+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Apollon tapınağı nerededir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Apollon tapınağı nerededir?
  Apollon tapınağı nerededir? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Apollon tapınağı nerededir

  Apollon tapınağı hakkında bilgi

  Apollon tapınağı.jpg

  Apollon Tapınağı Didim’in Yenihisar ilçe merkezindedir. Didyma aslında bir antik kent değil, kutsal bir mahaldir.
  Miletos’tan gelen kutsal yol ile bağlantıya sahip Didyma bir kehanet merkezidir. Didyma ile ilgili ilk yazılı kaynak Herodot’tur. Herodot M.Ö. 600’lerde Mısır Kralı II. Nekho ve Lidya Kralı Kroisos’un Didyma’daki Apollon mabedine adaklar sunduklarını nakleder. Arkaik devirde çok ünlü olan Apollon’un kutsal yeri Persler tarafından M.Ö. 494’de yakılmıştır.
  M.Ö. 311’de tekrar canlanmaya ve mabet yeniden inşa edilmeye başlanır. Seleukoslar döneminde mabet planda değişiklikler yapılarak boyutları büyütülmüştür. Artemis, Zeus, Aphrodite mabetleriyle diğer bazı yapıların da bulunduğu inşaatın Roma devrinde de sürdüğü, mabet çevresinde ele geçen kitabelerden anlaşılmaktadır. M.S. 250’den önce mabet önemini yitirmeye başlamış ve M.S. 385’de Theodosios’un emri ile tamamen önemini yitirmiştir. Hıristiyanlığın yaygınlaşması ile zaten bitirilmemiş olan mabedin adytonuna bir kilise yapılmıştır
+ Yorum Gönder


apollon tapınağı nerede