+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Felsefenin tanımı neden filozoflara göre değişmektedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Felsefenin tanımı neden filozoflara göre değişmektedir
  felsefenin tanımı neden filozoflara göre değişmektedir 2. Asel
  Bayan Üye

  felsefenin tanımı neden filozoflara göre değişmektedir

  Felsefenin Tanımı Ve Filozoflar

  Filozoflardan Felsefe Tanımı

  Felsefe kelimesi Yunanca´da phileo(sev-gi) ve sophia (bilgelik) kelimelerinin yan yana gelmesinden oluşuyor fhilosophia (bilgelik sev-gisi). Yunanlı düşünürler için "Bilgiyi sevmek, bilginin peşinden koşmak" anlamını taşır Yani Felsefe sadece bilgiyi sevmek mi oluyor?
  Bu konuyu bir örnekle anlatayım, sen hiç dünyanın neden 365 gün ve altı saatte bir tur tamamladığını yani bir yıl diye niye bu hareketi tanımladığımızı merak ettin mi?, etmişsindir mutlaka. İşte bunun gibi bilmediğin, öğrenmek istediğin bir sürü konu var. Aslında filozoflarda böyle şeyler düşünüyorlar. Bunların nasıl olabileceğini, nelerin bunlara yol açtığını öğrenmeye çalışıyorlar Öylesine derin düşünüyorlar ki bu konuları, anlamaya, yorumlamaya ve yaşamı anlamlandırmaya çalışıyorlar Belli anlamlar bulduklarına inandıklarında da "Felsefe Sistemleri"ni oluşturmuş oluyorlar

  O halde felsefe, yaşamı bir şekilde anlamlandırabilme çabası mı oluyor?
  Evet, yaşamı ve yaşamda varolan her şeyi Filozof, soru sorar, merak eder ve öğrenmeye çalışır Bilgi onun için ulaşılması gereken bir şeydir ve ona ulaşmak için habire koşar Tam ulaştığını sandığı anda da yeni sorularla karşılaşır Bak Ünlü filozoflardan Platon´un bir sözü var: "Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır." diyor. Yalnız, burada ortaya çıkan sadece yeni bilgiler değildir, filozofun ürünü, bir ahlak anlayışını, yaşama biçimini doğurur Örneğin, dünyayı idealardan oluşmuş, (yani sadece düşüncelerden, ve bu düşüncelerin görünüşlerinden) bir yapı olarak algılayan bir felsefe öğretisi, yaşama ilişkin tüm yargılarını da ona göre oluşturur.

  Birde filozoflara bakalım neler diyorlar felsefe için:

  "Felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir."
  Karl JASPERS

  "Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir."
  SOKRATES

  "Doğruyu bulma yolunda, düşünsel (İdealist) bir çalışmadır."
  PLATON

  "İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe."
  ARİSTOTELES

  "Mutlu bir yaşam sağlamak için, tutarlı eylemsel bir sistemdir."
  EPİKUROS

  "Felsefe tanrıyı bilmektir ve gerçek felsefeyle, gerçek din özdeştir."
  AUGUSTİNUS

  "İnanılanı anlamaya çalışmaktır."
  ANSELMUS

  "İnanılanın inanılmaya değer olup olmadığını araştırmaktır."
  ABAELARDUS

  "Tanrıdır konusu, tanrının tanıtlanmasıdır."
  A. THOMAS

  "Eleştiridir."
  CAMPENELLA

  "Deney ve gözleme dayanan bilimsel veriler üzerinde düşünmektir."
  F. BACON

  "Felsefe yapmak doğru düşünmektir."
  T. HOBBES

  "Felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi metafiziğe uygulamak gerekir, felsefeyi kesin bir bilim yapmak için."
  DESCARTES

  Sonuç olarak; Felsefe Yaşamdır
+ Yorum Gönder


felsefenin tanımı neden filozoflara göre değişmektedir