+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Enlem-boylam ve paralel -meridyen farkı nediR Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Enlem-boylam ve paralel -meridyen farkı nediR
  Enlem-boylam ve paralel -meridyen farkı nediR 2. Asel
  Bayan Üye

  Enlem-boylam ve paralel -meridyen farkı


  Dünya üzerinde herhangi bir noktanın yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir.

  1) Özel Konum

  Bir yerin kendi özelliklerinden kaynaklanan özel konumudur. Denize yakın olmak, turizm, ticaret merkezlerine yakın olmak gibi.

  Türkiye’nin Özel Konum Sonuçları

  a) Asya ve Avrupa arasında geçiş konumunda bulunması
  b) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
  c) Yer şekillerinin engebeli olması
  d) Boğazlara sahip olması
  e) Ortalama yükseltisinin fazla olması ve batıdan doğuya doğru akması
  f) Kuzey Anadolu ve güney Anadolu dağlarının denize paralel, batı Anadolu dağlarının denize dik uzanması
  g) Yer altı zenginliklerinin fazla olması

  2) Matematik Konum

  Dünya üzerindeki bir noktanın enlem ve boylam dereceleriyle yerinin belirlenmesine o yerin matematiksel konumu denir.

  Türkiye’nin Matematiki Konumu ve Sonuçları

  36-42 kuzey paralelleri ile 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alan ülkemizin sahip olduğu matematik konum beraberinde şunları getirmiştir:

  a) Ülkemizin kuzey-güney uzunluğu 666 km dir.
  b) En güneyinin ekvatora uzaklığı 3996 km dir.
  c) Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
  d) Orta kuşağın güneyinde yer alır.
  e) Kuzeye gidildikçe gece gündüz sürelerinin farkı artar, gölge uzunlukları artar.
  f) Güneyden gelen rüzgarlar sıcaklığı yükseltir, kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürür.
  g) Yerşekillerinin güney yamaçları daha çok ısınır ve yerküreler güneye dönük kurulur.
  h) Türkiyenin doğusu ve batısı arasında 19 boylam farkı ve 76’ zaman farkı vardır.
  i) Doğu yarımkürede bulunur.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Boylam nedir

  Boylam, başlangıç meridyeninin doğusundaki veya batısındaki herhangi bir noktanın açısal mesafesi.[1][2] Boylamlar, doğu ve batı boylamları olmak üzere ikiye ayrılırlar; derece, dakika ve saniye cinsinden ifade edilirler.[1] Dünya üzerindeki aynı boylama sahip noktaların birleşmesi ile oluşan yarım daire şeklindeki varsayımsal yaylara ise meridyen denir.[3] Meridyenler bir kutuptan diğerine uzanırlar ve Dünya'yı portakal dilimi gibi dilimlere ayırırlar

+ Yorum Gönder