+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Bilgelik sevgisi kavramı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bilgelik sevgisi kavramı
  bilgelik sevgisi kavramı 2. Asel
  Bayan Üye

  bilgelik sevgisi kavramı


  Bilgelik Sevgisi Kavramı Hakkında


  Şimdi felsefenin ne tür bir düşünsel alan olduğu sorusunu aydınlatmaya çalışalım. ‘Felsefe’ kelimesinin temelini oluşturan dilsel alt- bileşenler aslında felsefenin kimliğini irdeleme çabasına ışık tutabilecek bazı önemli ipuçları sunarlar. Yunanca filosofia kelimesinden türeyen ‘felsefe’ terimi fil (sevgi) ve ‘sofla’ (bilgelik) kelimelerinin birleşiminden meydana gelir ve “bilgelik sevgisi” anlamını taşır. Burada dikkatimizi çekebilecek bir nokta, terimin kapsamındaki ‘bilgelik’ sözcüğüdür.

  Dilimizde “bilge” kavramı, örneğin, “bilgili” kavramından oldukça farklı bir anlamda kullanılır. Sürekli ansiklopedi okuyan veya Internet aracılığı ile bilgi toplayan ancak bunlardan sağlam bir dünya görüşü ve bir düşünsel karakter üretemeyen bir insanın ulaşabileceği zihinsel düzey, her ne kadar değerli olsa da, bilgelik kategorisine girmekten uzaktır. Türk Dil Kurumunun sözlüğünde ‘bilge’ şöyle tanımlanmaktadır: “Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek (kimse), hakim.”

  Açıkça görüleceği gibi ‘bilgelik’ ile ilintilendirilen niteliklerin önemli bir kısmı sürekli bilgisini genişleten bir insanınkinden son derece farklıdır. Genel olarak, bilge kişinin belli bir zihinsel olgunluğa ve özü olan bir yaşam duruşuna sahip olduğu düşünülür. Bir insan nicelik ve çeşit açısından çok bilgili olmasına rağmen yaşam yolunu belirleme, doğru kararlar alabilme ve yaşamı iyi okuyabilme konularında zayıf ve yetersiz bir birey olabilir. Bu anlamda, felsefe ile uğraşan bir insan ile sadece bilgi biriktirmiş bir kişi arasında önemli bir fark bulunmaktadır diyebiliriz.

  Tabii bu yazdıklarımız felsefedeki tüm düşünsel işlevin geleneksel anlamıyla “yüce bir bilgeliğe” ulaşma amacına yönelik olduğu anlamına gelmez (ilerleyen bölümlerde de değineceğimiz gibi, felsefecinin irili ufaklı hedefleri, birbirinden farklı yöntemleri ve değişik kavramsal gereçleri vardır). Burada kastettiğimiz daha çok, felsefenin insana kazandırdığı bilişsel durumun ve hayata bakışın algı veya gözlem yoluyla bilgi edinmekten veya bilgi biriktirmekten oldukça farklı bir düşünsel duruma işaret ettiğidir.

  .
+ Yorum Gönder