+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Birine yardım etmek anlamındaki deyim Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Birine yardım etmek anlamındaki deyim
  Birine yardım etmek anlamındaki deyim 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Birine yardım etmek anlamındaki deyimler

  ***(bir işin veya bir şeyin) ucundan tutmak
  1) bir şeyle meşgul olmak, katkı sağlamak, yardımcı olmak: “Ömür boyu hiçbir işin ucundan tutmamış insanlar için bile bir yaşlılık fonu düzenlenmiş.” -H. Taner. 2) mec. bir işi yeterince ilgilenmeden, önemsemeden yapmak.

  ****(birinin) eli ayağı (olmak)
  yardımcısı (olmak), her işine yarar (olmak).

  ****(birine) işi düşmek
  birinin yardımına gereksinim duymak: “Ara sıra işim düşerek kalem odasına girdikçe ona nazik ve kibar bir arkadaş muamelesi ediyordum.” -R. N. Güntekin.

  ***yardımda bulunmak
  yardım etmek: “Mal sahibi Rafet Reis, ona epey yardımda bulunmuştu.” -S. F. Abasıyanık.

  ***yardım görmek
  destek elde etmek, bağış almak: “Oysaki yarım saat tek bir insandan, tek bir yerden yardım görmeksizin yaralı olduğu yerde kalmış.” -N. Uygur.

  ***bel bağlamak
  birisinin kendisine yardımcı olacağına inanmak, güvenmek: “Ne var ki böyle araçlara biz pek bel bağlayamayız.” -T. Halman.

  ***(birinin) eline bakmak
  1) bir kimsenin yardımıyla geçinmek: “Bir senedir burada oturuyorlar, o küçüğün eline bakıyorlar.” -P. Safa. 2) “ne getirdi” diye gözlemek.

  ***destek görmek
  yardım edilmek.
+ Yorum Gönder