+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Manzum hikaye nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Manzum hikaye nedir
  manzum hikaye nedir 2. Asel
  Bayan Üye

  manzum hikaye nedir

  manzum hikaye hakkında

  Nazım şeklinde yazılan hikayelere manzum hikaye denir. Manzum hikayelerin öykülerden tek farkı şiir biçiminde yazılmış olmalarıdır. Bu tür hikayelerde didaktik şiir özelliği görülür

  Hikayede bulunan bütün özellikler (olay, yer, zaman, kişiler) manzum hikayede de bulunur.

  Eski edebiyatımızda uzun hikayeler mesnevi türü ile yazılırdı. Tanzimat’tan itibaren ortaya çıkan manzum hikaye türü kafiyeli ve redifli, şiir biçiminde hikaye yazmak amacını güder.

  Manzum hikayelerde şairler ya bir olayı anlatırlar, ya da öğüt vermek gayesini güderler.

  Bu tür için ilk adımları Recaizade Mahmud Ekrem ile Muallim Naci atmıştır.

  Bu tür Servet-i Fünun döneminde en etkili hale gelmeye başlamıştır.

  En büyük iki temsilcisi Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy’dur.

  Tevfik Fikret’in Balıkçılar ve Hasta Çocuk gibi önemli manzum hikayeleri vardır.

  Mehmet Akif Ersoy’un ise Küfe, Seyfi Baba, Mahalle Kahvesi, Hasta gibi önemli manzum hikayeleri bulunmaktadır.

  Ersoy ve Fikret dışında Beş Hececiler de manzum hikaye denemeleri yapmışlardır. Bunun dışında Türk şiirinin babası sayılan Yahya Kemal de manzum hikayeler yazmıştır. Onun Nazar şiiri en güzel manzum hikayelerden bir tanesidir.

  Manzum hikayeler genellikle bir çevre tasviriyle başlar, o çevrenin kişileri tanıtılır. Sonra olay anlatılır. Amaç okura bu bölümde ders vermektir. Bir hikaye gibi sonlandırılır. Manzum hikayeler düşündürücüdür, eğiticidir.

  Manzum hikayede her olay işlenebilir. Sıradan olaylar, sosyal olaylar vs.

  Tarih
  Eski edebiyatımızda uzun hikayeler mesnevi türü ile yazılırdı. Tanzimattan sonra ortaya çıkan manzume türü kafiyeli ve redifli, şiir biçiminde hikaye yazmak amacını güder. Bu tür için ilk adımları Recaizade Ekrem yazmıştır. Seyfi Baba, Mahalle Kahvesi, Hasta gibi önemli manzum hikayeleri bulunur. Bu tür Servet-i Fünun döneminde yaygınlaşmaya başlamıştır.

  Temsilcileri
  En önemli temsilcileri Mehmet Âkif Ersoy ve Tevfik Fikret' tir. Bunun yanı sıra Beş Hececiler de bu türe önemli katkılarda bulunmuşlardır. Düşündürücü ve eğitici manzum hikayelere örnek olarak ise Yahya Kemal Beyatlı'nın Nazar isimli eserini örnek verebiliriz.

  Özellikleri nelerdir?
  1- Manzum hikayeler edebi metinlerdir.

  2- Konu ve özellik bakımından hikaye ile aynı özellikleri gösterirler.

  3- Manzum hikayelerde şair ya bir olayı anlatır ya da bir öğüt verme çabası güder.

  4- Manzum hikayeler genellikle bir çevre tasviriyle başlar, ardından o çevrede bulunan kişiler anlatılır. Daha sonra ise olay anlatılır. Amaç okuyucuya bu bölümde ders veya öğüt vermektir.

  5- Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hikaye ile benzer özellikler gösterir.

  6- Manzum hikayeler düşündürücü ve eğiticidir.

  7- Manzum hikayeler birçok bölümden oluşur. İlk bölümde anlatılmak istenen olaydan ve kişilerden bahsedilir. İkinci bölümde ise olaylar anlatılır ve örneklerle tasdik edilir. Üçüncü bölümde ise olay son bulur ve okuyucuya ders vermeyi güden cümleler yer alır.

  8- Manzum hikayede her olay işlenebilir. Sıradan olaylar, sosyal olaylar vs.

  9- Manzum hikayeler dörtlük , beyit, bent şeklinde de yazılabilir.

  10- Mensur hikayeden (düzyazı) hiçbir farkı yoktur. Kişiler, zaman, mekan, olay bu hikayelerde de vardır. Tek farkı şiirsel olması, dizeleri, kafiye ve redifleridir.
+ Yorum Gönder