+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Yeryüzündeki suların ana kaynağı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yeryüzündeki suların ana kaynağı nedir
  yeryüzündeki suların ana kaynağı nedir 2. Asel
  Bayan Üye

  yeryüzündeki suların ana kaynağı nedir

  Yeryüzündeki Sular


  Yeryüzündeki su kaynaklarını okyanuslar, denizler, göller, akarsular, kar ve buzullar ile yer altı suları oluşturur. Yeryüzündeki sular sürekli bir döngü içerisindedir. Tüm su kaynaklarından sıcaklığın etkisiyle sular tekrar yağış olarak yeryüzüne düşer. Irmakları, denizleri, gölleri ve yer altı sularını besler.

  Yeryüzündeki suların % 97 si okyanusları, yani bütün denizleri oluşturur. Tüm tatlı suların oranı % 3 tür. Tatlı sular; % 79 u buzullar (tüm suların % 2.39), % 20 si yeraltısuları (tüm suların % 0.6) ve % 1 i de ulaşılabilir sular (tüm suların % 0.03).

  % 52 si göller (tüm suların % 0.015), % 38 i yeryüzündeki nem ( tüm suların % 0.010), % 8 i atmosferdeki su buharı (tüm suların % 0.002), % 1 i canlıların organizmalarındaki sular (tüm suların % 0.0003) % 1 i nehirler ve kaynaklar (tüm suların % 0.0003) ve kullanılabilecek kaynaklar da, bu miktarın bir bölümünü oluşturur.

  Su Kaynaklarının Yeryüzünde Dağılımı (Ülkeler)

  - Kuzey Amerika : %15

  - Güney Amerika : %26

  - Avrupa : %8

  - Afrika : %11

  - Asya : %36

  - Avustralya ve Adalar : %5

  Türkiyede Su Kaynakları

  Türkiye yıllık yağış ortalaması (aritmetik) 642.6 mm. Türkiye'ye düşen yıllık ortalama yağış miktarı 501,0 km3.

  Yerüstü Suları

  - Yıllık akış (ortalama) 186,05 km3

  - Yıllık akış/yağış oranı 0.37

  - Tükenebilecek yıllık su miktarı (ortalama) 95,00 km3

  - Fiili yıllktüketim (2005 yılı) 33,90 km3

  Yeraltı Suları

  - Çekilebiliryıllıksu potansiyeli 13,66 km3

  - Tahsis edilen miktar (2005 yılı) 11,44 km3

  Türkiye 26 adet hidrolojik havzaya bölünmüştür. Belirlenen 26 havzanın, 15 adedi nehir havzası, 7 adedi irili ufaklı akarsulardan oluşan müteferrik havza, 4 adedi ise, denize boşalımı olmayan kapalı havzalardan meydana gelir.
+ Yorum Gönder


yeryüzündeki suların ana kaynağı nedir,  yeryüzünde suların ana kaynağı nedir,  yeryüzündeki suların ana kaynağı