+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Köktürk yazıtları ve bulundukları bölge ve runik alfebe Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Köktürk yazıtları ve bulundukları bölge ve runik alfebe
  Köktürk yazıtları ve bulundukları bölge ve runik alfebe 2. Asel
  Bayan Üye

  Köktürk yazıtları ve bulundukları bölge ve runik alfebe

  Köktürk yazıtları ve bulundukları bölge ve runik alfebe hakkında

  Runik yazı İlk Çağ Orta Asya toplumları, Etrüskler, Macarlar ve vaktiyle Kuzey Avrupa ülkelerinde (İsveç, Norveç, Finlandiya, Almanya vs.) yaşayanlar tarafından kullanılmış bir yazı sistemidir.

  Bu yazı sisteminin, Kuzey Avrupa ülkelerinde kullanılmış alfabesine runik alfabe ya da Futhark adı verilir. Bu alfabeye verilen Futhark adı, alfabedeki ilk 6 harfin kullanılmasıyla oluşturulmuş yapay bir addır ve İskandinav mitolojisindeki göksel yaşam kavramını ifade eder. Runik adı ise, maji ve kahinlikle ilgili görülen bu alfabeyi kullanmış eski Cermen dili halklarının (Angıl’lar, Vikingler vs.) Run’lar (runes) adıyla anılmış olmasıdır. Run (rune) sözcüğünün Hint-Avrupa dillerindeki anlamı sırdır (mister).(Bu sözcükten türetilmiş raunen sözcüğü « sırdan söz etmek, mırıldanmak » anlamına gelir.)[1]

  Orhun alfabesiyle yazılmış Tonyukuk dikilitaşı
  Futhark alfabesi olarak bilinen, Kuzey Avrupa’daki runik alfabe vaktiyle İskandinav ülkelerinde yaşayanların belirlediği 24 takımyıldıza denk düşecek şekilde 24 harflidir ki, bu halklardan Vikingler bu 24 takımyıldızın oluşturduğu hatta “run (rune) hattı” adını vermişlerdi. 24 harfli olan ilk Futhark alfabesinin İ.S.800 yıllları civarında 16 harfe düştüğü sanılmaktadır
+ Yorum Gönder