+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Eğitimde daimicilik nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Eğitimde daimicilik nedir
  eğitimde daimicilik nedir 2. Asel
  Bayan Üye

  eğitimde daimicilik nedir

  Daimcilik Hakkında Bilgi


  Daimicilik, akla önem veren, insanların gerçeklere akıllarını kullanarak ulaşabileceğini ve tüm doğruların akılda var olduğunu savunan eğitim felsefesidir.

  Değişmeyen evrensel bir eğitim ilkesini savunur daimici anlayış… Bu görüş, geçmişten gelen kesin doğruları ve bilginin nesilden nesile aktarılmasını öngörür.

  Bu anlayışa göre bireylere klasik eserler okutularak entelektüel eğitim verilmeli ve sadece seçkin bireyler yetiştirilmelidir. Peki kimdir bu seçkin bireyler ve neye göre seçkin olduklarına karar verilir? İşte daimicilikteki seçkin bireyler sorunsalı burada başlıyor…

  Daimicilere göre tüm insanlar aynı topraktan doğdukları için kardeştirler, fakat bunları yaratan tanrı, hepsini bir tutmamış, her birinin mayasına üç ayrı cevherden birini katmıştır. Bu nedenden dolayı, doğalarındaki cevherin belirlediği işleri yapan, üç ayrı sınıf oluşmuştur.

  1. Altın cevherliler:Toplum önderleri yöneticiler

  2. Gümüş cevherliler: Yardımcılar , koruyucular

  3. Demir ve tunç cevherliler: Çiftçiler, işçiler üreticiler

  Aynı cevhere sahip insanlardan aynı cevhere sahip insanlar doğar. İnsanlar kardeş oldukları halde, eşit değildirler. Beden ve ruhtan oluşmaktadır. Beden ölümlü, ruh ise ölümsüzdür ve idealar alemine aittir. Ruh , üç parçadan oluşmaktadır.Akılsal parça, yürekli ya da canlı parça ve iştahsal parça. Her insanda bu üç parça vardır, fakat aynı oranda değildir. Altın cevherlilerde akılsal parça ,gümüş cevherlilerde yüreksel parça, demir ve tunç cevherlilerde ise iştahsal parça baskındır.

  Eflatuna göre her insan değil ancak akılsal ve yüreksel parçası fazla olanlar eğitilmelidir. Bu sınıflara giren herkes, kadın-erkek eğitim sürecine alınmalıdır. Akılsal parçası fazla olanlar devleti yönetecek ,yüreksel parçası fazla olanlar ise onu koruyacaklardır. Eğitim bu iki sınıf içindir. Demir ve tunç cevherliler yani iştahsal parçası fazla olanlar için eğitim gerekmez. Devlet insanların bu yanlarını temele alıp herkese yaratısına uygun görev ve sorumluluk verirse doğru devlet olur. (Sönmez, 2008)
+ Yorum Gönder


daimicilik nedir