+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Milli Cemiyetlerin Milli Mücadeleye katkıları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Milli Cemiyetlerin Milli Mücadeleye katkıları
  Milli Cemiyetlerin Milli Mücadeleye katkıları 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Milli Cemiyetlerin Milli Mücadeleye katkıları


  Milli Cemiyetlerin Milli Mücadeleye katkıları hakkında bilgi

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKİLAP TARİHİ VE A TATÜRK ÇÜLÜK M İLLİ M ÜCAD ELEYE YARARLI CEMİYETLER
  2. İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti İzmir ’de Yunan işgalini önlemek için kuruldu.Alaşehir Kongresi’nden sonra merkezi İstanbul ’a nakledildi. Anadolu'ya silah ve cephane gönderilmesine yardımcı oldu. Daha sonra ismini “ Redd-i İlhak Cemiyeti ” olarak değiştirildi.
  3. Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti Trabzon ve çevresinin Rumlara verilmesini ve bir Pontus Rum Devleti’nin kurulmasını önlemek iç i n kuruldu
  4. Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Mavri Mira Cemiyetine karşı Edirne’de kuruldu Trakya’da Rum işgaline karşı kurulan en önemli cemiyettir.Bu cemiyet barış ortamı sağlandıktan sonra bu bölgede gerekirse ayrı bir devlet kurmayı amaçlıyordu.
  5. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk-i Cemiyeti Doğuda bir Ermeni Devleti kurulmasını önlemek için kurulmuştur. Merkezi İstanbul ’da olan bu cemiyet Erzurum ve Elazığ’da şubeler açtı. Erzurum kongresinin toplanmasını sağladı.Kongre sonrasında daha da güçlendi.Bu nedenle ulusal mücadeleye katkısı olan en büyük cemiyettir.
  6. Millî Kongre Cemiyeti Devletin bütünlüğünün, milletin ve ülkenin birliğ ini n korunması için cemiyetlerin bir çatı altında birleşmesini sağladı. Bunun için; Basın-yayın yolu ile Türk milletinin haklı davasını tüm dünyaya duyurmaya çalıştı Kuva-yi Millîye tabirini ilk kez kullandı. Yabancı dillerde yayınlar yaptı.
  7. Kilikyalılar Cemiyeti Merkezi İstanbul ’dadır. Adana ve çevresini işgalden korumak ve bölgenin Ermenilere verilmesini önlemek amacıyla kuruldu
  8. Redd-i İlhak Cemiyeti İzmir’in Yunanlılara işgaline karşı kuruldu. Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin toplanmasını sağladı. Kuva-yi Millîye hareketini başlattı
  9. Yararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri Bölgesel olarak kurulmuşlardır ve temel ilkeleri milliyetçiliktir. İşgallere karşı kurulmuşlardır. Millî direniş bilincini uyandırmışlardır. Azınlık faaliyetlerini önlemek istemişlerdir. Birbirlerinden kopuk hareket etmişlerdir. Sivas Kongresi’nde birleştirilmişlerdir.
  10.
  11. HAZIRLAYANLAR Saygılarınızla Hakan Öge Diğer İsmi GSliPrens Sınıf 8/B Okul Alparslan İlk Öğretim Okulu
+ Yorum Gönder


milli cemiyetlerin milli mücadeleye katkıları,  yararlı cemiyetlerin milli mücadeleye katkıları,  yararli cemiyetlerin milli mucadeleye katkilari,  yararli cemiyetlerin milli mucadeleye katkilari nedir,  yararlı cemiyetlerin milli mucadeleye jatkısı