+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Kemanda istiklal marşının notalarını verir misiniz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kemanda istiklal marşının notalarını verir misiniz
  Kemanda istiklal marşının notalarını verir misiniz 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  İstiklal MarşıGitar Notaları
  -kork-ma-sön-mez-bu-şa-fak-lar-da-yü-zen-al-san-cak
  -do -mi -fa –sol -re -fa- mi –mi -la -si -do -si -sol -si
  -sön-me-den-yur-du-mun-üs-tün-de-tü-ten-en-son-o-cak
  -si -la- si – fa -fa- la -sol-re- mi-fa-sol-la -si -do-re
  -o-be-nim-mil-le-ti-min-yıl-dı-zı-dır-par-la-ya-cak
  -mi-re-re-re- -si-la-sol-do-si-do-fa-do-si- la-sol
  -o- be-nim-dir-o-be-nim-mil-le-ti-min-dir-an-cak
  -fa-sol-mi-mi-re-do-si- la-sol-fa-mi-si-do -mi
  Çanakkale Türküsü Gitar Notaları
  Do-re-re-re-do-si-do-la-sol-la-la-si-do -la-la-sol-sol-la-la-la-la-sol-la-sol-fa-sol-sol-fa-la-sol-fa-mi-re-do-mi-fa-sol-la-fa-mi-fa-mi-mi-mi-re-re
  Onuncu Yıl Marşı Gitar Notaları
  do mi re fa mi re do sol sol mi sol fa mi re fa sol la fa re sol fa mi do do ikiside kalın re do si la sol do kalın mi re fa mi re do sol sol mi sol fa mi re mi mi fa re mi fa sol la la sol mi fa fa mi sol sol sol la la sol la sol fa fa la fa sol mi sol sol sol la la sol la sol fa fa la sol mi re re re fa mi re sol sol la fa mi re sol fa sol do kalın sol sol sol la lasol la olan lalar labemol
  Al Yazmalım Türküsü Flüt ve Melodika Notaları
  mi-re-do#-re-si-si-sol-si-la-la-fa#-sol-fa-sol-la-fa-mi / X 2
  fa#-sol-la-sol-si-la-la-fa-sol-fa-sol-la-fa-mi-re-sol-fa-sol-la-fa-mi-mi / X 2
  /si-la-la / fa-sol-la-sol-si-la-la-fa-sol-fa-sol-la-fa-mi
  do#-re-do#-mi-re-re-do-si-re-do-do-do-re-si-la-do-si-si-si-la-sol-si-la-la…
  Hekim Oğlu Türküsü Flüt ve Melodika Notaları
  Mi – fa – fa – fa – fa – mi- mi- re- mi- re- do- re / do mi re mi do re si do -
  sol- do- do- do- do- re -do- re- mi- do / mi- fa- sol- sol- sol- sol- la- fa- sol- mi- fa- sol
  Mi – fa- fa- fa -fa- mi- mi- re- mi- re- do- re / do mi re mi do re si do X 2
+ Yorum Gönder