+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Haritalardaki dikey ve yatay çizgilerin ne anlama geliyor Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Haritalardaki dikey ve yatay çizgilerin ne anlama geliyor








  haritalardaki dikey ve yatay çizgilerin ne anlama geliyor







 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye





  Haritalardaki dikey ve yatay çizgilerin ne anlama taşiyor

  dikey çizgiler: meridyenler
  yatay çizgiler: paraleller

  PARALEL DAİRELER
  Ekvator’a ve birbirine paralel uzandığı kabul edilen çizgilerdir
  Paralel Dairelerin Özellikleri:


  Paralellerin başlangıcı Ekvator’dur ve en büyük paraleldir Yeri doğaldır
  Bir paralel üzerinde bulunan bütün noktaların Ekvator ve kutup noktalarına uzaklıkları eşittir
  Aralarındaki uzaklık 111’er km’dir
  Merkezden alınan 1 lik açı farkı karşılığında çizilirler
  Enlemlerin belirlenmesinde yardımcı vasıta olarak kullanılırlar
  Paralellerin derece değerleri, Ekvator’dan kutuplara doğru büyür
  Çevre uzunlukları Ekvator’dan kutuplara doğru kısalır ve kutuplarda nokta şeklini alır Bu nedenle, aralarındaki alanlar da kutuplara yaklaştıkça küçülür
  Paralel daireler meridyenlere diktir
  ÖRNEK
  Aynı meridyen üzerinde bulunan X ve Y noktaları arasındaki uzaklık 6438 km’dir
  X noktası Ekvator üzerinde olduğuna göre, Y noktası hangi paralel dairesi üzerinde yer alır


  26 b) 32 c) 44 d)58 e) 65
  ÇÖZÜM
  Y’nin hangi paralel üzerinde olduğunu bulmak için 6438 km’lik uzaklık 111 km’ye bölünür (6438:111) ve 58 bulunur
  Ekvator, dünyayı iki eşit parçaya ayırdığı kabul edilen çizgiye denir Başka deyişle Kuzey ve Güney kutup noktalarına eşit uzaklıkta olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen çizgidir
  Ekvator’un Özellikleri

  En uzun paralel dairedir


  Paralel dairelerin başlangıcıdır (0 Paraleli dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki yarı küreye ayırır)
  Güneş ışınlarını 21 Mart ve 23 Eylül’de dik alır
  Çizgisel hızın en fazla, yerçekiminin en az olduğu yerdir
  Üzerinde gece ve gündüz süreleri her zaman eşittir
  MERİDYENLER
  Yer’in merkezinden alınan 1 lik açı farkıyla çizilen ve bir kutuptan diğer kutup noktasına (Yer’in dışından) uzandığı kabul edilen çizgilerdir
  Meridyenlerin Özellikleri


  Meridyenler arasında 1 lik açı farkı vardır
  Her meridyen yarım çember şeklindedir
  360 adet meridyen yayı bulunur
  Meridyenlerin başlangıcı İngiltere’nin Greenwich rasathanesinden geçer (0 meridyeni) Bu meridyene baş meridyen denir Yeri doğal değildir
  Başlangıç meridyeninin doğusundaki meridyenlere doğu meridyenleri, batısındaki meridyenlere batı meridyenleri denir
  Meridyenlerin derece değerleri 0 meridyeninden doğu ve batıya doğru gidildikçe büyür
  Bir paralel üzerindeki bütün meridyen aralıkları birbirine eşittir
  Meridyenler arasındaki uzaklık sadece Ekvator üzerinde 111 km’dir Bu uzaklık kutuplara doğru azalır ve bütün meridyenler kutuplarda birleşir (Meridyenlerin bu özelliği Yer’in Geoid şeklinde olmasının sonucudur)
  Her meridyenin tam karşısındaki meridyene anti meridyen denir Örneğin 0 meridyeninin antimeridyeni 180 meridyenidir
  180 meridyeni tarih değiştirme çizgisidir
  Meridyenler boylamların ve saatlerin (zamanın) belirlenmesinde kullanırı
  Meridyenler arasındaki zaman farkı 4’er dakikadır
  Paralelleri dik kesen meridyenlerin uzunlukları birbirine eşittir
  Aynı meridyen üzerindeki yerlerde yerel saat de aynıdır
  Aynı meridyen üzerindeki yerlerde, Güneş 21 Mart ve 23 Eylül’de aynı anda doğar ve aynı anda batar Diğer tarihlerde ise yerel saatler aynı kalırken Güneş’in doğuş ve batış saatleri değişir Bunun nedeni eksen eğikliğidir
  ÖRNEK
  Dünya üzerinde olduğu varsayılan 360 meridyen yayı, başlangıç meridyeninden başlayarak 180’i doğuda, 180’i batıda olmak üzere ayrılmış, 180 meridyeni aynı zamanda tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilmiştir
  Yalnızca bu bilgilere dayanarak yerel saati başlangıç meridyeninden 50 dakika ileri olan bir nokta için;





