+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Batı türkçesinin 3. Dönemini ne oluşturur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Batı türkçesinin 3. Dönemini ne oluşturur
  Batı türkçesinin 3. Dönemini ne oluşturur 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap Batı türkçesinin 3. Dönemini ne oluşturmalı

  atı Türkçe'si: 13. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Batı Türkçe'si iç ve dış gelişme ve değişikliklebakımından üç evreye ayrılır.
  1. Eski Anadolu Türkçe'si
  2. Osmanlıca
  3. Türkiye Türkçe'si

  1. Eski Anadolu Türkçe'si
  13., 14. ve 15. yüzyıllardaki Türkçe'dir. Bu devreye Batı Türkçe'sinin kuruluş evresi olarak bakmak yerinde olur.
  Bu devir Batı Türkçe'sinin en temiz devridir.
  Bu devrin sonlarına doğru Türkçe'ye Arapça ve Farsça unsurlar girmeye başlamıştır bunun sonucunda da Osmanlıca denilen dil doğmuştur.

  2. Osmanlıca
  15. yüzyılın sonlarından 20.yüzyılın başlarına kadar devam etmiş olan yazı dilidir.
  Dört yüz yıldan fazla kullanılan bu dil doğal olarak değişik devrelerden geçmiştir. Osmanlıca Arap harfleriyle yazılıp Türkçe okunan bir yazı dilidir.
  Arap alfabesinin Türk dili bakımından en büyük kusuru ünlülerin azlığı, ikinci kusuru da çoğu harflerin bitişik yazılması zorunluluğudur.
  Türkler Arap alfabesinin sakıncalarını çok geç fark ettiler. Türkçe, göçebe Türkmenlerinin konuştuğu kaba bir dil sayılıyordu.
  Edebiyat dili olarak işlenmeye değer bulunmuyordu. Edebiyat da bilim de Arapça ve Farsça'yla yapılıyordu.
  O dönemde bilim de, edebiyat da dinsel nitelik taşıdığı için bu çok doğal bir durumdu.

  3. Türkiye Türkçe'si
  Osmanlı Devleti'nde resmi dil Türkçe olduğu halde bu dil medreselerde okutulmazdı.
  Medreselerde öğretilen dil Arapça'ydı.
  1908'de Meşrutiyet'le birlikte medreselerde Türkçe eğitim başlamıştır.
  Tanzimat ve 2. Meşrutiyet dönemlerinde dil üzerine büyük tartışmalar yapılmıştır.
  Atatürk'ün 1928 yılında "Harf Devrimini" yapmasıyla Arap harflerinin yerini Latin harfleri almıştır.
+ Yorum Gönder


batı türkçesinin 3 dönemini ne oluşturur,  batı türkçesinin üçüncü dönemini ne oluşturur,  batı türkçesinin 3. dönemi,  bati turkcesinin ucuncu donemi,  batı türkçesinin 3. dönemi nedir