+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Mantık konusu ile ilgili sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mantık konusu ile ilgili sorular
  mantık konusu ile ilgili sorular 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Mantık konusu hakkında bilgi

  1) Aşağıdakilerden kaç tanesi önermedir?
  I) Elma yiyorum
  II) şiir bir matematiksel terimdir
  III) her doğal sayı için 2n-1 tek sayıdır
  IV) bir yarim olsun gözleri yeşil
  V) bir hareketlinin hızı yolun zamana oranına eşittir
  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

  2) önermesinin değili (olumsuzu) aşağıdakilerden hangisine denktir?
  A) B) C) D) E)

  3)bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir?
  A) B) C) 1 D) 0 E)

  4) I. II. III. denkliklerinden hangileri daima doğrudur?

  A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) Yalnız III E) II ve III

  5) olduğuna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1 dir?
  A) B) C) D) E)

  6) bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir?
  A) B) C)1 D)0 E)

  7) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A) pp1 0 B) q1qq C) p1p1
  D) p(qp) 1 E) (pq) (pq) p  8) önermesi hangisine denktir
  A) p1 B) 1 C) p D) 0 E) q1

  9) olduğuna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1 dir?

  A) B) C) D) E)


  10) Aşağıdaki bileşik önermelerden hangisi totolojidir?
  A) B) C) D) E)

  11) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  A) (1Λ1)Λ0≡0 B) (1v0) Λ0≡1 C)1Λ(0v0)≡0
  D)(1Λ0)v1≡1 E) (0v1)v1≡1

  12) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) x+y=5 [x=3 y=2] B)x.y=12[x=3 y=4]
  C) [x=6 y=4 ] x.y=24 D) x2=16 x=4
  E) x2-x-12=0 x=4 x=-3

  13) bileşik önermesinin indirgenmiş(en sade) biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) B) 1 C) 0 D) E)

  14) olduğuna göre önermesinin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
  A) B) C) D) E)

  15) bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir?
  A) 1 B)0 C)q D) r E)

  16)bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir?
  A) 1 B) 0 C) D) E)

  17) önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir
  A) B) C) D)1 E) 0

  18) Aşağıdakilerden hangisi bir çelişmedir?
  A)1vp B)p’Λ(pvq) C)[(pΛq)p]’ D)pΛp1 E) p’vp

  19) Doğruluk değeri daima 1 olan önermeye ne denir?


  A)totoloji B)denk önerme C)çelişki
  D) bileşik önerme E)açık önerme


  20) önermesinin değil i aşağıdakilerden hangisidir?

  A)
  B)
  C)
  D)
  E)

  21) x tamsayı olduğuna göre aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

  A) x- 5 <0 B) x2 +1 >0 C) -x2>0
  D) x2-1=(x+1)(x-1) E) x+10> -2


  1C 2A 3C 4C 5B 6C 7E 8C 9D 10D 11B 12C 13B 14E 15A 16

+ Yorum Gönder