+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Fill kökleri fiilleri nedir ve örnekleri hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fill kökleri fiilleri nedir ve örnekleri hakkında bilgi
  fill kökleri fiilleri nedir ve örnekleri hakkında bilgi 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  fill kökleri fiilleri nedir

  Hareket anlamı taşıyan sözcüklerdir.
  sus–, sev–, üz–, kaç–, çalış–, kork–, çürü–, işit–, ört–, kok–…

  Fiil köklerine “–mak, –mek” mastar ekini getirebiliriz.
  “sev–” → sev–mek olur
  “dök–” → dök–mek olur
  “vur–” → vur–mak olur

  NOT: Fiil köklerini ad kökleri gibi tek başına yazıp söyleyemeyiz. Mastar durumundaki fiil köklerinin sonuna ya kısa çizgi (–) konur ya da “–mak, –mek” mastar eki getirilir. Fiilin sonuna konan kısa çizgi (–), “mak, mek” diye okunur.

  “yırt–” (okunuşu: “yırtmak”)
  “çürü–” (okunuşu: “çürümek”)

  Fiil köklerini tek başına yazarsak, emir kipinin 2. tekil kişisiyle çekimlemiş oluruz.

  “sus” → “Sen sus.” anlamına gelir.
  (Emir kipinin 2. tekil kişisiyle çekimlenmiş.)

  “çık” → “Sen çık.” anlamına gelir.
  (Emir kipinin 2. tekil kişisiyle çekimlenmiş.)

  Doğadaki sesleri yansıtan ad soylu sözcüklerdir.
  Yansıma sözcükler, dildeki sesleri kullanarak doğadaki sesleri taklit etmek amacıyla yapılmıştır.

  NOT: Yansıma kökler, ad soylu sözcükler olduğu için “ad kökü” olarak kabul edilir.

  “me” (melemek) “hav” (havlamak)
  yansıma kök yansıma kök
  (ad kökü) (ad kökü)

  “vız” (vızıltı) “cız” (cızırtı)
  yansıma kök yansıma kök
  (ad kökü) (ad kökü)

  fıs (fısıltı), şır (şırıltı), çatır (çatırtı, çatırdamak), pat (patlamak), çın (çınlamak), hır (hırıltı), şangır (şangırtı), gıcır (gıcırtı, gıcırdamak), fokur (fokurdamak), tü (tükürmek
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Eylemleri karşılayan köklerdir: al-, bak-, bul-, çalış-, gel-, sor-, oku- vb.

  Fiil kökleri, buradaki örneklerde olduğu gibi kendilerinden sonra kısa çizgi çekilerek yazılmalı ve bu yazılış (al-, bak-) almak, bakmak şeklinde okunmalıdır. Aksi hâlde, emir kipinde teklik ikinci kişiye göre çekimlenmiş olurlar.

  Fiil kökleri, nesnelere veya kişilere çekim ekleriyle bağlanmak suretiyle kullanım alanına çıktığı için isim kökleri gibi tek başlarına kullanılamazlar. Emir kipinin ikinci teklik kişiye göre çekiminde fiil kökleri, eksiz olarak kullanım alanına çıkmış gibi görünüyor. Fakat burada da ø ekle bir çekim söz konusudur: (sen) oku ø, (sen) sor ø, (sen) yaz ø.

  Varlıkları, kavramları ve eylemleri karşılayan isim ve fiil kökleri, birbi*rinden tamamen farklı dil birlikleri olduğu için ortak kök olamazlar. Barış, boya, güven, sıva, savaş, şiş, tat, toz, yama örnekleri hem isim hem fiil kökü gibi görünmektedir. Ancak kelimelerin etimolojisi araştırıldığında bunların asıllarının fiil olduğu anlaşılacaktır.

  Yansıma kelimelerin köklerini bu iki gruptan birine dahil etmek gere*kirse bunları isim kökü olarak göstermek gerekir: gürültü, horultu, patlama, haykırmak, vızıldamak.

  bin (isim, 1000) - bin- (fiil); göç (isim) - göç- (fiil); güven (isim) – güven- (fiil); on (isim, 10) - on- (fiil); sap (isim, balta sapı) - sap- (fiil); var (isim) - var- (fiil); yaz (mevsim adı) - yaz- (fiil); yüz (isim, 100) - yüz- (fiil) gibi örnekler sesteş kök olarak gösterilebilir.

+ Yorum Gönder