+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Anlatımsal İşlev Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Anlatımsal İşlev Hakkında Bilgi
  Anlatımsal İşlev Hakkında Bilgi 2. Asel
  Bayan Üye

  Anlatımsal İşlev Hakkında Bilgi

  Anlatımsal İşlev Nedir


  Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş içtimaî bir müessesedir. (Muharrem Ergin) Düşünce, duygu ve isteklerin; bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan öğeler ve kurallardan yararlanarak başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü ve çok gelişmiş bir dizgedir. (Doğan Aksan) Türk Dil Kurumu’nun ise “insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan” olarak tanımladığı dil, bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere belli başlı özelliklere sahiptir.

  Dilin başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir:

  • Dil, her şeyden önce sürekli gelişme gösteren canlı bir varlıktır.
  • Dil, onu oluşturan topluma aittir, bunun için toplumsal bir değer taşır.
  • Dil, sistemli ve gelişmiş bir iletişim aracıdır.
  • Dil, düşünce ve zekanın bir göstergesidir.
  • Dil, sosyal ve canlı bir varlıktır.
  • Dil birliği, bir milleti oluşturan özelliklerin başında gelir.
  • Dil, en küçük birimi olan seslerden örülmüş bir yapıdır.
  • Dil, toplumsal rolü sayesinde kişiler arasında duygu ve düşünce ortaklığı sağlar.
  • Bir milletin dili, onun tarihi, dini ve kültürüyle iç içedir.

  İnsanoğlunun en büyük icatlarından biri olan dil, kişiler arasında iletişimi sağlayan en önemli araçlardan biridir. İletişimin dille gerçekleştirilen, jest ve mimiklerle gerçekleştirilen, resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen ya da simgelerle gerçekleştirilen türleri vardır. “Bir bilginin, bir niyetin ilkel ya da gelişmiş bir işaret dizgesinden yararlanarak, bir zihinden başka bir zihne ya da bir merkezden başka bir merkeze ulaştırılması” olarak tanımlanan bildirişimin sağlanabilmesi için, iletişim öğelerinin bilinmesi gerekmektedir.
+ Yorum Gönder