+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Mektub türünün türk vedünya edebiyatındaki tarihsel gelişimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mektub türünün türk vedünya edebiyatındaki tarihsel gelişimi
  mektub türünün türk vedünya edebiyatındaki tarihsel gelişimi 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap mektub türünün türk vedünya edebiyatındaki tarihsel gelişimi hakkında bilgi

  GÜNLÜK - Bir kişinin düşüncelerini, duygu ve gözlemlerini günü gününe yazdığı ve o günün tarihini koyduğu yazılardır. Günlük bir tür anıdır. ancak günlük günü gününe yazılır, anı ise olayların yaşanmasından sonra kaleme alınır:
  Kısa yazılardır.
  Olayı yaşayan kişi tarafından yazılır.
  Yazarın hayatından izler taşır.
  İçten ve sevecendir.
  Ruzname de denir.
  Türün ünlüleri, Oktay Akbal, Suut Kemal Yetkin,
  Seyit Kemal Karaalioğlu, Nurullah Ataç, Salah Birsel.

  Edebiyatımızda günlük terimini ilk kez Falih Rıfkı Atay kullanmıştır.
  Divan edebiyatındaki vakayinameler bir tür günlük sayılır
  Kimi roman ve hikâyelerde günlük , bir anlatım biçimi olarak kullanılabilir.
  Anlatımda iç konuşma tekniğinden yararlanılır.
  Günlük, bir edebiyat türü olarak asıl kimliğini 1940tan sonra kazanmaya başlamıştır.
  Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları , gözlem , izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih belirterek anlattığı yazdığı yazı türüdür. Latincedeki “dies ( gün ) sözcüğünden “diarium” ( günlük ) sözünden gelir
  Edebiyat ve sanat dünyasından tanınmış kişilerin kaleminden günü gününe yazılan günlükler, tüm gerçekliğiyle yaşamı yansıtan birer ayna olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Günlükler, yazarlarının iç dünyasını kurgusuz bir biçimde sergileyerek günlüğün sahibine ilişkin ayrıntılı bilgilere birinci elden ulaşmamızı sağladıkları gibi, yazıldıkları dönemin önemli olaylarına ilişkin tarihsel belgeler olarak da önem kazanırlar
  Örneğin 1409 – 1431 yılları arasında Fransız bir papanın tutuğu “ Parisli Bir Burjuvanın Günlüğü”vı. Ve vıı. Charles dönemini araştıran tarihçiler için önemli bir kaynaktır. İngiliz Günlük yazarı John Evelyn’in “Diary” ( günlük ) adlı günlüğü17. yüzyıl İngiltere'sinin toplumsal ve kültürel yapısına ışık tutar.

  ÖZELLİKLERİ
  1- Yaşan olayların, izlenimlerin günün gününe yazılması ile oluşurlar
  2 - Birinci kişi ağzından yazılmış kısa ve özlü yazılardır
  3 – İnandırıcı, içten ve samimidirler.
  4 – Konuşma diline yakın bir dil kullanılır.
  5 – yazarın kişiliğini, görüşlerini ve ruhsal yapısını yansıtırlar.
  6 – Gerçekler, yaşanılanlar değiştirilmeden, çarpıtılmadn yazılır
  7- Tarih, biyografi anı, … için birer belge değeri taşırlar.

  GÜNLÜK ÇEŞİTLERİ
  1 – İçe Dönük Günlükler ( özel ruhbilimsel günlük ) Yazarın bir bakıma kendi kendi ile konuşmasıdır içinde bulunduğu doğal ve toplumsl çevreden yazgısından yakınır. Bu metinlerde yazarın yaşadığı duygusal coşkunluğu bulabileceğimiz gibi, çeşitli kavramlar hakkındaki düşüncelerin yazarın bilincindeki açılımlarını da bulabiliriz. Stendhal’ın günlüğü, Rus yazar Alexander Sergeyeviç Puşkin’in “ Gizli Günce” bu metinlere örnek gösterilebilecek niteliktedir. Fransız yazarı Andre Gide ve bizde Nudullah Ataç bu türün başta gelen ustalarındandır.
  2 – Dışa Dönük Günlükler : . Bu tip günlüklerde yazarlar, alaycı bir tavırla dönemin olaylarını, siyaset ,sanat ve edebiyat adamlarını ya da gündelik sıkıntılarını öykü tekniği kullanılarak anlatmaktadırlar. Bu tür günlüklerde yazar kendi zaman dilimi içindeki tutum ve davranışlardan,düşünsel akımlardan haber verir. Bu nedenle de bu günlükler birer belge değeri taşır.. Ünlü ressam Paul Gaugin’in o dönemde Fransız kolonisi olan Markiz adalarında yazdığı günlük, dışa dönük günlüklere örnek olabilir
  Yaşadığı hayat kesitlerini, çeşitli konulardaki izlenimlerini öykü tekniği ve zengin betimlemeler aracılığıyla günlüğüne yansıtan ünlü öykücümüz Tomris Uyar’ın günlükleri de dışa dönük niteliğe sahiptir.
  Bu türler dışında bir de sanat esarlerinin oluşumu ve gelişini ile ilgili günlüklerde vardır. Yazar eserinin gelişme evrelerini günü gününe anlatırken çektiği sıkıntıları, kaygılar çalışma yöntemini de bize göstermiş olur. A. Gide’nin “Kalpazanlar” Thomas Man’ın “Doktor Faustas” bu tür günlüklerin başarılı örnekleridir.
+ Yorum Gönder