 3. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Dünya’nın bu noktadaki dönüş hızı
  Ekvator’a olan uzaklığı
  Tarih değiştirme çizgisine göre zaman farkı
  Başlangıç meridyenine olan uzaklığı
  Bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
  (2001)
  ÇÖZÜM
  Yerel saati başlangıç meridyeninden 50 dk ileri olan yer (50:4’ten) 1230’ doğu meridyeni üzerindedir
  Sadece meridyen derecesi bilinen bir yerin çizgisel hızı, Ekvator’a uzaklığı ve başlangıç meridyenine uzaklığı bilinemez Çünkü bunları tesbit edebilmek için o yerin enlem derecesi bilinmelidir
  O halde, meridyenden faydalanılarak bir yerin sadece tarih değiştirme çizgisiyle arasındaki zaman farkı tesbit edilebilir
  Doğru Seçenek Yalnız III
  ENLEM
  Yeryüzündeki herhangi bir noktanın ekvator’a uzaklığının merkezdeki açı cinsinden değerine enlem denir
  Ekvator’a yakın (0 - 30 enlemleri arası) enlemlere alçak enlemler, kutuplara yakın enlemlere de (60 - 90 enlemleri arası) yüksek enlemler denir 30 - 60 enlemleri arasına ise, orta enlemler denir
  Enlemin Etkileri


  Dünya’nın dönüş hızı (çizgisel hız) enlemlere bağlı olarak değişir Kutuplara gidildikçe dönüş hızı azalır
  Atmosferin kalınlığı enleme göre değişir
  Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe yerçekimi artar
  Gece-gündüzlerin uzama ve kısalma süreleri enlemlere göre değişir Kutuplara yakın enlemlerde gündüz ve geceler daha çok uzayıp kısalır Aynı enlem üzerindeki bütün noktalarda gündüz süreleri her zaman birbirine eşittir
  Enlemleri aynı olan bütün noktalar Ekvator’a eşit uzalkıltadır
  Güneş ışınlarının düşme açısı, sıcaklıkler ve iklim özellikleri enlemlere göre değişir
  Buna bağlı olarak,



  Bitki örtüsü
  Tarım ürünleri
  Toprak yapısı
  Hayvan türleri
  Akarsu rejimleri
  Buzul alt sınırı ile orman, tarım ve yerleşme üst sınırları enleme göre değişir


  Yerleşme özellikleri ve yaşam biçimleri enlemlere göre değişir
  Sıcaklık, ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe azalır
  Kuzey Yarımküre’de güneyden, Güney Yarımküre’de ise kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırır
  Deniz ve okyanusların sıcakluk ve tuzluluğu kutuplara gidildikçe azalır
  Cisimlerin gölge uzunluğu kutuplara gidildikçe artar
  ÖRNEK
  Kırkıncı paralel üzerindeki bir noktanın hangi yarımkürede yer aldığı aşağıdakilerin hangisine bakılarak saptanamaz?



  Gece-gündüz süresinin eşit olduğu güne
  Gündüz süresinin uzamaya başladığı güne
  Gölge boyunun en kısa olduğu aya
  Sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu aya
  Cisimlerin öğle saatindeki gölgesinin yönüne
  (2001)
  ÇÖZÜM
  Gece-gündüz eşitliği yaşanan günler bütün merkezler için aynıdır (21 Mart ve 23 Eylül)
  Buna göre, paralellere göre farklılık göstermeyen bir özelliğe bakılarak hangi yarımkürede olduğu bulunamaz
  Doğru Seçenek A
  Enlemin etkileri Dünya’nın şeklinin yuvarlak olmasından kaynaklanır Bu nedenle üniversite sınav sorularında “enlem” cevabı verilmesi gerekirken, “Yer’in şekli” cevabının verilmesi sizleri yanıltmamalıdır
  BOYLAM
  Bir noktanın başlangıç meridyenine uzaklığının merkezdeki açı cinsinden değerine boylam denir
  Boylamın Etkileri
  Boylamın sadece zaman kavramına (yerel saatlere) etkisi vardır Başka deyişle boylamları aynı olan noktaların yerel saatleri de her zaman aynı olur
  Yeryüzündeki harhangi bir noktanın derece, dakika ve saniye cinsinden enlem ve boylamla belirlenmesi mümkündür Ancak yeryüzündeki tüm noktalardan paralel ve meridyenler geçmez Paralellerle enlemler, meridyenlerle de boylamlar arasındaki fark esas itibariyle bununla ilgilidir





+ Yorum Gönder