+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Koşma metninin dönemsel özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Koşma metninin dönemsel özellikleri nelerdir
  Koşma metninin dönemsel özellikleri nelerdir 2. Asel
  Bayan Üye

  Koşma metninin dönemsel özellikleri nelerdir

  Koşma Metnin Özelikleri


  Dünya'da kullanılan adıyla TEMPORARY EMPLOYMENT veya TEMP, Türkçe adıyla "Dönemsel Çalışma ve Esnek İşgücü", iş dünyasının yeni tanıştığı bir olgu Sürekli bordrolu eleman istihdam etmek yerine, yoğun iş dönemlerinde aradığı nitelikte elemanları bulmak isteyen işveren ile dilediği zaman çalışıp dilediği zaman kendilerine veya ailelerine daha fazla zaman ayırmak isteyen "özgür" ruhlu insanları buluşturan "ekonomik" bir köprü İşgücü maliyetini düşürdüğü gibi işsizliğe çözüm oluyor ve nitelikli işgücü açığını azaltıyor

  Günümüz insanı daha esnek çalışma ortamları ve saatlerini tercih ediyor Bu trend tüm kesimlerde görülse de gençler daha çok dönemsel işlere, kadınlar part-time işlere ve emekliler ise bir yandan kendilerini finansal güvenceye alırken diğer yandan kendilerine zaman ayırmaya ve deneyimlerini paylaşmaya (post-career jobs) daha sıcak bakıyorlar

  Pek çok ülkede yapılan araştırmalara göre Generation X (1960 ve 1980 yılları arasında doğanlar) ve Generation Next (1980'den sonra doğanlar) başarı ve maddi kazançtan çok aile yaşamı ve kendilerine ait zamana daha çok değer veriyorlar Bu da her iki grubun kalıcı tam zamanlı işlerden çok esnek çalışma saatlerine olanak sağlayan dönemsel görevlere sıcak bakmalarına neden oluyor

  Avrupa Komisyonu tarafından son dönemde yapılan bir araştırmada iş gücüne yeni katılan ve özellikle esnek çalışma şartları arayan grubun %48'ini gençler, %11'ini iş hayatına tekrar dönen kadınlar, %8'ini ise işsizler oluşturuyor  YÖNETİCİ GÖZÜ İLE TEMP

  "Sadece dönemsel işler için değil ayrıca özellikle şimdi olduğu gibi işe daimi eleman alımlarının durdurulduğu ya da bir süre askıya alındığı dönemlerde, ihtiyacımız olan ek iş gücünü sağlaması açısından da dönemsel servislerin işverenler için çok gerekli ve yararlı olduğunu düşünüyorum Ayrıca ekonomik kriz dönemlerinde daimi iş bulamayan insanlara da en azından dönemsel iş olanakları sağlaması açısından, çalışanlar için de önemli bir işlevi olduğunu düşünüyorum

  Şu an bünyemize yeni eleman alımlarının yurtdışından verilen direktifler doğrultusunda durdurulması; fakat eleman açığımız olması nedeniyle, geçici olarak böyle bir çözüme gittik Daha uzun vadede kısa dönemli proje işleri için de bu yöntemi kullanmayı düşünüyoruz"

  Yurtdışı sermayeli bir kuruluşun İnsan Kaynakları Müdürü  ÇALIŞAN GÖZÜ İLE TEMP

  "Böyle bir çalışma biçimi Türkiye'de fazla yaygın olmadığı için ilk başlarda bazı tereddütlerim vardı ama "kaybedecek" bir şeyin olmadığını düşünerek dönemsel çalışmayı seçtim ve ne denli isabetli bir karar verdiğimin farkına vardım böyle bir çalışma tarzını; insanın yeni dostluklar ve deneyimler kazanması ve gerektiğinde de kendi deneyimlerini yeni işine transfer edebilmesi açısından herkese öneririm"

  Yurtdışı sermayeli bir ilaç firmasında 4 aydır pazarlama asistanı olarak çalışan bir bayan

  TÜRKİYE’DE TEMP

  Küreselleşme rüzgarı Türkiye'de iş dünyasında etkilerini her alanda göstermeye başladı Artık şirketler geleneksel yaklaşımları terk ediyorlar "Her görevde kadrolarımız bulunsun" yerine "gereken zamanda gereken kadro" yaklaşımı benimseniyor

  Tüm dünyada olduğu gibi "Dönemsel ve Esnek İş Gücü"'ne talep Türkiye'de de her geçen gün artıyor Ekonominin değişen ihtiyaçlarından kaynaklanan yaklaşım ve strateji değişiklikleri, 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren Türkiye pazarında da hızla hissedilmeye başladı Bugün binlerle ifade edilen Dönemsel İş Gücü, pazardaki göstergelerle, kısa vadede bu sayının onbinlerle ifade edilebileceğini öngörüyor

  Türkiye'de Dönemsel İş Gücü; 90'larda, hastalık, yıllık izin veya iş yoğunluğu nedeniyle aksayan işlerde sıkıntı çekmemek için insan kaynakları yöneticilerinin başvurduğu bir can simidiydi Türkiye pazarının esnek iş gücüne yaklaşımındaki değişim; yalnızca her geçen gün daha fazla kuruluşun, daha çok pozisyon için dönemsel eleman hizmeti talep etmesiyle sınırlı değil Kurumlar artık dönemsel sekreter veya muhasebe elemanı arayışından çok; belirli alanlarda uzmanlaşmış, saha satış filoları, çağrı merkezi, müşteri temsilcileri, IT proje grupları gibi organizasyonlarında hayati önem taşıyan görevlerde dönemsel iş gücüne başvuruyorlar

