mevlid’i kaleme aldı. Süleyman Çelebi, Osmanlı Devleti’nin zayıf bir evresi olan ve Anadolu topraklarında her türlü kargaşalığın hüküm sürdüğü Fetret Devri’nde batini görüşler ile ehl-i sünnet arasındaki çekişmede ehl-i sünnetin tarafında yer almıştı. Mevlid’in yazılmasının bir amacının da ehl-i sünnet taraftarlarına destek vermek olduğu ifade edilir. Eserini, 1409 yılında (tahminen 60 yaşında iken) tamamladı. Eserini yazarken, referans aldığı eserlerin, Âşık Paşa’ nın “Garibnâme” si, Erzurumlu Darîr’in “Siyerü’ n- Nebsi, Eb’ul Hasan Bekrî’nin “Siyer”’i ve Muhiddîn-i Arabî’nin “Füsûs”’u olduğu tesbit edilmiştir[2]. Mevlid, bilinen tek eseridir.

  1422′de vefat ettiği düşünülen Süleyman Çelebi’nin mezarı Bursa’da Çekirge yolu üzerindedir. Mezarının bulunduğu yere 1952′de bir türbe yapılmıştır.;

  Süleyman Çelebi’nin edebi kişiliğini, gücünü gösteren en büyük eseri Mevlittir.Mevlit, mesnevi biçiminde yazılmış 800 beyitlik dini bir eserdir. Hazreti Muhammet’e övgü olarak yazılmıştır.Süleyman Çelebi’nin tek eseri Mevlit’tir.

  Süleyman Çelebi Mevlit’le Hazreti Muhammed’in hayatını şeriat sınırları içinde destanlaştırdı. Mevlit, o günden bugüne en çok okunan dini eser oldu. En büyük camilerden en küçük evlere, yerleşme yerlerine kadar gökten inciler yağıyormuşçasına derin bir kendinden geçmişlik içinde, hala okunmaktadır.
+ Yorum Gönder