+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Coğrafyanın ilkeleri nelerdir hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Coğrafyanın ilkeleri nelerdir hakkında bilgi
  coğrafyanın ilkeleri nelerdir hakkında bilgi 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  coğrafyanın ilkeleri nelerdir hakkında bilgi

  coğrafyanın ilkeleri nelerdir  Coğrafya: Yeryüzünde meydana gelen doğal ve beşeri olayların oluş nedenlerini, dağılışını, sonuçlarını,
  aralarındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır

  Coğrafya'nın İlkeleri


  Coğrafya'nın Bölümleri

  Matematik Coğrafya - Kartoğrafya -Klimatoloji "Jeomorfoloji Hidroğrafya *- Biocoğrafya - Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası - Ekonomik Coğrafya

  Genel Coğrafya nedir

  Coğrafi olay ve konulardan her birini ayrı ayrı olarak bütün yeryüzünde ya da bir bölümünde ele alan bilim dalıdır Doğal çevre koşullarını fiziki coğrafya, kültürel çevre koşullarını beşeri ve ekonomik coğrafya inceler


  Fiziki Coğrafya nedir

  Yer'in şeklini, boyutlarını, yerşekillerini, iklim ve canlılar ile ilgili konuları inceleyen genel coğrafyanın alt koludur
  Kendi içinde altıya ayrılır:

  a) Matematik Coğrafya: Yer'in şekli ve boyutlarını konu edinir[IMG]Matematik, jeodezi ve topografyadan yararlanır


  b) Kartoğrafya: Harita çizimlerini konu alır


  c) Klimatoloji: iklim ve hava koşullarını inceler, iklimlerin genel karakterini tanıtır
  Meteorolojiden yararlanır


  d) Jeomorfoloji: Yerşekillerinin oluşumlarını, özelliklerini ve gelişmelerini inceler Jeoloji'den yararlanır


  e) Hidroğrafya: Su küreyi inceler Hidrolojiden yararlanır


  f) Biocoğrafya: Bitki ve hayvanların dağılışını inceler
  Zooloji ve Botanik'ten yararlanır


  Beşeri - Ekonomik Coğrafya

  Nüfus, yerleşme ve ekonomik etkinlikleri konu alır
  Antropoloji, Etnoloji, Demografi, Ekonomi, Sosyoloji ve Tarih gibi bilim dallarından yararlanır


  Yerel Coğrafya nedir

  Yeryüzündeki coğrafi bölgeleri ve ülkeleri inceler
+ Yorum Gönder


coğrafyanın temel ilkeleri nelerdir,  coğrafyanın temel ilkeleri