  Küresel rekabetin ve tüketici yasalarındaki değişimin kurumları "Müşteri Odaklı" bir bakışa itmesi uzmanlaşmayı doğurdu Özellikle hizmet ve iletişim sektöründeki bu değişimler müşterilerine 7/24 hizmet veren Çağrı Merkezlerinin hızla çoğalmasına neden oldu Tüketici ile doğrudan temasa geçemeyen kurumların rekabet şansları kalmıyor Bu değişim ise daha önce nitelikli iş bulmakta zorlanan üniversite öğrencilerine, erken emeklilere, esnek zamanlı çalışmak isteyen bayanlara bir işgücü ordusu olarak kuruluşların kapılarını ardına kadar açıyor  DÜNYA'DA TEMP UYGULAMALARI; İTALYA'DAKİ DÖNEMSEL İŞ GÜCÜ PAZARI

  Geçen yıl İtalyan hükümeti özel iş bulma kurumları ile ilgili yasada değişiklik yaptığından beri dönemsel iş gücü sayısı iki katına çıktı 1999 yılında 200000'nin altında olan bu rakam, hızla 450000 kişiye yükseldi Aynı anda dönemsel iş gücü kullanan firmalarda da büyük bir artış göstererek 92600'e yükseldi Bu rakamlara rağmen genişleme alanı çok fazla çünkü dönemsel işgücü İtalya'daki işgücünün sadece %032'sini oluşturuyor

  Dönemsel işgücünün %62'sinin kadın olduğu diğer Avrupa ülkelerinin aksine İtalyan Dönemsel işgücü erkek Bu işgücünün % 91'i 39 yaşın altında olmasına rağmen kalıcı görev alan çalışanlarda yaş ortalaması çok daha yüksek (40-45 yaş)

  Dönemsel çalışma özellikle iş hayatına yeni atılan gençler tarafından tercih edilen bir çalışma biçimi Şu anda dönemsel personel (temp) olarak çalışan işgücü toplamının % 80'inin, bu ilk işi Sadece % 20'sinin ikinci veya üçüncü iş deneyimi

  Geçen sene İtalya'da görev yapan tüm dönemsel çalışanların % 226'sı dönemsel olarak çalışmaya başladıkları işyeri tarafından sürekli pozisyonlarda istihdam edildiler Bu da dönemsel çalışmanın, sürekli istihdama giden yolda önemli bir kilometre taşı olduğunun iyi bir göstergesi Dönemsel çalışan işgücünün yarıya yakını üretim sektöründe, % 22'si ise turizm ve ticaret alanında faaliyet göstermektedir Ortama çalışma süresi ise (2000 yılı için) 1356 iş günü, bir başka deyişle 4 ayı aşkın bir süredir

  Dönemsel çalışmanın yaygın olduğu ülkelerle karşılaştırılacak olursa, İtalya'da dönemsel işlerin daha uzun sürmeye eğimli olduğunu görüyoruz Bunun sebebi de İtalya'da hala yeni bir pazar olduğundan dönemsel işlerin, sürekli işlerin yerine geçtiği görüşünün yaygın olmasıdır

  Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre İtalyan şirketlerinin %70'i yoğun dönemlerinde dönemsel işgücüne başvurdular İtalyan şirketlerinin %18'I, kendi çalışanlarının geçici olarak yoklukları ya da hastalık sebebiyle işe gelmemeleri durumunda dönemsel işgücüne başvururlarken bu rakam diğer Avrupa ülkeleri için ortalama %27 idi

  İtalyan dönemsel iş pazarını, bu anlamda daha olgun bir pazar olan Amerika ile veya yine dönemsel işgücü anlamında yeni gelişmeye başlayan İspanya ile karşılaştırdığımızda ortaya başka farklılıklar çıkıyor:

  Örneğin İtalya'nın tersine Amerika'da dönemsel işgücünde yer alanların çoğunluğu kadın iken, İspanya'da %584 ile erkekler çoğunlukta

  Yaş gruplarına göre baktığımızda ise İspanya'daki dönemsel işlerde çalışan genç nüfus İtalya'dakinden de fazla; Amerika'da ise 25-39 yaş grubunun, %641'lik oranla daha dengeli bir dağılım sergilediğini görüyoruz
  Sektörlere göre dağılıma bakarsak Amerika'da dönemsel çalışanların %518'I hizmet sektöründe; bu oran İtalya'da sadece %17 Üretim sektöründe ise İtalya'daki dönemsel çalışanların %77'si yer alırken bu oran İspanya'da %349 ile neredeyse İtalya'nın yarısı

  İtalyan pazarı bu anlamda yeni bir pazar olmasına rağmen hem çalışanlar hem de şirketler; dönemsel çalışmanın en çok esneklik getiren ve sürekli bir pozisyona ulaşmak için en hızlı yol olduğunu biliyorlar Ayrıca, güvenilen bir aracı, yani insan kaynakları danışmanlık firmaları da bu konuda bir avantaj Şirketler açısından bakıldığında; danışmanlık firmaları yapılacak işin belirli bir standardın üstünde olacağına dair güvence sağlıyor Çalışanlar açısından bakıldığında ise danışmanlık firmalarının verdiği güvence, işveren şirketlerin tüm yasal standartlara uyduğu yönünde Danışman firmaların bu aracılığı; hem esneklik isteyen hem de seçilmiş bir çalışanı sonunda sürekli bir pozisyona geçirmek açısından, çalışanla şirketi buluşturmada önemlidir

  İtalya dönemsel işgücünün avantajlarıyla tanıştı ama bu olgunun yaygınlaşması için zamana ihtiyacı olduğu da bir gerçek
+ Yorum Gönder