+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Diyez ve bemol fadies hangi tonu alır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Diyez ve bemol fadies hangi tonu alır
  diyez ve bemol fadies hangi tonu alır 2. Asel
  Bayan Üye

  diyez ve bemol fadies hangi tonu alır


  diyez ve bemol fadies

  DİYEZLİ ve BEMOLLÜ TONLAR
  Bemollü tonlar

  bemol işaretlerinin ilki si bemoldür.diğer bemol işaretleri bu
  işaretten başlanılarak beş ses geriye sayılarak bulunur.Örneğin si-la-
  sol-fa-mi bulunan mi bemol işareti ikinci bemol işaretidir.bu şekilde
  beş ses geri sayılarak bemol sırası oluşur.


  buna göre bemol sırası: si-mi-la-re-sol-do-fa şeklinde bulunur


  Diyezli tonlar


  diyez işaretlerini ilki fa diyezdir.diğer diyez işareti bu işaretten
  beş ses ileri syılarak bulunur. örneğin fa-sol-la-si-do bulunan do
  diyez işareti ikinci diyez işaretidir.bu şekilde beş ses ileri
  sayılarak diyez sırası oluşturulur.


  buna göre diyez sırası:fa-do-sol-re-la-mi-si şeklinde bulunur.


  görüldüğü gibi diyez sırası bemol sırasının tam tersidir. klasik batı
  müziğinde bir eserin başlangıcında ya diyez ya da bemol sırası vardır
  ama Türk müziğinde bu işaretler karma şekilde kullanılır.Zaten Türk
  müziğinin değiştirici işaretleri farklıdır.


  BİR MAJÖR TONUN İLGİLİ MİNÖRÜNÜ BULMAK İÇİN O SESTEN KÜÇÜK ÜÇLÜ (yani
  bir tam+1 yarım aralık) AŞAĞI (yani pes/kalın sese) İNİYORUZ
  örnek : SOL MAJÖRÜN İLGİLİ MİNÖRÜ Mİ MİNÖRDÜR ( sol-fa arası tam ses,
  fa-mi arası yarım ses. eşittir bir buçuk ses)
  MİNÖR TONUN İLGİLİ MAJÖRÜ İÇİN DE TAM TERSİ GEÇERLİDİR.


  diyeceksiniz ki hangi ton hangi arızaları alır. görelim:


  ilk önce işin teorik kısmıyla başlayalım.


  bemol arıza alan tonlar bemollü tonlardır. yani Sİ-bemol(Bb) majör, La
  bemol (Ab) majör gibi. bemol arıza alıp da bemollü olmayan tek ton FA
  majördür(F). anlatmak istediğim her akorun yanında bemol işareti
  varken Fa akorunun yanında yoktur. biraz karışık anlattım ama bunun
  başka bir yolu yok ne yazık ki. en kolay şekliyle anlatıyorum.


  BEMOL SIRASI VE BEMOLLU TON BULMA
  Sİ-Mİ-LA-RE-SOL-DO-FA öncelikle bunu ezberlemeniz gerek bu bemol
  sırasıdır ve saçma ama akılda kalıcı bir tekerlemesi vardır.
  "simitlere son defa" ewet saçma ama bunu unutmazsınız asla.
  bunu ezberledikten soora ton bulmaya geldi sıra:


  dediğimiz gibi bemol sırasıyla bulunan tonlar bemollü tonlardır(Fa
  majör hariç)


  örnek:
  Sİb MAJÖR'ün aldığı arızalar : Sİ bemol + Mİ bemol
  REb MAJÖR'ün aldığı arızalar : Sİ bemol + Mİ bemol + LA bemol + RE
  bemol + SOL bemol


  dikkat ettiyseniz hangi bemollü tonun arızasını bulmak istiyorsak
  bemol sırasından saymaya başlıyoruz ve aradığımız tonun sesinden bir
  sonraki seste kalıyoruz. bunu aşağıdaki kalıplarda da görebilirsiniz.


  1 bemol alan ton : FA(F) MAJÖR ilgili minörü RE MİNÖR
  2 bemol alan ton : Sİ(Bb) BEMOL MAJÖR ilgili minörü SOL MİNÖR
  3 bemol alan ton : Mİ(Eb) BEMOL MAJÖR ilgili minörü DO MİNÖR
  4 bemol alan ton : LA(Ab) BEMOL MAJÖR ilgili minörü FA MİNÖR
  5 bemol alan ton : RE(Db) BEMOL MAJÖR ilgili minörü Sİ BEMOL(Bb) MİNÖR
  6 bemol alan ton : SOL(Gb) BEMOL MAJÖR ilgili minörü Mİ BEMOL(Eb)
  MİNÖR
  7 bemol alan ton : DO(Cb) BEMOL MAJÖR ilgili minörü LA BEMOL(Ab) MİNÖR


  DİYEZ SIRASI VE DİYEZLİ TON BULMA


  FA-DO-SOL-RE-LA-Mİ-Sİ bu diyez sırasını da ezberlemenizde fayda var
  ama ezberleyemezseniz diyez sırası bemol sırasının tam tersidir burdan
  hatırlarsınız.


  diyez sırasıyla ton bulurken aklımızdan (do-re-mi-fa-sol-la-si-do)
  gamını çıkarmamalıyız.


  ton bulma şöyle oluyor: bir tonun aldığı diyezleri bulmak için önce
  doğal do majör gamında(do-re-mi-fa-sol-la-si-do) bu sesi buluyoruz ve
  bir önceki sesini alıp geçiyoruz diyez sırasına
  örneğin re majör tonunun arızalarını bulmak için doğal do majör
  gamında re sesinden bir önceki nota DO'dur. bir önceki sesi bulduktan
  sonra diyez sırasında o sese kadar olan bütün arızaları alıyordur
  tonumuz. aşağıdaki kalıplarla bilgilerinizi pekiştirin lütfen.


  1 diyez alan ton : SOL MAJÖR ilgili minörü Mİ MİNÖR
  2 diyez alan ton : RE MAJÖR ilgili minörü Sİ MİNÖR
  3 diyez alan ton : LA MAJÖR ilgili minörü FA DİYEZ(F#) MİNÖR
  4 diyez alan ton : Mİ MAJÖR ilgili minörü DO DİYEZ(C#) MİNÖR
  5 diyez alan ton : Sİ MAJÖR ilgili minörü SOL DİYEZ(G#) MİNÖR
  6 diyez alan ton : FA MAJÖR ilgili minörü RE DİYEZ(D#) MİNÖR
  7 diyez alan ton : DO MAJÖR ilgili minörü LA DİYEZ(A#) MİNÖR
+ Yorum Gönder