+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Sanatsal metinle ilgili şiir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sanatsal metinle ilgili şiir
  sanatsal metinle ilgili şiir 2. Asel
  Bayan Üye

  sanatsal metinle ilgili şiir

  Edebi Metinler

  - Bu metinlerde anlatıcı yaşanmış ya da tasarlanmış gerçeklikten alınan bir olayı kendince yorumlayıp dönüştürerek anlatır.

  - Sanatçı dış dünyadan aldığı gerçekliği kendi duygusu iç dünyası yaşadığı dönemin özellikleriyle ve ve düşünceleriyle yoğurur.

  - Anlatmaya bağlı metinlerde üzerinde yaşadığımız dünyada görülen varlık eşya insan ve olaydan hareketle yeni bir evren anlatılmaktadır. Bu evrene “KURMACA EVREN” denir. Bu metinlerin özelliklerinden biri kurmaca olmalarıdır. Bunun amacı okuyucu ve dinleyicide estetik yaşantı uyandırmak böylece onların ilgisini çekmektir.

  - Anlatmaya bağlı eserler yazıldıkları dönemin sosyal kültürel ekonomik siyasal yapısını sanat anlayışını çeşitli bakımlardan yansıtır.

  - Anlatmaya bağlı metinlerde temel unsur “olay örgüsü” dür. Bu metinlerde yapı; olay örgüsü kişiler yer zaman gibi birimlerin bir düzen içerisinde birleşmesiyle oluşur.

  - Bu metinlerde olay örgüsü yaşanmaz düzenlenir (bkz.kurmaca evren)

  - Anlatmaya bağlı metinlerde ilahi bakış açısı kahraman anlatıcının bakış açısı ve gözlemci anlatıcı olmak üzere üç tip bakış açısı ve anlatıcı vardır.

  - Bu metinlerde anlatılanlar olayların durumuna göre zenginleştirilmiş durumdadır. Kullanılan edebi dil metnin yazıldığı dönemin sosyal hayatına edebi zevkine ve anlayışına göre değişiklik gösterebilir. Metnin dilinin ele alınan temayla ve verilmek istenen mesajla da doğrudan ilişkisi vardır.

  - Bu metinlerde dil bilgi aktarmak veya öğretmek amacıyla kullanılmaz. Sözcükler günlük hayatta herkesin bildiği anlamlarıyla değil; yazarın okuyucuya sunmak istediklerine göre yeni anlamlar yüklenerek kullanılır.


  Sanatsal Şiir  Sanat

  Sanat nedir size tarif edeyim:
  Düşünceye duygu katmaktır sanat
  Bazen kör kötürüm öksüz ve yetim
  Kimsenin elinden tutmaktır sanat.

  Sanat zalimlere ihtar vermedir
  Maddede de olan ruhu görmedir
  Bazen sanat kırgın gönle girmedir
  Güneş gibi doğup batmaktır sanat.

  Dağlarca yükselip toprakça olmak
  Güllerle açılıp son gülle solmak
  Garibin mazlumun derdiyle dolmak
  Çilede neşeyi tatmaktır sanat.

  Sanat insanlara değer vermektir
  Sanat bir hayattır sanat emektir
  Sanat sevgi dolu hassas yürektir
  Önyargı seddini yırtmaktır sanat.

  Sanat tefrikayı kalpten sürmektir
  Kendini tanıyıp Hakk'a ermektir
  Adalet denince orda durmaktır
  Zulmün pabucunu atmaktır sanat.
  Turan Şakalar
+ Yorum Gönder