+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Hikmet nasıl bir düşüncedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hikmet nasıl bir düşüncedir
  hikmet nasıl bir düşüncedir 2. Asel
  Bayan Üye

  hikmet nasıl bir düşüncedir


  Hikmet Düşüncesi

  Eğer biz hikmet kavramının tanımı üzerinde az çok bir
  konsensüs sağlayabilir ve bu kavramın kapsamını ana hatları ile
  çizebilirsek, İslam düşüncesi alanında yeni bir araştırma zemini bulmuş
  olacağız. Çünkü bunu başarabilmemiz demek aynı zamanda şu sorulara
  da cevap vermemizin kolay hale gelmesi demektir: “Hikmetin kaynağı
  nedir?” “Hikmet ile felsefe aynı şey midir?” “Felsefeden önceki bilgiye
  hikmet denebilir mi?” Fakat bu zemin üzerinde en anlamlı tartışma, İslam
  düşünce geleneğinin kırılma nokralarından biri olan, “İslam’da felsefe
  var mıdır?” sorusu hususunda olacaktır. Çünkü hikmet kavramı
  tanımlanabilir ise, Helenistik Yunan felsefenin katı mantıksal çerçevesi
  dışında, kendi orijinal kaynaklarına dayalı bir İslam Hikmeti’nden ya da
  felsefesinden de bahsedebiliriz.
  Ayrıca hikmet kavramının müstakil bir terim olarak anlaşılması,
  İslam düşüncesinde çok önemli bir tartışma konusu olan düşüncede taklit
  problemini en azından teorik planda aşmamıza yardımcı olacaktır. Çünkü
  hikmet kavramı ana hatlarıyla tanımlanabilir ise İslam hukukunda var
  olan emir ve yasakların hikmetlerini daha kolay değerlendirebiliriz.1 Bu
  da bize şartlara ve zamana göre İslam’ın hükümlerini yeniden yorumlama
  imkanı sağlayacaktır. Başka bir deyişle hikmet kavramı ile İslam’ın
  değişken ve sabitlerini görmemiz daha da kolaylaşacaktır.
  1- Hikmetin Anlamı
  Hikmet kavramı ilk medeniyetlerden bugüne kadar, hem
  tecrübeden gelen günlük yapıp-etmeler, hem de ilahiyat ve din ile
  bağlantılı olarak kullanılmıştır. Böylece kâinatın nasıl işlediği, insan için
  neyin iyi neyin kötü olduğundan tutun da, Tanrı insan ilişkisine kadar
  gayet geniş bir saha hikmet konusu içinde işlenegelmiştir. Bu anlamda
  bilge kişiler, hayatlarını hem ataların tarihi tecrübelerinden devşirmiş
  1 Bu yüzden olsa gerek, değerli felsefeci, Süleyman Uludağ “İslam’da Emir ve
  Yasakların Hikmeti” adlı 200 sayfalık kitabının ilk 50 sayfasını ‘hikmet’
  kavramının tanımına, bölümlerine ve ilişkili olduğu kavramlara ayırmıştır. Yazar
  adı geçen bu bölümde çok ayrıntılı bir hikmet tanımı yapmakla kalmayıp bu
  kavramla ilişkili olan pek çok kavramı da ayrıca doyurucu bir şekilde ele
  almıştır. Özellikle hikmet kavramının hukuka ve toplum yaşamına yansıyan
  boyutu olan ‘maslahat’ı da etraflıca incelemiş olması diğer bir güzelliktir.
+ Yorum Gönder