+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Kitaba kitap kaleme kalem denmesinin nedeni nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kitaba kitap kaleme kalem denmesinin nedeni nedir
  kitaba kitap kaleme kalem denmesinin nedeni nedir 2. Asel
  Bayan Üye

  kitaba kitap kaleme kalem denmesinin nedeni nedir

  İSİM VERMENİN TARİHÇESİ


  çağıran ve birbirleriyle konuşarak anlaşan hiçbir varlık göremeyiz. Atasözlerimizden birinde,
  "Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar da konuşa konuşa anlaşır" sözü bu gerçeği ifade etmektedir.
  Öyleyse nasıl olmuşta bu kadar değişik varlık içinde yalnız insan konuşmayı ve birbiriyle anlaşırken
  sadece cismiyle değil ismiyle de tanımaya ve tanıtmaya çalışmıştır?
  Kuluçkaya yatırılmış bir tavuğun altına koyduğumuz ördek yumurtalarından çıkan ördek yavruları,
  anneleri durumundaki tavuğun bütün çırpınmalarına rağmen suya atlar ve yüzmeye başlar.
  Ördek yavrusundaki yüzme melekesi Allah'ın o hayvana vermiş olduğu bir kabiliyyettir.
  Yaratılmışların en şereflisi ve Cenab-ı Allah'ın halifem dediği yüce varlık olan insana konuşma ve
  isim verme melekesi bizzat Allah tarafından verilmiş ve ilk insanla başlayan bir kabiliyyettir.
  Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Hazreti Adem (Allah 'ın yaratılışından bahsederken şöyle
  buyurmaktadır. "Allah (C.C.), Adem (A.S.)'a bütün isimleri öğretmiştir." (Bakara, Ayet: 31)
  Bu ayetten açıkça anladığımıza göre Cenab-ı Allah ilk insan olan Hazreti Adem (Allah'a isimle
  çağırmasını bizzat öğretmiştir.
  "Eğer insana eşyayı isimlerle ruhumuz haline getirme kudreti verilmeseydi, bir insanın diğerinden
  birşey isterken veya o şey hakkında ma'lumat edinmek arzularken karşılaşacağı güçlükleri bir
  düşünelim. Bu kudretin kıymeti ancak o zaman anlaşılabilir. Mesela; bir hurma ağacını anlatmak
  isteyen kişinin ağacı omuzlayıp getirmek mecburiyetinde kalacağını düşünelim
  Herhangi bir şahıs hakkında malumat edinebilmek için, onu yanımıza çağırmak mecburiyetinde
  olacağımızı düşünelim Hayatı bu güçlükler içerisinde tasavvur edelim.
  Şayet Allah insana ifade kudretini vermeseydi, karşılaşılacak güçlükleri düşünelim.
  Yaşamak hiç mümkün olur muydu? (Fi Zilalil Kur'an C.1, S.116 (Bakara Suresi 31. ayetin tefsiri)
  İşte Cenab-ı Hak yeryüzünden kendisinin yegane temsilcisi durumundaki ve yaratılmışların en
  şereflisi olarak bahsettiği insna ve yalnız insana has olarak konuşma ve isimle varlıkları çağırma,
  onları isimleri ile tanıma nimetini vermiştir.
  Demek ki isim verme olayı ilk insna Allah'ın bizzat talimiyle başlanmış ve yalnız insna has olarak
  devam etmiştir.
+ Yorum Gönder